• 10 oktober 2019
  • Vacaturennummer lv-71748
Open Universiteit Logo Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en er werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Bestuursdienst
Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door twee centrale afdelingen uitgevoerd. De Bestuursdienst, één van deze centrale afdelingen, draagt zorg voor (de voorbereiding van) de (kaderstellende) beleids- en strategieontwikkeling op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst het kwaliteits- en informatiemanagement en de concerncontrol.

Binnen de afdeling Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering van de Bestuursdienst is momenteel de functie vacant van

P&O-ADVISEUR

(0,8 fte) tijdelijk voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Vacaturenummer BD/19056


Als P&O-adviseur geeft u het management gevraagd en ongevraagd HR advies met name op strategisch en tactisch niveau. Uw primaire taak bestaat uit het adviseren en ondersteunen van het management bij de uitvoering van het HR-beleid. Dit betekent dat u leidinggevenden o.a. adviseert over de toepassing van arbeidsvoorwaarden, regelgeving, functiewaardering, in- door- en uitstroom, loopbaanontwikkeling, verzuimbegeleiding, organisatieontwikkeling en personeelsplanning. U ondersteunt en informeert de individuele medewerker en fungeert als klankbord. Tevens levert u een bijdrage aan het formuleren van het personeelsbeleid van de Open Universiteit en aan de ontwikkeling van HR-instrumenten en bent u in staat om veranderingsprocessen te begeleiden. In voorkomende gevallen vervangt u collega P&O adviseurs.

Eisen
U beschikt over een relevante opleiding op WO-niveau. U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een HR-adviesfunctie en met ontwikkeling en implementatie van HR beleid, verandertrajecten en organisatie-inrichting. U bent resultaatgericht, proactief, analytisch, integer, organisatiesensitief en stressbestendig. U beschikt over de nodige overtuigingskracht en bent in staat om zelfstandig maar ook in teamverband te werken. U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Salaris
Het salarisniveau van deze functie is vastgesteld overeenkomstig schaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.978,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Oscar Spee, hoofd afdeling beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering, e-mail oscar.spee@ou.nl, tel.045-5762508.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

Procedure
U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op 27 oktober 2019