• 3 februari 2020
 • Vacaturennummer lv-73295
Gemeente Sittard-Geleen zoekt een

ONTWERPER OPENBARE RUIMTE EN GROEN

Ben jij die ontwerper die aan de slag wil met de openbare ruimte en met het groen van Sittard-Geleen? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!


De functie
Als Ontwerper Openbare Ruimte en Groen bij de gemeente Sittard-Geleen heb je een belangrijke rol bij de algehele vormgeving en inrichting van de openbare ruimte. De opgaven voor de stad liggen in hoofdzaak in een stedelijk gebied bestaande uit steden, dorpen, bedrijfsterreinen en een interessant landschap. Je werkt aan diverse, grote en kleine projecten. De gemeente heeft een regierol in de planvorming. Dat betekent dat over het algemeen derden de plannen ontwikkelen, maar dat je zelf vanuit je kennis en kunde daar sturing aangeeft. Neemt niet weg dat je zelf vanuit je rol soms onderzoekend moet schetsen en ontwerpen.

De gemeente hecht veel belang aan de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke partners bij de totstandkoming van een ontwerp. Je bent dan ook vertrouwd met bewonersparticipatie en bewonersbijeenkomsten. Je bent in staat om met gemeentelijke kaders in dialoog met inwoners tot een integraal ontwerp te komen. Naast de inhoudelijke deskundigheid zijn goede communicatieve vaardigheden dan ook van groot belang in deze functie.

Binnen je team Planning en Opdrachten werk je nauw samen met de ontwerper verkeer en de ontwerper openbare ruimte en civiele techniek om tot een gedragen integraal plan te komen. De ontwerpers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van alle aspecten in de openbare ruimte(bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, groen, watersysteem). Het bewaken en verbeteren van de afgesproken ruimtelijke kwaliteit is daarbij de algemene opgave. Je bent vakinhoudelijk een specialist op het gebied van ontwerp en vormgeving van de stedelijke omgeving met groengebieden als bijzonder aandachtspunt.

Werkzaamheden
 • Procescoördinatie, kaderstelling en het opstellen van randvoorwaarden of programma’s van eisen voor inrichtingsplannen en (gebieds)visies die in het algemeen door derden worden vervaardigd.
 • Verantwoordelijk voor de vervaardiging, beoordeling, toetsing, bijsturing en begeleiding van ontwerpen van de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp. Bij de verdere technische uitwerking is je rol beperkter maar blijf je de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving bewaken.
 • Het opstellen van plannen van aanpak en het opstellen en beoordelen van offertes.
 • Advisering en vervaardiging van notities inzake de inrichting, vormgeving van de openbare ruimte of omgevingsvergunningen.
 • Onderzoekend analyseren en dit met visie vertalen naar een programma van eisen of een advies.
 • Deelname aan project gerelateerde bewonersbijeenkomsten.
 • Deelname in projectgroepen intern en extern.
 • Het voeren van overleg met interne vakspecialisten, beleidsmedewerkers, externe stakeholders, bewoners en bestuur.
 • Het presenteren van plannen binnen de gemeentelijke organisatie, aan bewoners, eventueel bij bestuurlijke bijeenkomsten of de ARK en andere externe partijen.
 • Meedenken en advisering in de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen, beleid en ontwikkelingen.
Wat vragen we
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met een adequate opleiding in de vakrichting Ontwerp Openbare ruimte / Tuin- en landschapsontwerp
 • Aantoonbare ontwerp- en vormgevingskwaliteiten inzake de openbare ruimte en groenobjecten.
 • Een ontwerpdeskundige met vernieuwende en inspirerende ideeën.
 • Belangstelling voor actuele thema’s zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, smartcity, ecologie.
 • Passie en een brede professionele interesse en kennis op het vakgebied.
 • Kennis van planten, bomen, materialisatie, klimaatadaptatie en inzicht in de consequenties voor het beheer in de praktijk.
 • Een creatieve geest die ook oplossingen kan aandragen voor meer complexe vraagstukken binnen het werkveld.
 • Ruime ervaring op het werkgebied.
Jij bent
 • Creatief met visie
 • Analytisch
 • Een teamspeler
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskrachtig
 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijk
 • Schrijfvaardig
Wij bieden
Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als ontwerper openbare ruimte maximaal € 5.067,= bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Gemeente Sittard-Geleen
Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. We werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 800 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, 4 clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.

In deze functie werk je bij het cluster Ruimtelijke projecten en beheer in het team Planning en opdrachten.

Team Planning en opdrachten
Het team Planning en opdrachten is de beheerder van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte.

Het team telt ongeveer 25 professionals waaronder ontwerpers, contractmanager, wijkcoördinatoren, (beleids-)adviseurs en ondersteuners. De ontwerpers geven vorm aan de openbare ruimte. De contractmanager beheert de contracten met externe partijen. De wijkcoördinatoren zijn de schakel tussen de beheerders, ontwerpers, inwoners en het bestuur. De (beleids-)adviseurs werken onder andere aan de strategie en adviseren aangaande de eigen producten en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende functies op juridisch, administratief en technisch vlak.

Contact
Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 20 februari a.s. via de button 'solliciteren'. Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken voor de functie zullen plaatsvinden op vrijdag 6 maart a.s. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jorgen Malik, manager Planning en Opdrachten, telefoonnummer 06-58076603, emailadres Jorgen.Malik@Sittard-Geleen.nl.

Solliciteer