• 7 February 2023
  • Vacaturenummer lv-90150
Sittard-Geleen heeft een rijke cultuurhistorie maar kent ook veel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) adviseert burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen over:

1. monumenten - en welstandsaspecten van aanvragen omgevingsvergunning;
2. algemene vraagstukken op het vlak van omgevingskwaliteit op verzoek van Burgemeester en Wethouders.

Per 31 maart 2023 wordt de huidige Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) vervangen door de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK). De gemeente Sittard-Geleen wil hiermee anticiperen op de bredere adviestaak onder de Omgevingswet (Ow). De AOK zal bestaan uit vijf leden, waaronder de technisch voorzitter. De commissie moet minstens bestaan uit twee leden met een achtergrond op het gebied van monumentenzorg.

De AOK wordt ondersteunt door het AOK -secretariaat.

Wat doe je?
Een AOK-lid is geen toetser of ontwerper, maar beziet een plan in het groter geheel. Het uit te brengen advies moet door hem/haar in een maatschappelijk kader worden geduid. Daarbij weet het AOK-lid een scheiding aan te brengen tussen ‘voldoet/voldoet niet’ en het doen van suggesties ter verbetering en verfijning van het ontwerp.

Werkzaamheden voor de AOK bestaan uit:
  • het voorbereiden en deelnemen aan de commissievergaderingen;
  • één van de leden treedt tijdens de vergadering op als technisch voorzitter. Dat houdt in: het leiden van de vergaderingen en het accorderen van het concept-verslag;optreden als gemandateerd lid voor de beoordeling van standaard- en herhaalplannen;
  • op roulerende basis deelnemen aan omgevingstafels en andere nieuwe vormen van vooroverleg.

Wie ben je?
We verwachten van het monumenten lid van de commissie dat deze een ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie heeft. Ook ben je een verbindende persoonlijkheid. Je slaagt erin om vakinhoudelijke opmerkingen op een toegankelijke en respectvolle manier te verwoorden in het gesprek met de aanvrager/klant. Je bent een onafhankelijk denker die onderscheid maakt in hoofd- en bijzaken. Vanuit een oplossingsgerichte houding zoek je samen met betrokkenen naar optimale ruimtelijke oplossingen, waarbij je oog hebt voor het proces. Je vindt het leuk om over de grenzen van je vakgebied heen te kijken en je kunt adviesvragen vanuit een bredere context benaderen.

Omdat het merendeel van de monumentenplannen die de commissie behandelt te maken hebben met het herbestemmen en/of verbouwen van het monument komt het erop aan dat ingrepen niet enkel vanuit het behoud en restauratie van het monument worden bezien. Er dient ook rekening gehouden te worden met wat realistisch en uitvoerbaar is zonder afbreuk te doen aan monumentale waarden. Een overeenkomstige benadering als bij de toets aan ‘redelijke’ eisen van welstand.

Dit vraagt van het monumenten lid in de commissie een sterk inlevingsvermogen in plannen en wensen van initiatiefnemers.

Je beheerst als monumenten lid één of meerdere van de volgende disciplines: bouw- en architectuurhistorie en/of restauratiearchitectuur;

Je bent bereid je te verdiepen in de vastgestelde beleidskaders;

Je bent in staat bouwplantekeningen te lezen;

Je hebt kennis van de geschiedenis van de regionale bouwkunst en cultureel besef;

Je hebt geen professionele binding met de gemeente, maar moeten geïnteresseerd zijn in Sittard-Geleen en de gemeente kennen of willen leren kennen. Bij voorkeur is sprake van een (Eu)regionale binding;

Je bent niet aangesteld in een functie bij een belangenorganisatie waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is.


Als commissielid voor de AOK beschik je over de volgende competenties:
  • Je beschikt over de communicatieve vaardigheden om een advies begrijpelijk te verwoorden, met respect voor allen die bij de advisering een rol spelen;
  • Je bent digitaal vaardig. Denk daarbij aan: digitaal vergaderen, raadplegen stukken in digitale systemen, etc. Uitgangspunt voor de vergaderingen is dat deze digitaal zijn.

Wij bieden
Voor het bijwonen van de vergaderingen wordt een vergoeding verstrekt. Tijdens het sollicitatiegesprek zal een nadere toelichting worden gegeven op de vergoeding.

Gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen ligt uniek, in het smalste deel van Nederland, tussen België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft zij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

Herkenbaar is de gemeente door de prachtige Maasvallei en de vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de topsector Chemie, komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact
Ben jij enthousiast? Reageer dan uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Voor vragen kun je contact opnemen met Roy Korsten, tel: 06-18055529, e-mail: [email protected]