• 13 februari 2020
  • Vacaturennummer lv-73480
Museumplein Logo Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van de leden en uitbreiding van het aantal leden zoekt Stichting Museumplein Limburg vanaf mei 2020 een 2-tal nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht – financiën en bedrijfsvoering
Lid Raad van Toezicht – bestuurlijke- en publieke zaak
(Tevens beoogd voorzitter)

Museumplein Limburg is een van de 3 museale instellingen met structurele ondersteuning van de Provincie Limburg. In 1998 geopend als klein industrieel archeologisch museum, drijft de stichting sinds eind 2015 een 3-tal museale publieksinstellingen, Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center. In 2017 werd een recordaantal bezoekers van 160.000 bereikt vanuit heel Nederland en aangrenzend Duitsland.

Gezamenlijk vertellen Columbus, Cube en Continium het verhaal hoe de mens zijn wereld inricht en zijn we er op gericht haar bezoekers in dit verhaal van verleden, heden en toekomst op actieve wijze te betrekken. Zo denken we samen na over de toekomst, onze visie richt zich op “empowering citizens”.

In Columbus ervaren de bezoekers aan den lijve welke beleving van de astronauten fanatieke voorvechters voor een duurzame toekomst maakt. In Cube prikkelen tentoonstellingen, welke tot stand komen in samenwerking met internationale musea, bezoekers om vervolgens in design labs samen met studenten en jonge designers zelf te ontwerpen. In Continium worden historisch industriële erfgoedcollecties op bijzondere wijze ingezet in combinatie met interactieve opstellingen om jonge bezoekers te enthousiasmeren voor techniek en wordt breed ingezet op wetenschappelijke geletterdheid.

Onze agenda en relevantie strekt zich voor Columbus en Cube uit tot geheel Nederland, mede middels internationale connecties. Continium richt zich met name op het vlak van wetenschap- en techniek sensibilisering in Zuid Oost Nederland.

Na de transitie in de afgelopen jaren, waarin een forse nieuwbouw en diversificatie van aanbod en publiek leidend waren, komt er nu een periode om het succes te bestendigen en waar mogelijk op kwalitatieve wijze uit te bouwen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de missie van het museum en helpt de directeur-bestuurder bij het vasthouden van de strategische koers. De Raad is betrokken bij het museum, maar bepaalt haar eigen agenda en heeft een proactieve houding. De Raad levert door kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor het museum. De leden van de Raad van Toezicht houden zich aan de Governance Code Cultuur.

Uw profiel als lid van de RAAD VAN TOEZICHT
-Vanuit uw expertise en ervaring op het terrein van respectievelijk financiën en bedrijfsvoering cq. politieke- en publieke zaak, draagt u bij aan onze ambities.
-U bent bereid in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht.
-U hebt geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming.
-U hebt affiniteit met het werkgebied van de Stichting.
-U hebt ervaring in organisatieprocessen en op het gebied van “cultural governance”
-U bent in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
-U bent in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren. U heeft een onafhankelijke blik en vormt zelfstandig een oordeel.
-U bent kritisch, u staat voor uw mening en durft weerwoord te geven.
-U kunt doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Toezicht wordt gevraagd.
-U beschikt over uitgebreide professionele en maatschappelijke netwerken, bij voorkeur binnen de landelijke overheid, het bedrijfsleven en fondsen.
-U bent bereid de functie onbezoldigd te vervullen en jaarlijks vier tot vijf vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.
-U bent beschikbaar voor een zittingstermijn van vier jaar (die maximaal met een termijn kan worden verlengd).

De Stichting let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving voor al haar gelederen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Uw reactie
Wilt u een goed beeld krijgen van de 3 instellingen? Kijk dan op onze website.

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Hans Gubbels, directeur-bestuurder, Tel.+31 45 5676057 of h.gubbels@museumpleinlimburg.nl. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot en met 4 maart 2020 mailen aan: onder vermelding van ‘lid Raad van Toezicht’. Kandidaten worden besproken in de Raad van Toezicht voor 9 maart 2020. De benoeming vindt plaats in de vergadering van 25 mei 2020.