• 20 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-65134
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Bestuursdienst
Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door twee centrale afdelingen uitgevoerd. De Bestuursdienst, één van deze centrale afdelingen, draagt zorg voor (de voorbereiding van) de (kaderstellende) beleids- en strategieontwikkeling op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst het kwaliteits- en informatiemanagement en de concerncontrol.

Binnen de afdeling Beleid en strategieontwikkeling academische zaken van de Bestuursdienst is momenteel de functie vacant van

JUNIOR BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEK
(1,0 fte) tijdelijk, vooralsnog voor de periode tot 1-1-2020.
Vacaturenummer: BD/18050

Er is sprake van een nieuwe functie waarin u de onderzoekscoördinatoren van de drie faculteiten en de afdeling Academische Zaken (AZ) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksbeleid. U functioneert tevens als PURE-coördinator en voert taken uit op het terrein van het facultair datamanagement. U wordt aangesteld bij de afdeling AZ en voor een belangrijk deel van uw aanstelling ‘uitgeleend’ aan de drie faculteiten om als rechterhand van de onderzoekscoördinatoren te fungeren. Uw taken omvatten het volgende:
 • Adviseren over en stimuleren van de informatie-uitwisseling over het onderzoeksbeleid van de OU, centraal en decentraal.
 • Leveren van een bijdrage aan het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van het onderzoeksbeleid.
 • Coördineren van de informatie-uitwisseling over research data management (RDM), inclusief het initiëren van (het gebruik door onderzoekers van) nieuwe voorzieningen voor RDM.
 • Bijdragen aan facultaire en OU-brede (onderzoeks)jaarverslagen. Ondersteunen van het gebruik van de VSNU richtlijnen over de rapportage van onderzoek en bijdragen aan de advisering over nieuwe ontwikkelingen in dat verband.
 • Facultair aanspreekpunt voor de informatievoorziening rond PURE en de autorisatie van de PURE-gebruikers.
 • Coördineren van en ondersteuning bij het valideren van de invoer van publicaties en andere aan onderzoek gerelateerde activiteiten van PURE-gebruikers in de faculteiten.
 • Coördineren van aanvragen rond het functioneel beheer van PURE, de ‘harvesting’ van publicaties, dit in samenwerking met het functioneel beheer dat voor de OU door de Universiteit Maastricht wordt uitgevoerd.
 • Toezien op de kwaliteit van de relaties tussen publicaties en projecten, van de facultaire organisatiegegevens van de in repositories opgeslagen tekst- en databestanden; ondersteunen bij het registreren van full text publicaties en datasets.
U werkt voor alle taken nauw samen met de onderzoekscoördinatoren en de senior beleidsmedewerkers van AZ.

Eisen
 • U hebt een afgeronde academische opleiding, een afgeronde promotie is een pre.
 • U bezit de volgende competenties: analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, conceptueel vermogen, overtuigingskracht, resultaatgericht en u bent flexibel ingesteld.
 • U kunt goed samenwerken maar ook voortvarend zelfstandig taken uitvoeren.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het gebruik van digitale systemen, bij voorkeur op het terrein van research data management.
 • U beschikt over zeer goede spreek- en schrijfvaardigheden in Engels en Nederlands
Salaris
Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal €4.166,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jeroen Winkels, hoofd afdeling beleid en strategieontwikkeling academische zaken, e-mail jeroen.winkels@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, sturen naar Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook uw sollicitatie ook per e-mail insturen naar: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op: 26 augustus 2018