• 16 april 2019
 • Vacaturennummer lv-69244
Interne en Externe werving

Bij ons vinden we dat het samen altijd beter kan!

Voor ons Expertisecentrum en de stafdienst beleid en projecten zijn we op zoek naar een:

INNOVATIECOÖRDINATOR / BELEIDSADVISEUR


Werken bij Mondriaan is nooit saai. Je vindt bij ons een uitdagende baan waar je je kunt ontwikkelen op professioneel en individueel vlak. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je graag welkom. Voel jij iets voor een maatschappelijk relevante baan?
Lees dan verder en we zien je reactie graag tegemoet!
Dienstverband: 32 -36 uur per week
Kernfunctie: Adviseur 1
Opleiding: Academisch werk- en denkniveau
Salaris: FWG 65 – CAO GGZ (min. € 3.266,-- en max. € 5.126,--)
Reageren uiterlijk: 20 mei 2019
Werving: In- en externe werving

Het expertisecentrum bouwt bruggen tussen wetenschap, onderwijs en de zorgpraktijk, zodat een sterke wisselwerking ontstaat. Jij gaat voor ons nieuwe waardevolle producten, diensten en processen zoeken, vinden en toepassen die leiden tot verbetering van de zorg. Daarbij kan het gaan om het ontwikkelen van wat nog niet bestaat (exploratie) en/ of toepassing en verbetering van het bestaande (exploitatie).

Jouw taken:
 • In opdracht van de directeur expertisecentrum, ontwikkel en realiseer je innovaties in de zorg;
 • Je ontwikkelt, implementeert, evalueert en stelt bij, met behulp van gestandaardiseerde en systematische dataverzameling ten behoeve van proces- en effectevaluatie van de zorg;
 • Je creëert een klimaat binnen Mondriaan waarin innovatie optimaal tot zijn recht kan komen;
 • Je onderhoudt netwerkcontacten met (inter)nationale centra, Universiteiten en andere zorginstellingen met als doel nieuwe, waardevolle producten, diensten en processen te ontwikkelen die leiden tot verbetering van de patiëntenzorg binnen Mondriaan;
 • Je participeert aan, het taakgebied gerelateerde, in- en externe projecten;
 • Je bepaalt mede de thema's en inhoud van in- en externe publicaties betreffende de zorgvernieuwingsprojecten binnen Mondriaan;
 • Je levert een bijdrage aan in- en externe kennisverspreiding van zorgvernieuwingsprojecten van Mondriaan;
 • Je levert een bijdrage aan de algemene beleidsondersteuning en projecten binnen Mondriaan.

Jouw kwaliteiten:
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een brede en grondige kennis van wetenschappelijke theorieën, ontwikkelingen in de zorg, projectmanagement, evaluatieonderzoek en data-analyse;
 • Je hebt affiniteit met en kennis van digitale en technologische toepassingen in de GGZ;
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken, toont initiatief, kan prioriteiten stellen en bent vindingrijk in het oplossen van problemen;
 • Je bent in staat uiteenlopende in- en externe contacten op diverse niveaus te leggen en te onderhouden;
 • Weet professionals op de werkvloer te enthousiasmeren om mee te denken over innovaties en faciliteert hen bij het vormgeven van innovaties;
 • Je kunt naast zelfstandig ook in teamverband functioneren en kunt omgaan met tegengestelde belangen en met weerstand.
 • Je bent proactief, resultaatgericht, beschikt over de benodigde organisatiesensitiviteit en over analytisch vermogen;
 • Je kent de zorgmarkt én het politieke speelveld, ziet kansen en weet deze te benutten.
Wat wij jou bieden:
Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Bij ons is er volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. Wij bieden een salaris en rechtspositie conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden en een ruime verlofregeling. De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Mondriaan
Wij zijn een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met ca. 40 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 7.000 mensen (kinderen, jeugdigen, volwassen en ouderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie.
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Voor meer informatie: www.mondriaan.eu en www.mondriaan2022.nl .

Meer informatie:
Als je meer informatie over deze vacature wilt dan kun je contact opnemen met Prof K.R.J. (Koen) Schruers, MD PhD, telefonisch bereikbaar op 06-25475221 en of met Petra Konings RVE manager bereikbaar op 06-51868516 zij staan je graag te woord.

Is je interesse gewekt?
Reageer dan zo spoedig mogelijk tot en met 20 mei 2018 via
sollicitatie button

Sollicitatiegesprekken zijn in principe gepland op 4 juni 2019

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.