• 22 september 2022
 • Vacaturenummer lv-88010
Omnibuzz Logo Omnibuzz verzorgt het WMO doelgroepenvervoer voor 30 gemeenten in Limburg. Wij staan 365 dagen per jaar klaar voor onze 40.000 klanten. Omnibuzz is een jonge, dynamische organisatie die in de afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt. Het werkveld van Omnibuzz is volop in beweging waardoor de organisatie mee ontwikkelt. Daarom zijn wij op zoek naar een zelfstandige en gedreven professional voor de rol van

HR BELEIDSADVISEUR 0,8 – 1,0 FTE


De HR beleidsadviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en evalueren van het personeelsbeleid – en instrumenten. Je volgt de ontwikkelingen in het werkveld en de sector en vertaalt dit naar initiatieven en adviezen. Als beleidsadviseur monitor je de ontwikkeling van de organisatie en ben je verantwoordelijk voor het evalueren en bijstellen van het organisatieplan.

Positie in de organisatie
De HR beleidsadviseur wordt direct aangestuurd door -en legt verantwoording af aan de Directeur. Je adviseert en ondersteunt de Directeur en de managers op het gebied van Personeel en Organisatie. Je neemt deel aan de vergaderingen van het Managementteam en de OR. De HR beleidsadviseur maakt onderdeel uit van het HR team en draagt zorg voor functionele aansturing en ontwikkeling.

Werkzaamheden
De voornaamste werkzaamheden van de HR beleidsadviseur zijn:

Advies:
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en overige MT leden omtrent alle HR gerelateerde onderwerpen.
Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden:
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en evalueren van het personeelsbeleid.
 • Is verantwoordelijk voor de advisering en de implementatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid.
 • Informeren over en ondersteunen van Managers en Teamleiders bij de uitvoering van het personeelsbeleid.
 • Zorgdragen voor adequate informatie en communicatie aan medewerkers.
 • Zorgdragen voor de implementatie van kennissystemen op arbeidsvoorwaardelijk gebied.
Werving en selectie:
 • Coördineren, participeren en afhandelen van werving- en selectieprocedures.
 • Inrichten van wervings- en selectieprocedures inclusief de keuze van externe partners.
 • In samenwerking met verantwoordelijke Managers voeren van selectiegesprekken.
 • Onderhouden van externe contacten in het kader van werving en selectie.

Arbo-zaken:
 • In samenwerking met de preventiemedewerker coördineren van alle voorkomende werkzaamheden op Arbo gebied.
 • Mede-ontwikkelen en up-to-date houden van het Arbo beleid en de RI&E.
 • Onderhouden van externe contacten in het kader van Arbo zaken.

Opleiding en loopbaanbegeleiding:
 • Ondersteunen en adviseren inzake opleidingen en loopbaantrajecten.
 • Vorm geven van het organisatie opleidingsbeleid mede in relatie tot loopbaanontwikkeling.
 • Budgethouder voor het opleidingsbudget.

Personeels- en salarisadministratie:
 • Is verantwoordelijk voor de inrichting van een adequate personeelsadministratie.
 • Draagt zorg voor de afstemming met de externe salarisverwerker.
 • Ziet toe op een tijdige en correcte uitbetaling van de salarissen door de financiële administratie.
 • Draagt zorg voor het correct vormen en archiveren van personeelsdossiers.

Competenties
Voor deze functie vinden wij de volgende competenties van belang:
 • Organisatiesensitief
 • Initiatiefrijk en zelfstandig
 • Daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Communicatief sterk
 • Helicopterview en analytisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Integer handelen
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
Opleiding en ervaring
Aan de kandidaat stellen wij de volgende functie eisen:
 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau
 • Senioriteit in de rol van adviseur en sparringpartner
 • Tenminste 10 jaar in een HR functie in het publiek domein
 • Opleiding Human Resources, Personeel en Organisatie
 • Stevige kennis van arbeidsrecht, Cao SGO/Gemeenten, organisatiekunde en Arbo.
Wat bieden wij
Een uitdagende en brede functie waarin jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de groei en doorontwikkeling van Omnibuzz. Wij bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket op basis van de cao SGO (gelijk aan de cao Gemeenten). De functie is gewaardeerd in schaal 11 (max. € 5372,- bruto). Uitloop naar schaal 11a (Max. € 5736,- bruto) behoort tot de mogelijkheden. Omnibuzz kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het brutosalaris.
Indien nodig bieden wij tevens faciliteiten voor het inrichten van een geschikte thuiswerkplek daar we binnen Omnibuzz veelal thuiswerken en het werken op kantoor afwisselen.

Solliciteren
Ben jij de ervaren en gedreven professional die Omnibuzz verder laat groeien? Heb jij affiniteit met ons werkveld?
Dan ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV graag vóór maandag 10 oktober 2022. Solliciteren kan via vacature@omnibuzz.nl

We zijn voornemens de sollicitatiegesprekken te laten plaatsvinden op vrijdag 14 oktober.

Deelname aan een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Het beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor indiensttreding.

Voor inhoudelijke vragen over de functie en de organisatie kun je terecht bij Guido Vreuls, directeur Omnibuzz. Voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je terecht bij Britt Rompen, HR-medewerker. Beiden zijn bereikbaar via HR@omnibuzz.nl waarna er contact met je wordt opgenomen.

Wil je meer weten over Omnibuzz? Kijk dan voor meer informatie op www.omnibuzz.nl