• 9 september 2019
 • Vacaturennummer lv-71324
gemeente Stein Logo Dat maakt Stein voor mij…

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we binnen de Algemene Dienst, onderdeel van de afdeling MRO, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele functie van:

GEBIEDSCOÖRDINATOR WIJKTEAMS

(36 u/w)


De gebiedscoördinator is primair functioneel verantwoordelijk voor de resultaten van de wijkteams. De wijkteams zijn actief in het onderhoud van de openbare ruimte (groen, grijs en blauw). Je werkt zelfstandig in het team Algemene Deinst binnen de afdeling MRO en legt verantwoording af aan de teamleider Algemene Dienst. Samen met de voormannen geef je sturing aan de medewerkers binnen de wijkteams. De medewerkers van de wijkteams hebben diverse achtergronden en daardoor behoefte aan maatwerk en focus in de aansturing.

Werkzaamheden.
 • Het coördineren en op elkaar afstemmen van uitvoeringstaken in de openbare ruimte gemeente breed en in de Westelijke Mijnstreek;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de meewerkend voormannen;
 • Samen met de meewerkend voormannen zorg je ervoor dat het werkklimaat binnen de teams veilig en positief is. Zowel sociaal als fysiek;
 • Het opstellen, realiseren en uitvoeren van de (jaar-)planning betreffende de inzet van de wijkteams;
 • Het blijven optimaliseren van innovatieve werkwijzen en uitvoeringsmethoden;
 • Kwaliteitsbewaking- en monitoring van openbare ruimte in relatie tot de Wijkteams en groenbestekken.
Alle medewerkers binnen onze gemeente maken deel uit van onze interne crisis- en rampenorganisatie. Dit betekent dat je ten tijde van een ramp of crisis, binnen of buiten kantoortijden, opgeroepen kunt worden om regulier werk te verrichten.

Wie zoeken wij?
 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van cultuur- of civieltechniek. Dit kan ook samen met aantoonbare relevante werkervaring in het werkgebied;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met mensen uit de doelgroepen (SW en participatie) geplaatst binnen de wijkteams (sociaal/maatschappelijke component);
 • Je beschikt over aansturende en coachende kwaliteiten;
 • Je bent bereid tot het volgen van relevante trainingen.
Vereiste competenties.
Verantwoordelijkheid, proactief, omgevingsbewust, leidinggeven, overtuigingskracht, plannen en organiseren.

Wat bieden wij?
De functie is ingeschaald in schaal 9 (maximaal € 3.805,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 januari 2018). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals:
 • Eindejaarsuitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon- werverkeer!
Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuzebudget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Bas Doms, teamleider a.i. Algemene Dienst, via het telefoonnummer 06-21260703.
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met zondag 22 september a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v., Gebiedscoördinator Wijkteams. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.