• 5 september 2019
 • Vacaturennummer lv-71285
gemeente Stein Logo Dat maakt Stein voor mij…

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we binnen de afdeling Maatschappij en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) op zoek naar geschikte kandidaten voor de structurele functie van:

COÖRDINATOR WOONWAGENZAKEN / INTEGRAAL BELEIDSMEDEWERKER VEILIGHEID

(36 u/w)


Algemeen.
In de periode 2016-2018 is binnen de gemeente Stein het project ‘integraal woonwagenbeleid’ van start gegaan. De resultaten hiervan zijn geëvalueerd en het succesvolle project wordt voortgezet in 2019 en 2020. De komende periode zullen de werkzaamheden steeds meer ingebed worden in de organisatie en zal uiteindelijk de projectstatus verlaten worden. Een deel van de werkzaamheden zullen echter structureel zijn en hiervoor zijn we op zoek naar een Coördinator Woonwagenzaken / Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid.

Voor deze functie is gekozen voor een combinatie van de functies Coördinator Woonwagenzaken en Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid. Er zijn immers grote raakvlakken binnen beide functies op zowel het gebied van sociale als fysieke veiligheid. Als de projectwerkzaamheden steeds meer geborgd zijn in de organisatie, zullen de taken voor Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid toe kunnen nemen. Uiteindelijk wordt verwacht dat per functieonderdeel 18 u/w (0,5 fte) benodigd zal zijn.

Werkzaamheden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het integraal veiligheidsbeleid binnen de organisatie met als specifiek aandachtspunt de coördinatie en implementatie van het integraal woonwagenbeleid;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor woonwagenzaken, zowel intern als extern;
 • Je behoudt het overzicht, signaleert aandachtspunten en zorgt voor verbinding en integrale afstemming. Voorbeelden hiervan zijn het afstemmen van werkzaamheden rondom het groenonderhoud, onderhoud van sanitaire units en eventuele klachten;
 • Je neemt deel aan de interne stuurgroep woonwagenzaken;
 • Je coördineert het plan van aanpak dat is opgesteld rondom de overdracht van de standplaatsen van gemeente naar woningcoöperaties, waartoe momenteel de mogelijkheden worden onderzocht;
 • Ook organiseer je met regelmaat overleggen met de bewoners van de locaties;
 • Als integrale beleidsmedewerker Veiligheid zullen je werkzaamheden gericht zijn op het opstellen, vaststellen, evalueren en bijstellen van de regionale Kadernota Integrale Veiligheid en borg je de vertaling daarvan naar uitvoeringsplannen. Je coördineert en begeleidt het lokaal veiligheidsoverleg (wijkagenten en Buitengewoon opsporingsambtenaren - BOA’s -).
 • Je signaleert trends en vertaalt dit naar de organisatie;
 • Je bent 1e adviseur voor de burgemeester bij de lokale driehoek Westelijke Mijnstreek en je hebt een proactieve rol in het positioneren van de driehoek;
 • Taken op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGG) pak je samen met collega’s op.
 • Ook het uitvoeren van een onderzoek naar het inzetten van ervaringsdeskundigen op het gebied van inbraak voor voorlichting en tips in buurten hoort tot je takenpakket.
Alle medewerkers binnen onze gemeente maken deel uit van onze interne crisis- en rampenorganisatie. Dit betekent dat je ten tijde van een ramp of crisis, binnen of buiten kantoortijden, opgeroepen kunt worden om regulier werk te verrichten.

Wie zoeken wij?
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en beschikt over een sociaal-maatschappelijke achtergrond en/of een opleiding op het gebied van integrale veiligheid met een HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een (deels) vergelijkbare functie;
 • Je hebt gedegen kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot het vakgebied en weet deze kennis om te zetten naar de dagelijkse praktijk waarbij je oog hebt voor innovatie;
 • Je bent kwaliteit gericht en kunt vanuit een opgave werken aan complexe vraagstukken waarbij je beschikt over een analytisch vermogen, overtuigingskracht en lef;
 • Je kunt schakelen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau;
 • Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden en kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken waarbij je deadlines bewaakt en haalt;
 • Je hebt naast dit alles een goed gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen;
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent vastberaden;
 • Het nemen van verantwoordelijkheid en een proactieve houding zijn belangrijke competenties;
 • Omdat wij samenwerken met onze omgeving kan een deel van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke kantooruren plaatsvinden.
Competenties.
Teamspeler, sociaal betrokken, communicatief, innovatief, tactisch, analytisch, klantgericht, samenwerkend, resultaatgericht en flexibel.

Wat bieden wij?
Naast een salaris in schaal 10A (maximaal € 4.541,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 januari 2018). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:
 • Eindejaaruitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon- werverkeer!
Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuze Budget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitsverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Erik Peeters, Afdelingsmanager MRO, via het telefoonnummer 06-12605832.
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met 22 september a.s., gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v., Coördinator Woonwagenzaken / Integraal Beleidsmedewerker Veiligheid. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.