• 30 augustus 2019
 • Vacaturennummer lv-71198
gemeente Beek Logo Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!
Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaar-den, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) als-mede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden.
De afdeling Samenleving heeft tot taak om:
 • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.
De afdeling Samenleving bestaat uit 3 teams, Publiekszaken, Beleid en team Jeugd/Wmo.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

BELEIDSMEDEWERKER SAMENLEVING/ JEUGD

(0,6 fte)


Wat houdt de functie in?
 • Je beheert, onderhoudt en borgt processen en werkafspraken op het gebied van Jeugd-zorg, op basis van coördinerende taken en hebt hierover inhoudelijke afstemming met de Beleidsadviseur Samenleving/ Jeugd. Waar nodig treed je actief sturend op naar collega’s en ketenpartners;
 • Je draagt (mede) zorg voor beleidsontwikkeling op het gebied van Jeugdzorg;
 • Je draagt (mede) zorg voor een bijdrage aan het collegeprogramma en monitort afspraken uit het collegeprogramma;
 • Je levert (mede) een bijdrage aan de inkoop en aanbesteding van zaken op het gebied van Jeugd;
 • Je werkt samen in regionaal verband en adviseert de portefeuillehouder dienaangaande;
 • Je draagt zorg voor kwaliteitsbeheer op het gebied van Jeugd, je coördineert projecten die bijdra-gen aan de kwaliteit en ontwikkeling van het team;
 • Je draagt zorg voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het vastgestelde uitvoeringsbeleid;
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert;
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en andere belanghebbenden en maakt afspraken met betrekking tot de uitvoering van Jeugd;
 • Je verricht overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.
Wat vragen wij van jou?
 • HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: sociaal juridische dienstverlening, welzijn;
 • Gedegen kennis van Jeugd, beleidsontwikkeling, kwaliteitstoetsing/ uitvoering ;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen op het eigen terrein;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doorzien en zelfstand op te pakken;
 • Hoge tot een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: Verbinden, oplossingsgericht, communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.
Wat bieden wij jou?
 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, functionele schaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, uitloopschaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 21,6-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (22,8 uur per week) of volledige ADV (24 uur per week);
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.
De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Francien Reijnders, Beleidsadviseur Samenleving (tel. 046 – 43 89 292, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie (in word of pdf-formaat) vóór 16 september a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature2@gemeentebeek.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 oktober 2019.
Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Mirjam van Zeijl, Beleidsadviseur P&O (tel. 046-43 89 268).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.