• 4 december 2018
  • Vacaturennummer lv-67215
Wie grijpt de kans om de jongste gemeente van Limburg in positie te brengen?

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. Een jonge gemeente, in 2011 gefuseerd, maar geworteld in een lange historie. In vijftien kernen en twintig buurtschappen leven zo’n 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en ondernemerschap. Van het Maasdal bij Eijsden en het Savelsbos tot de fruitboomgaarden ten oosten van de A2, omvat Eijsden-Margraten een uniek grensgebied in het hart van de Euregio.

Wij streven naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en naar verdere ontwikkeling als aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente binnen Zuid-Limburg en de Euregio. Hiervoor zijn kwaliteit in verscheidenheid, duurzaamheid en maatwerk in voorzieningen richtinggevend. Een nieuwe gemeente vereist een duidelijk en consistent profiel, verankerd in een visie en vertaald naar beleid en dienstverlening. Constructief contact en een duurzame relatie met burgers, partners en anderen (waaronder medewerkers) vormen een cruciale bijdrage aan het realiseren van die visie. Betrokken, leergierig, open en klantgericht zijn kernwaarden, die wij van onze medewerkers verwachten.

In 2015 zijn wij gestart met een organisatie ontwikkeltraject, dat ertoe heeft geleid dat op 1 september 2017 de organisatiestructuur is gewijzigd. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit vijf afdelingen die elk geleid worden door een afdelingshoofd. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij de directie, bestaande uit de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur en de Adjunct-directeur en daarbij ondersteund door de Controller en HRM.
De afdelingshoofden leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Adjunct-directeur.

De nieuwe organisatie bestaat uit de volgende vijf afdelingen:
  • Fysieke leefomgeving (ca. 31 fte)
  • Openbare Ruimte (ca. 36 fte
  • Financiën en Informatiemanagement (ca. 24 fte)
  • Servicebureau (ca. 36 fte)
  • Mens en Samenleving (ca. 22 fte)
De afdeling Financiën en Informatiemanagement heeft de volgende aandachtsgebieden: Financiën, ICT, Documentaire Informatievoorziening en procesmanagement. Voor de afdeling Financiën en Informatiemanagement zijn wij op zoek naar een:

Afdelingshoofd Financiën en Informatiemanagement (1 fte)

Als afdelingshoofd geef je leiding aan de afdeling en ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling, de toepassing van integraal management en haar processen. Bij de gevraagde competenties komen wij terug op het begrip leiding geven.

In deze fase van de ontwikkeling van de organisatie vragen wij echter meer dan onderstaande taken. Op 1 september 2017 is de nieuwe organisatiestructuur gestart en dienen de afdelingen doorontwikkeld te worden. Daarnaast is de Blauwdruk In Control vastgesteld die een vervolg moet krijgen. Dat is de speciale opdracht van het nieuwe Afdelingshoofd Financiën en Informatiemanagement. Wij verwachten een visie en een plan van aanpak om de doorontwikkeling van zijn afdeling te realiseren.

Taken
1. Het dagelijks beheer en de leiding van de medewerkers van de afdeling (instroom, doorstroom, ontwikkeling en uitstroom). Je bent hierin integraal verantwoordelijk voor zowel financiën als het personeel.
2. Eindverantwoordelijk voor de processen die in de afdeling voorkomen en daarmee ook effectieve en efficiënte inrichting hiervan.
3. Eindverantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten van de afdeling, vastgesteld in de jaarlijkse A3-planning. Daarnaast de uitvoering van de aan de afdeling toegewezen bestuursopdrachten, het opvolgen van de aanwijzingen van de Adjunct-directeur alsmede de aanwijzing van ambtenaren van de afdeling, die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de uitvoering van de voorgestelde besluiten.
4. Je bent lid van het managementteam en de hiermee medeverantwoordelijk voor afdeling overstijgende taken.
5. Afstemmen met de portefeuillehouder ten aanzien van de inhoud en de voortgang van de resultaten van zijn afdeling.
6. Verantwoordelijk voor het middelenbeheer van de afdeling, het in stand houden van de administratieve organisatie van de afdeling, het tijdig en volledig aanleveren van de juiste bestuurlijke informatie, managementinformatie en de bewaking van de financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van de A3-planning.
7. Een afdelingshoofd draagt de zorg voor het toetsen van College- en Raadsvoorstellen op inhoud en kwaliteit met in acht neming van relevante financiële, juridische en beleidsmatige kaders.
8. Het doorontwikkelen van de P&C cyclus en informatievoorziening op basis van de Plan, Do, Check, Act cyclus.
9. Draagt als voorzitter van het strategisch informatie-overleg zorg voor de ontwikkeling van informatie- en procesmanagement. Inspireert de organisatie bij het toepassen van lean.

Gevraagde competenties
De gemeente Eijsden-Margraten verwacht dat elke medewerker beschikt over de volgende kernwaarden:
  • Betrokken
  • Leergierig
  • Open
  • Klantgericht
Daarnaast verwachten wij dat je uiteraard inhoudelijke affiniteit hebt met de vakgebieden Financiën en Informatiemanagement. Je bent een teambuilder die ruimte geeft aan de zelfsturende kracht van de medewerkers en brengt hen in positie.
Je stuurt op hoofdlijnen en je bent vanuit een heldere rolduidelijkheid en rolverdeling complementair aan de medewerkers. Je versterkt de rollen binnen de eigen afdeling, alsmede richting de afdelingen.
Kortom, je bent een people manager die verder bouwt aan de doorontwikkeling van de afdeling, maar ook een verbinder en sparringpartner voor medewerkers, directie en bestuur.

Als integraal manager beschik je vanzelfsprekend over coachende en resultaatgerichte leidinggevende vaardigheden. Je hebt een helikopterview, visie en focus gebaseerd op een integraal verantwoordelijkheidsgevoel, ook over de eigen afdeling heen.
Wij verwachten een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring ten aanzien van (gemeentelijke) financiën en informatiemanagement en lean management.
Tenslotte beschik je over een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Dit alles maakt jou een krachtige sparringpartner voor het bestuur.

Wat bieden wij?
Een veelzijdig takenpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is vastgesteld op maximaal € 5.984,-- bruto per maand (salarisschaal 13) op fulltime basis. Wij bieden een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.

Overige informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met François Kool, Adjunct-Directeur, telefoonnummer 043-4588488 / e-mail francoiskool@eijsden-margraten.nl. Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met Ad Fischer van ons team HRM, telefoonnummer 043-4588488 / e-mail adfischer@eijsden-margraten.nl.

Verloop van de procedure
Een assessment onderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure.

De kandidaat kan een recente Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in het gevraagde profiel, beschik je over de genoemde competenties en grijp jij de kans om onze gemeente mee in positie te brengen, dan kun je tot en met 18 december 2018 jouw belangstelling voor deze functie kenbaar maken per brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6269 ZG Margraten of per e-mail naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. vacature afdelingshoofd Financiën en Informatiemanagement.

Planning gesprekken
De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 8 januari 2019, waarna een tweede gespreksronde volgt op donderdag 17 januari 2019. Op een nader te bepalen datum zal vervolgens het assessment plaatsvinden.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.