• 9 januari 2020
 • Vacaturennummer lv-72959
gemeente Stein Logo Dat maakt Stein voor mij…
Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking en waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we binnen de Algemene Dienst, onderdeel van de afdeling MRO, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele fulltime functie van:

(AANKOMEND) BEHEERDER ALGEMENE DIENST

(36 u/w)

Werkzaamheden.
 • Je zorgt voor het in stand houden en het onderhoud van de civieltechnische eigendommen van de gemeente;
 • Je belangrijkste taak wordt het organiseren en aansturen van het integraal klein en groot onderhoud in de openbare ruimte. Je aandachtgebieden liggen in eerste instantie bij het grijze en blauwe onderhoud. Hierin krijg je veel eigen verantwoordelijkheid;
 • Je krijgt een rol in de functionele aansturing van onze eigen medewerkers en (onder)aannemers;
 • Je verricht bijbehorende werkzaamheden zoals directievoering op onderhouds- en beheerscontracten;
 • Je draagt zorg voor goede en eenduidige werkafspraken, een goede werkplanning en een inhoudelijke kwaliteitsbewaking bij de uitvoerende werkzaamheden;
 • Je stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners.
 • Je draagt integraal zorg voor budget- en onderhoudsprogramma;
 • Je fungeert als coördinator kabels en leidingen;
 • Je behandelt meldingen en zet deze uit naar de gebiedscoördinator, collega’s van de AD of de markt. Je bent het inhoudelijk het aanspreekpunt voor de uitvoerenden.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gedreven en enthousiaste mbo-er of een starter op hbo niveau met relevante werkervaring en een natuurlijke houding gericht op samenwerking:
 • Je hebt een afgeronde opleiding minimaal op mbo niveau;
 • Ervaring met het groot onderhoud (asfalt-)wegen, rioolwerkzaamheden en kabel- en leidingwerken is een pré;
 • Je kunt verbanden leggen tussen de verschillende beheerdisciplines, met de daarbij behorende belangen van stakeholders, om de meest effectieve beheersmaatregel toe te passen;
 • Je hebt een open en direct stijl van communiceren. Je zegt waar het op staat;
 • Je weet dat samenwerken met collega’s, inwoners en bestuurders een noodzaak is, hier handel je ook naar;
 • Je hebt overtuigingskracht;
 • Je bent in het bezit van een VCA-Vol certificaat;
 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B;
 • Je bent bekend met de RAW-systematiek.
Wat bieden wij?
De functie is ingeschaald in schaal 8 (maximaal € 3.520,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 januari 2020) waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:
 • Eindejaarsuitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor een (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon-werkverkeer!
De gemeente Stein beschikt over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuze Budget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerker door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Addy Bouwens, Teamleider Algemene Dienst, via het telefoonnummer 06-30813989.
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met zondag 26 januari a.s., gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. (aankomend) Beheerder Algemene Dienst. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.