• 3 juni 2021
 • Vacaturenummer lv-79366
Relim Groep Logo De RELIM GROEP bestaat sinds 2020 uit drie stichtingen, waarvan Stichting Relim sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf is met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting SchoonGMS werkt sinds 2001 voor personen met een verslavings-achtergrond aan hun resocialisatie. Stichting d’r Sjalter is sinds 1999 een bijzonder klussenbedrijf dat op professionele wijze ambachtelijke werkzaamheden combineert met het re-integreren van personen.

Wij geloven in een inclusieve maatschappij, waarbij alle mensen participeren. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en waar mogelijk een concreet perspectief op arbeid te bieden. Wij werken intensief samen met overheden en het regionale bedrijfsleven om hieraan invulling te geven. In totaal werken er circa 100 personeelsleden en diverse stagiaires bij de diverse stichtingen van de RELIM GROEP die dagelijks vanuit hun passie meer dan 400 cliënten/medewerkers begeleiden.

Per direct zijn wij op zoek naar:

WERKCOACHES,

2 fte’s

standplaats Landgraaf


De functie
Een werkcoach geeft dagelijkse leiding en begeleidt de medewerkers op de werkplaats. In deze functie kun je ingezet worden op een vaste werkplaats, maar in geval van ziekte of vakantie kun je ook tijdelijk ingezet worden op een andere werkplaats op een mogelijk andere locatie van Relim.

Het takenpakket
 • Dagelijks begeleiden, instrueren, motiveren en stimuleren van kandidaten middels werk.
 • De werkcoach inventariseert de behoefte aan afwisselend werk voor de werkplaats en plant op basis hiervan het aantrekken en organiseren van werk. Daarbij is het belangrijk om de competenties van medewerkers in relatie tot het aan trekken werk goed op elkaar af te stemmen en de werk planning vooraf goed te beheren.
 • Verantwoordelijk voor het medewerkersdossier van de kandidaten door middel van de juiste rapportages en vastlegging van waarnemingen.
 • Bewaken en uitvoeren van relevante ARBO aspecten en bijbehorende wet- en regelgeving.
 • Contacten onderhouden en gesprekspartner zijn voor externe partijen om het onderdeel schoonmaak nog meer onder de aandacht te brengen.
De collega die wij zoeken
 • Heeft ervaring met het groepsgewijs begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Heeft inlevingsvermogen, herkent mogelijkheden van mensen, weet met conflicten om te gaan en kan mensen begeleiden en motiveren naar een volgende stap – niveau.
 • Heeft minimaal een afgeronde sociaal-agogische opleiding op MBO-niveau 4.
 • Ervaring in de schoonmaak en/of Logistiek is een pré.
 • Kan zelfstandig werken en werkt proactief aan de verdere ontwikkeling van mens en werkplaats.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden van mensen naar werk.
 • Kan een inschatting maken over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de kandidaat.
 • Heeft kennis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de relevante wet- en regelgeving.
 • Kan omgaan met verschillende disciplines en partijen en met name ook in samenwerkingsverbanden met collegabedrijven en overheden.
Arbeidsvoorwaarden
De Relim Groep biedt je een uitdagende functie met toekomstperspectief en een duidelijke opdracht, in een professionaliserende organisatie met een eigen gezicht en ambitie. Deze functie valt binnen Stichting Relim en het pakket aan arbeidsvoorwaarden is in overeenstemming met deze functie en hanteren wij de CAO GGZ.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Tim Dortants, teamcoach, (telnr. 06 57534867) of Antoine Jansen, bedrijfsleider, (telnr. 06 17587982).

Stuur je motivatiebrief met actueel CV uiterlijk 13 juni 2021 per e-mail naar Nadine Prevoo, n.prevoo@relim.nl met vermelding vacature werkcoach.

Deze functie wordt gelijktijdig zowel intern als extern gepubliceerd. De gesprekken zullen op dinsdag 15 juni a.s. plaatsvinden. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Indien je voor 1 juli 2021 niets van ons hebt vernomen, mag je ervan uitgaan dat er geen procedure met je wordt ingezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.