• 9 oktober 2019
  • Vacaturennummer lv-71744
gemeente Stein Logo Dat maakt Stein voor mij…
Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we op zoek naar een meerdere kandidaten voor de functie van:

VOORZITTER OF LID VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE


De gemeente Stein is op zoek naar een voorzitter en meerdere leden voor deze Commissie (Algemene Kamer).

Algemeen.
De gemeente Stein heeft voor de behandeling van bezwaarschriften een van het gemeentebestuur onafhankelijke adviescommissie ingesteld. De commissie adviseert de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester over bij hen ingediende bezwaarschriften. Alvorens advies uit te brengen hoort de commissie bezwaarmakers en andere belanghebbenden. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften vergadert de commissie in de regel één keer per zes weken op een maandagavond. Normaliter worden per vergadering maximaal drie aangevochten besluiten behandeld.

De advisering door de Algemene Kamer heeft voornamelijk betrekking op openbare orde en veiligheid, vergunningen en ontheffingen, subsidies, handhavingskwesties, verkeersbesluiten, wobverzoeken en verzoeken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Samenstelling en ondersteuning.
De kamer bestaat uit een voorzitter en een aantal leden (die tevens plaatsvervangend voorzitter kunnen zijn). De bezwaarcommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken voor de hoorzitting worden digitaal aangeboden.

Wie zoeken wij?
  • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding rechten of academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein;
  • Je hebt belangstelling voor en ervaring met het gemeentelijk bestuurs(proces)recht;
  • Je hebt praktische ervaring met de behandeling van bezwaarschriften op de taakvelden van de Algemene Kamer (zie hierboven);
  • Inzicht in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden alsmede tact en inlevingsvermogen;
  • Geen binding met het gemeentebestuur en evenmin woonachtig in de gemeente Stein, dit in verband met de onafhankelijke positie van de commissie.
Wat bieden wij?
Benoeming geschiedt voor een periode van in beginsel zes jaar. Per vergadering wordt een vaste vergoeding plus een reiskostenvergoeding uitgekeerd. De vaste vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 220,- en die van de leden € 170,- per vergadering.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Laurent Haarsma, Concerncontroller, via het telefoonnummer 06-52317060.
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met donderdag 31 oktober a.s. gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl.
Vermeld in je sollicitatiebrief ook duidelijk of je solliciteert naar de functie van Voorzitter of naar de functie Lid van de bezwaarschriftencommissie.