• 17 March 2023
 • Vacaturenummer lv-90793
Wonen Limburg Logo Wij zijn momenteel op zoek naar een

TECHNISCH ASSETMANAGER

met als aandachtsgebied Veiligheid & Gezondheid
36 uur per week


Binnen Wonen Limburg werken we steeds meer programmatisch aan de verbetering van onze vastgoedportefeuille. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Veiligheid & Gezondheid. Hiervoor wordt nu een vast team geformeerd dat hier nu en in de toekomst op continue basis mee aan de slag gaat, zodat we onze bewoners met een gerust hart een veilig thuis kunnen bieden.

Het vertalen van wet- en regelgeving rondom Veiligheid & Gezondheid en eventuele beleidskeuzes die Wonen Limburg maakt naar de totale vastgoedportefeuille zal een belangrijke taak zijn van de Technisch Assetmanager Veiligheid & Gezondheid (V&G). Daar waar onduidelijk is hoe de portefeuille er voor staat, zal - in samenwerking met externen - geanalyseerd worden waar zich eventuele tekortkomingen bevinden. Vervolgens zal samen met de collega's van Duurzaam Onderhoud worden vastgesteld welke werkzaamheden er nodig zijn om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

Als Technisch Assetmanager opereer je binnen het team Assetmanagement. Op dit niveau zit je op de plek waar keuzes gemaakt worden om verbeteringen in de portefeuille door te voeren en daarmee de kwaliteit van de portefeuille te verhogen. Jij zorgt er in het Assetmanagementteam voor dat er voldoende aandacht is voor het vrijmaken van middelen om op het gebied van Veiligheid & Gezondheid het bezit in goede conditie te houden.

Door jouw bijdrage zorg je er tevens voor dat - als er middelen zijn vrijgemaakt - deze worden omgezet in projecten die samen met collega's van het team Duurzaam Onderhoud leiden tot ingrepen in de portefeuille waardoor veiligheid & gezondheidsrisico's steeds verder worden vermeden en/of weggenomen. Daarmee word je onderdeel van het team dat vanuit strategisch (Strateeg V&G), tactisch (Technisch Assetmanager V&G) en operationeel niveau (Projectmanager Duurzaam Onderhoud) opereert. Hierbij werken jullie samen aan het op gang brengen en houden van de PDCA-cyclus.

Wat doe je?
 • Je volgt nieuwe wet- & regelgeving en brengt in kaart wat daarvan de consequenties zijn voor Wonen Limburg. Je past daarop het aanwezige Kader Veiligheid & Gezondheid aan en bekijkt samen met de strateeg wat de (beleids)consequenties zijn voor Wonen Limburg.
 • Je laat onderzoeken uitvoeren in de portefeuille om de situatie rondom (aspecten van) veiligheid & gezondheid in kaart te brengen en analyseert afwijkingen binnen de portefeuille.
 • Je geeft input voor het portefeuilleplan, het uitgangspuntendossier, de kaderbrief en beoordeelt de portefeuille op het gebied van V&G.
 • Je geeft kaders en stelt in samenwerking met Duurzaam Onderhoud projectopdrachten en prestatie afspraken op voor de verbeterprojecten die uitgevoerd moeten worden.
 • Je monitort de voortgang op de verbetering van de portefeuille en zorgt ervoor dat Wonen Limburg voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Je rapporteert over de voortgang op de realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van Veiligheid & Gezondheid.
Hoe doe je dat?
 • Als interne opdrachtgever volg je de gehele PDCA-cyclus, werkt systematisch en planmatig via SMART-doelstellingen en rapporteert over (knelpunten in de) voortgang.
 • Je fungeert als aanspreekpunt/vraagbaak voor de interne en externe organisatie (zoals bijv. werkgroepen veiligheidsregio).
 • Je bent de linking-pin naar het directieteam en o.a. de managers van Gebiedsontwikkeling, Duurzaam Onderhoud en andere onderdelen van de Wonen Limburg organisatie rondom veiligheid & gezondheid.
 • Je zorgt dat de datakwaliteit (vastgoedinformatie) rondom veiligheid & gezondheid op het niveau van verhuureenheden, complexen en portefeuille actueel is.
 • Je zet actief aan tot kennisdeling, zoals het delen van best practices, nieuwe ontwikkelingen en resultaten van audits.
Wat we bieden
Het salaris is ingedeeld, afhankelijk van kennis, ervaring en inzetbaarheid, binnen functieschaal K in de CAO voor Woondiensten. Dit bedraagt maximaal € 5.903,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Verder zijn eigentijdse arbeidsvoorwaarden van toepassing en is er volop ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

En je hebt in ieder geval
 • Een relevante afgeronde HBO of WO-opleiding.
 • Het is een pre als je ervaring hebt op het gebied van Veiligheid & Gezondheid of een stevige affiniteit en de wil om je er in te verdiepen.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving of een stevige affiniteit en de wil om je er in te verdiepen.
 • Meerdere jaren relevante werkervaring.
 • Competenties als overtuigend adviseren, stakeholder management, analytisch vermogen, omgaan met weerstand en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Standplaats
Je werkt vanuit een vaste thuisbasis, het Wonen Limburg huis in Roermond. Hybride werken is mogelijk.

Ben jij degene die we zoeken?
Denk je op basis van het bovenstaande een geschikte kandidaat te zijn? Vul dan uiterlijk 31 maart 2023 het digitale sollicitatieformulier in op de website www.werkenbijwonenlimburg.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 3 april 2023.
Een selectie assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Wil je eerst graag aanvullende informatie?
Neem dan contact op met Eric Roodnat, Manager Assetmanagement, via tel. 06-81 06 71 40.

Bij Wonen Limburg thuis
Met 275 collega’s en ruim 25.000 woningen zetten we ons elke dag in om mensen een betaalbare, goede en duurzame woonplek te bieden in een fijne omgeving. Samen met bewoners bouwen we aan wijken, buurten en dorpen. We willen dat mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst. In de eerste plaats zijn we er vooral voor mensen met een laag inkomen. Maar ook bewoners met een middeninkomen kunnen bij ons terecht voor een betaalbare woning. Met ons Wonen Limburg Huis in Roermond, onze buurtwinkels verspreid over de provincie en onze veelvuldige aanwezigheid in de wijk, staan we dichtbij onze bewoners en samenwerkingspartners. Of je nu bij leefbaarheid, vastgoed, financiën of een ander vakgebied werkt, je bent je er altijd van bewust dat je direct of indirect voor onze bewoners werkt. Samen werken we met passie en plezier aan een welkom thuis voor iedereen!