• 13 augustus 2019
 • Vacaturennummer lv-70958
Koraal Logo Koraal regio Noord-Midden Limburg is op zoek naar een ondernemende en resultaatgerichte Teamleider (36 u/w) met enkele jaren ervaring.

Over Koraal
Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.
In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.
In de regio Noord- en Midden-Limburg is Koraal sterk vertegenwoordigd door St. Anna (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg). Dick de Koning is regiodirecteur van deze Koraal-regio.

Over de functie
Als Teamleider werk je intensief samen met gedragswetenschappers en een senior begeleiders als meervoudig integraal management. Je zorgt ervoor dat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan het tot stand komen en uitvoeren van het gezamenlijk teamontwikkelplan. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio-organisatie. Je stimuleert eigenaarschap bij je medewerkers op basis van de principes van Samen Beslissen en methodisch werken.
Onze kernwaarden zijn: resultaatgerichtheid, samenwerken, ondernemerschap en flexibiliteit in gedrag.

Wat ga je doen?
De Teamleider wordt ingezet voor de doelgroep jeugdzorg (Gastenhof) in Venlo. In Venlo werken ruim 40 medewerkers aan de behandeling en begeleiding van cliënten door middel van Intensieve Thuisbegeleiding (ITB), inzet van Ambulante Spoedhulp en Families First (ASH/FF), dagbehandeling, 24-uurs begeleiding inclusief wonen en een pension Roerzicht.
De Koraal locatie Pension Roerzicht in Venlo is onderdeel van de drie opvanglocaties voor dak- en thuisloze jongeren van Koraal in Limburg. De andere locaties bevinden zich in Heerlen en Maastricht. Ze bieden opvang, begeleiding en ambulante begeleiding aan, aan jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar, die om uit een lopende reden tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben.

Wat bieden wij?
 • Een uitdagende functie binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De functie van teamleider is ingeschaald in FWG 55, je verdient maximaal € 3.928 bruto bij een fulltime (36 uur) dienstverband.
 • We starten met een jaarcontract en als we samen tevreden zijn over de samenwerking bestaat de mogelijkheid tot een vast contract
 • Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, een collectieve zorgverzekering, en eindejaarsuitkering.
Wat vragen wij van jou?
Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor de volgende resultaten:
 • Je schept de voorwaarden voor de inhoud en kwaliteit van zorg en behandeling binnen de organisatie-eenheid en zorgt ervoor dat de dienstverlening vanuit de driehoek cliënt – verwant – professional wordt georganiseerd;
 • Je draagt zorg voor de profilering van de jeugdzorg van Koraal binnen de regio Venlo en onderhoudt netwerk-contacten daartoe;
 • Je draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen;
 • Je geeft leiding aan de medewerkers zodat zij hun resultaten kunnen behalen en ondersteunt hen ontwikkelingsgericht;
 • Je schept de voorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen medewerkers/teams en aan de organisatie eenheid verbonden gedragsdeskundigen en ondersteunende teams;
 • Je realiseert een verantwoord beheer en gebruik van budget en middelen;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie eenheid en aan de implementatie van de veranderprocessen en de strategie van de Koraalgroep regio Noord- en Midden-Limburg.
Als teamleider beschik je over de volgende competenties:
 • Je beschikt over een afgeronde relevante managementopleiding op HBO-niveau;
 • Je hebt ruime praktijk- en managementervaring, bij voorkeur ook met verandermanagement;
 • Je bent goed op de hoogte van de (gehandicapten)zorg en de ontwikkelingen die plaatsvinden ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking;
 • Je kunt deze ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang vertalen naar oplossingen;
 • Je bent resultaatgericht, analytisch en innovatief;
 • Je bent een teamplayer die handelt vanuit de gedachte dat een gezamenlijk resultaat het beste resultaat is;
 • Je weet bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg in balans te houden;
 • Je staat in verbinding met het externe netwerk en ketenpartners;
 • In jouw stijl van leidinggeven staat het ontwikkelingsgericht coachen en medewerkers in hun kracht zetten centraal.
 • Je handelt vanuit persoonlijk leiderschap en stimuleert deze cultuur binnen je team, je collega’s en de organisatie.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Dick de Koning, regiodirecteur. Hij is vanaf 26 augustus 2019 bereikbaar via 0475-579924 (secretariaat). Of je neemt contact op met Evelyn Theunissen, manager P&O, bereikbaar via 06-22443417.
Voor het werken bij Koraal is een verklaring omtrent gedrag een vereiste. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Solliciteer dan vóór 3 september 2019 via deze link.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 12 september a.s. in de middag en een tweede gespreksronde woensdag 18 september in de ochtend.

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.