• 6 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-64921
Bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Roermond is de functie vacant van

Teamleider (v/m)
(HR-21: Tactisch Leidinggevende II)
Voor 36 uren per week tot 1 januari 2022

Het team Stedelijke Ontwikkeling
Het team Stedelijke Ontwikkeling is een beleidsteam waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de stad Roermond op de vakgebieden Economie, Toerisme & Recreatie, Evenementen, Verkeer & Vervoer, Groen / Natuur / Landschap, Duurzaamheid, Wonen, Erfgoed en Planologie. Er werken momenteel 23 mensen in het team.

Het team werkt nauw samen met het team Vitale Stad en de afdeling Plannen en Projecten waar projectleiders en adviseurs op het gebied van geluid, externe veiligheid, bodem, stedenbouw, geo-informatie en planologisch-juridisch werken.

Verandertraject
Vanuit in- en externe ontwikkelingen, zoals genoemd in de Toekomstvisie, Organisatievisie, de visie van de directie “Een organisatie in beweging” en het coalitieakkoord 2018-2022, wordt aan de organisatie gevraagd in beweging te komen. Onze werk- en handelwijze zullen we moeten gaan veranderen of verbeteren om kwalitatief aansluiting te kunnen gaan vinden bij deze ontwikkelingen.
De veranderingen in wet- en regelgeving (Omgevingswet) en veranderingen die vanuit de maatschappij van de gemeente worden gevraagd o.a.: burgerparticipatie, deregulering, naar buiten treden en veranderende rol van de overheid, hebben ook grote invloed op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de stad en vragen om door vertaald te worden naar de organisatie.
De teamleider zal in dit verandertraject binnen de afdeling een grote rol gaan spelen.

De Teamleider
 • Zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team;
 • Neemt deel aan het managementteam van de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten;
 • Is strategisch sparringpartner op de beleidsterreinen van de afdeling voor het afdelingshoofd, college van B&W en medewerkers;
 • Is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van het team binnen het verandertraject;
 • Draagt bij aan procesverbeteringen waar het team een bijdrage aan heeft;
 • Is verantwoordelijk voor de door het afdelingshoofd gemandateerde PIOFACH-taken;
 • Is plaatsvervanger voor het afdelingshoofd.
Wij verwachten van de Teamleider
 • HBO (+) werk en denkniveau;
 • Affiniteit met de vakgebieden binnen het team;
 • Enige jaren relevante ervaring in het aansturen van een team;
 • Ervaring met complexe (beleids)processen;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatief vaardig.
Verder zoeken wij
 • Een leidinggevende die coachend en situationeel sturing geeft aan het team;
 • Een verbinder en inspirator met een drive voor innovatie en vernieuwing;
 • Een leidinggevende die specialisten in hun kracht zet en daarmee meewerkt aan het professionele succes van de afdeling binnen de organisatie.
De (nieuwe) collega bieden wij:
Afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 5.520,= bruto per maand. (schaalniveau 12, peildatum 1 januari 2018) op basis van een 36-urige werkweek.

Afhankelijk van de achtergrond van de gekozen kandidaat zijn verschillende arbeidsrechtelijke constructies mogelijk.
 • Voor medewerkers van de gemeente Roermond vindt benoeming plaats binnen de regels rondom interne mobiliteit.
 • Detachering vanuit een andere overheidsorganisatie.
 • Een payrollconstructie via onze vaste payrollpartner Driessen HRM van waaruit de kandidaat vervolgens bij de gemeente Roermond wordt tewerkgesteld.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, ga dan naar www.igom.nl en solliciteer vóór 6 augustus 2018 rechtstreeks op deze vacature door middel van een sollicitatiebrief en CV. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw José Korteland, telefoon 06-52563228.

Een eventuele benoeming zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 16 augustus 2018, de tweede ronde op woensdag 22 augustus 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.