• 12 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93397
Sevagram Logo Sevagram is een onderscheidende maatschappelijk betrokken zorgorganisatie, die merkbaar betere mensgerichte zorg biedt in de regio's Parkstad, Maastricht en Heuvelland. 2.750 medewerkers en 1.200 vrijwilligers zijn, elke dag weer, betrokken, gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht, aan het werk oftewel bieden 'Zorg met Bezieling'.

De dienstverlening van Sevagram in het kort:
 • Sevagram Zorgcentra: 22 zorgcentra in Maastricht, Heerlen en Heuvelland;
 • Sevagram Verzorgd wonen: beheert en verhuurt service appartementen/woningen aanpalend aan de diverse zorgcentra van Sevagram;
 • De zorg- en dienstverlening varieert onder meer van verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, revalidatiezorg, Gasterie tot en met dagactiviteiten en palliatieve terminale zorg;
 • Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg. Planetree-organisaties laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken.
Achtergrond
Sevagram streeft naar continu ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkeling wordt belegd in meerjarige multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op onder meer Community-Care en “Van Zorg naar Welzijn”.

In dit kader is Avance Executive Search® voor Sevagram op zoek naar een ambitieuze en gedreven:

Programmamanager Organisatieontwikkeling

Het betreft een structurele functie voor 32 tot 36 uur per week. De standplaats is Heerlen.

Kern van de functie
De focus van de functie Programmamanager Organisatieontwikkeling ligt op het (bege)leiden en sturing geven aan organisatieontwikkelingen, concern programma’s en projecten.

Doelstelling van de functie
In de functie de volgende doelstellingen opgenomen:
 • Overzicht houden over alle (lopende) organisatieontwikkelingen, centrale programma’s en projecten middels periodiek rapportages (dashboard en KPI’s);
 • Het opstellen van een stuurmodel om de voortgang te kunnen volgen;
 • Het voeren van regie over de lopende organisatieontwikkelingen, programma’s en projecten en het toetsen op integraliteit en centrale kaders;
 • Het adviseren bij organisatieontwikkelingen, programma’s en projecten;
 • Het zorgen voor een set aan randvoorwaarden bij het uitvoering geven aan organisatie- ontwikkelingen, programma’s en projecten;
 • Het coördineren van de uitvoering van de organisatieontwikkelingen, programma’s en projecten.
Werkzaamheden
Taken specifiek behorende bij de functie zijn:
 • Verzorgen van de coördinatie en procesbegeleiding van complexe projecten of verandertrajecten op tactisch of strategisch niveau;
 • Initiëren van nieuwe projecten, verandertrajecten en activiteiten door het actief volgen van in- en externe trends, ontwikkelingen en/of knelpunten op meerdere vakgebieden, en doet voorstellen aan het management en/of de RvB hierover;
 • Zorgen voor een realistische planning en sturen op realisatie van de (deel)resultaten;
 • Zorgdragen voor de bijbehorende communicatie over de voortgang van de projecten;
 • Verzorgen van tijdige, volledige en correcte projectrapportages en borgen van de medewerkersparticipatie;
 • Signaleren en opheffen van blokkades door draagvlak te creëren;
 • Het agenderen van onderwerpen bij de juiste gremia, zorgen dat alle betrokken expertises aan tafel zitten en adviseren over ‘timing’;
 • Zorgdragen voor de coördinatie en bundeling van de (personele) inzet;
 • Aandacht voor de ‘zachte’ kant van veranderen als cruciaal onderdeel van de totale organisatieontwikkeling.
Functie-eisen
 • Kennis op academisch niveau aangevuld met een opleiding op het gebied van projectmanagement en meerdere jaren ervaring met het leiden van projecten;
 • Ervaring in het leidinggeven aan (project)teams;
 • Kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent een “aanjager” en een “verbinder” tegelijk en in staat om overzicht te behouden;
 • Je hebt ervaring in methodisch en projectmatig werken en een hands-on mentaliteit;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, motiveren, samenwerken, overtuigingskracht en het omgaan met tegengestelde belangen zijn vereist.
Interne contacten
De Programmamanager Organisatieontwikkeling ontvangt leiding van de Bestuurssecretaris en geeft functioneel sturing aan projectleiders en projectmedewerkers.

In deze positie zoek je actief de verbinding met de diverse gremia: het Directieteam (RvB en Directeuren), (lijn)managers en stafmedewerkers van de ondersteunende diensten (Kwaliteit en Veiligheid, HR, Innovatie, Bedrijfsvoering, Communicatie, Planetree).

Aanbod
Het betreft een structurele positie voor 32 tot 36 uur per week in een gezonde organisatie met ambitie die dienstverlening en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De werksfeer is te omschrijven als informeel, collegiaal en daadkrachtig. Sevagram zal zorgdragen voor een dynamische, langdurige en leerzame carrière. Hierbij zal eveneens worden meegedacht in het kader van ontwikkeling en relevante opleidingen.

De salariëring zal afhankelijk van de werkervaring vallen binnen de CAO VVT; FWG schaal 65 (minimaal € 4.061 tot maximaal € 6.117 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Ook is er een dertiende maand.

Interesse?
Dan nodigen we je graag uit te reageren via de button “Solliciteren”.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maud Lucassen of Maurice van Meulenbroek van Avance Executive Search® te Maastricht. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 043 325 65 30.

Een drijfverenanalyse is een integraal onderdeel van de procedure.

Sevagram heeft er nadrukkelijk voor gekozen alleen kandidaten die via Avance Executive Search® zijn aangebracht mee te nemen in de selectie procedure. Wij vragen u enkel te solliciteren via Avance Executive Search®.