• 1 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93300

Vacature programmamanager duurzaamheid (1 fte/36 uur)

Eén van de meest unieke overheidsorganisaties van Nederland “Stadsregio Parkstad Limburg” zoekt een high potential met lef én passie voor de energietransitie en de circulaire economie! Een ambitieuze collega die intrinsiek gemotiveerd is en zijn/haar stinkende best doet om de regio te verduurzamen.

Het is 5 voor 12 en de duurzaamheidsopgave is immens groot…het is dus de hoogste tijd voor actie!
Nationaal gezien staan de signalen op groen en is er een grote pot geld vrijgegeven om de nationale doelen te verwezenlijken. Enerzijds om de reeds ingezette koers te versnellen, anderzijds om nieuwe innovatieve duurzame plannen te ontwikkelen en realiseren.
De regio Parkstad heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om een stevige koers in te zetten. Een proces dat zeker niet gaat zonder slag of stoot, maar waar de gezamenlijke contouren binnen de regio wel steeds zichtbaarder worden. De sjoelstenen liggen er, nu de stevige en daadkrachtige programmamanager nog die ze samen met ons team en de stakeholders weet binnen te tikken en effectieve duurzame samenwerkingsverbanden kan bewerkstelligen.

Jouw visie en daadkracht doen er bij ons echt toe. Door de korte bestuurlijke lijnen en de breed gevoelde behoefte tot doorontwikkeling van de regio lever je in de rol van programmamanager een directe en belangrijke bijdrage aan de toekomst van de regio. Dit doe je door in samenspraak met de zeven deelnemende gemeenten en stakeholders (collega’s van andere overheidsinstellingen, maatschappelijke partners en marktpartijen) regionaal beleid en programma’s op te stellen en door te vertalen naar regionale projecten en lokale uitvoering. Samen bepaal je de duurzame koers van de regio!

Wie wij zijn
Stadsregio Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van de zeven Parkstad-gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Een regio met circa 256.000 inwoners. Er wordt samengewerkt op de thema’s duurzaamheid, economie & toerisme, grensoverstijgende samenwerking, ruimte & mobiliteit, sociaal economische structuurversterking en wonen & herstructurering. Waarbij een integrale aanpak het uitgangspunt is.

Werken bij Stadsregio Parkstad Limburg betekent dat je deel uitmaakt van een klein gedreven team van zo’n 35 personen. Een gemengd gezelschap gelet op onder meer leeftijd en ervaring. De groep heeft één generieke noemer: “hart voor de regio”. Binnen en buiten het regiobureau wordt er door ons op een intensieve manier samengewerkt met als doel het vergroten van de brede welvaart in Parkstad: een vitale en leefbare regio met een krachtig economisch, fysiek en sociaal profiel.

Functie-informatie
Het programma duurzaamheid beslaat twee focusgebieden: de energietransitie en de circulaire economie. Als programmamanager duurzaamheid acteer je veelal op tactisch en strategisch niveau. De functie betreft een combinatie van regie en coördinatie in relatie tot grootschalige hernieuwbare opwerk van duurzame energie (voornamelijk zonne-energie op grote daken en op land, maar ook windenergie), verduurzaming van woningen en panden en het stimuleren en versnellen van de circulaire transitie van Parkstad.


Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de volgende werkzaamheden:
 • Beheren van het netwerk op (eu)regionaal-, provinciaal en landelijk niveau;
 • Opstellen van een gedragen visie, de programmering en sturing geven aan de programmarealisatie (beleid, plannen en projecten);
 • Het vormgeven en waarborgen van KPI’s van de WoonWijzerWinkel Limburg, inclusief bijbehorende planning en control cyclus;
 • Voeren van regie op afstemming rondom politieke/bestuurlijke belangen en draagvlak voor het programma en het hierbij faciliteren van gemeenten en stakeholders;
 • Realiseren en monitoren van de doelstellingen voortkomend uit regionaal vastgestelde beleid, zoals: PALET (Parkstad Limburg Energietransitie), RES ZL (Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg , TVW (Transitievisie Warmte), IVP (Isolatie & Verduurzamingsprogramma) en Parkstad Circulair. Maar ook het doorontwikkelen van bestaand beleid en het vormgeven van nieuw beleid;
 • Leidinggeven aan het programmateam duurzaamheid en sturen op de integrale samenhang met de overige Parkstad programma’s/thema’s;
 • Proactief informeren van de bestuurscommissie en andere stakeholders over de voortgang in en realisatie van het programma;
 • Voorbereiden en (merendeels) leiden van relevante overleggen.
Je opereert hierin niet alleen, maar in nauwe samenwerking met (in eerste instantie) de collega’s binnen ons bureau, de zeven Parkstad-gemeenten, collega’s bij andere overheidsorganisaties en diverse stakeholders (waaronder de WoonWijzerWinkel Limburg en energiecoöperaties). Ook wordt aansluiting gezocht met acties binnen de RES ZL en waar mogelijk wordt samen opgetrokken.

Je wordt als volgt gepositioneerd:
 • Je ressorteert rechtsreeks onder de directeur;
 • Je bent secretaris en adviseur van de bestuurscommissie duurzaamheid (zijnde een zelfstandig besluitvor-mend gremium bestaande uit een zevental wethouders van de Parkstad-gemeenten);
 • Je stuurt het programmateam duurzaamheid aan, dat in de nabije toekomst primair bestaat uit één programmamanager, vier programma-adviseurs en één administratief medewerker.
Daarnaast worden er ook een aantal tijdelijke medewerkers aangetrokken waarover je de functionele leiding hebt. Deze groep medewerkers gaat zich bezig houden met de verdere uitwerking van de plannen voor het opzetten van een sociaal publiek-coöperatief energiebedrijf voor Parkstad. Ook zie je toe op de activiteiten van de WoonWijzerWinkel Limburg (een gemeentelijke BV van de zeven Parkstad-gemeenten), die als doel hebben het verduurzamen van (sociale)huurwoningen, bedrijfspanden en gemeenschappelijk vastgoed.

Profiel
Samenwerking is voor jou vanzelfsprekend en je hebt een sterke focus op waardecreatie voor alle stakeholders. Je bent in staat om de belangen van stakeholders te doorgronden en te verbinden. Je bent een vooruitdenker, die weet wat er nodig is om een programmatische aanpak vorm te geven, te vertalen in concrete acties, draagvlak te creëren en met een hands-on mentaliteit daadwerkelijk resultaten boekt. Je bent alert op landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen die in het belang hiervan kunnen worden ingezet.

Je beschikt over de volgende combinatie van kennis/ervaring, competenties en persoonlijkheid:
 • Je bent academisch geschoold;
 • Je hebt kennis en ervaring op gebied van energietransitie en circulaire economie;
 • Je hebt ruime ervaring met politiek-bestuurlijke processen en het werken binnen een complex krachtenveld;
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Je bent een ambitieuze en energieke tempomaker, netwerker en teamplayer in één: samenwerken en resultaten boeken gaan hand-in-hand;
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid; kan onder druk presteren en kunt zowel door muren breken als sensitief schakelen tussen partijen, o.a. op bestuurlijk- en directieniveau;
 • Je hebt gevoel voor de (uiteenlopende) belangen van alle stakeholders en bent in staat om hieruit een ‘win-win’ te herleiden, concreet te maken en te verzilveren;
 • Je straalt passie en enthousiasme uit, weet partijen en inhoud te (ver)binden en bent toegankelijk benaderbaar;
 • Je beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk in de regio Parkstad / Zuid-Limburg.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden jou een betekenisvolle en veelzijdige baan binnen een unieke en dynamische omgeving. Je kunt je bij ons als professional volop ontwikkelen en levert daarnaast een maatschappelijke bijdrage aan een betere (duurzamere) toekomst voor de regio. Hierbij hoort een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een gedreven team.

Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur) voor (in eerste instantie) de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt het tijdelijke contract na 1 jaar opgevolgd door een vast dienstverband.
De inschaling wordt in eerste instantie gebaseerd op schaal 13 (aanloopschaal) van de cao SGO (max. €6.993 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband/36 uur per week). Inpassing van het salaris binnen de aanloopschaal is afhankelijk van kennis en ervaring. Uiteindelijk kun je doorgroeien tot het maximum van de functieschaal/schaal 14 (max. €7.659 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband/36 uur per week).Daarnaast ontvang je een individueel keuze budget (IKB), zijnde 17.05% van jouw salaris. Verder heb je bij ons de mogelijkheid om extra vrije tijd (ADV) op te bouwen.

Interesse
Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie uiterlijk 21 september 2023 naar [email protected].

Aanvullende inhoudelijke informatie kun je inwinnen bij Thijs Geradts (huidig programmamanager duurzaamheid) telefonisch te bereiken op 06-18966774. Procedurele vragen kunnen gesteld worden aan Joyce Rosenbaum (personeelszaken), telefonisch te bereiken op 06-16676545.

Op 27 september ontvang je bericht of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 oktober.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.