• 27 oktober 2018
  • Vacaturennummer lv-66638
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt.
De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website.

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.
Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen verzorgt binnen de faculteit een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen kent vier hoofdgebieden: het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het internationaal & Europees recht. Daarnaast bouwt het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

Binnen het faculteitsbureau van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen is momenteel de functie vacant van:

ONDERWIJSCOÖRDINATOR
(0,8 – 1,0 fte) tijdelijk, voor de duur van 2 jaar.
Vacaturenummer FAC/CenR/18080

U ondersteunt de beide opleidingsmanagers bij de coördinatie van het Onderwijs Examen Reglement (OER) van beide opleidingen. U draagt bij aan de logistieke en organisatorische ontwikkeling en verbetering en vernieuwing van het onderwijsproces. U stelt (mede) onderwijsanalyses en -rapportages op ten behoeve van het management en levert een bijdrage bij mid-term reviews en visitaties. U coördineert de cursusproductie binnen de faculteit CenR en maakt hiervoor planningen en organiseert productieoverleg. U levert een belangrijke bijdrage aan het verder optimaliseren van de interne en externe communicatie van de faculteit met studenten en belangstellenden en doet dit in afstemming met de centrale afdeling marketing en communicatie. U draagt bij aan de vertaling van de uitkomsten van marktonderzoek en -analyses in concrete acties voor de faculteit en u draagt zorg voor de uitvoering en opvolging van deze acties. Ook levert u in overleg met de opleidingsmanagers een bijdrage aan de acquisitie van bijvoorbeeld schakelprogramma’s en korte programma’s. U zorgt voor het ontwikkelen en onderhouden van de facultaire website en de opleidingsportalen. Daarnaast coördineert u de open dagen voor belangstellenden, alsmede deelname aan relevante beurzen. Tot slot ondersteunt u medewerkers van de faculteit bij hun externe contacten en draagt zorg voor opvolging van acties die voortkomen uit deze contacten.

Eisen
U beschikt over een afgeronde academische opleiding. U hebt bij voorkeur kennis van en/of sterke affiniteit met de opleidingen binnen de faculteit CenR. U hebt kennis en affiniteit met onderwijsprocessen en u hebt ervaring op dit terrein. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent klantgericht. U bent een gedreven en ondernemende team-player die zelfstandig kan functioneren. U bent stressbestendig, resultaatgericht en in staat om in scenario’s te denken. U hebt ervaring met digitale media en kunt deze inzetten in de communicatie met belangstellenden en studenten. U bent in staat zelfstandig en gestructureerd te werken. U kunt goed organiseren en bent een persoon met proactieve houding.

Salaris
Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.166,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Veronique Maessen-Florax, Directeur bedrijfsvoering, tel.: 045-5762185, e-mail: veronique.maessen@ou.nl.

LET OP: de hierboven vermelde e-mailadressen zij uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
U kunt u sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op 18 november 2018.