• 26 oktober 2018
 • Vacaturennummer lv-66628
Het Bedrijf
NEDRI Spanstaal BV is een bedrijf met een lange, succesvolle historie. In deze periode zijn wij uitgegroeid tot een middelgrote industriële onderneming en een van Europa’s grootste leveranciers van spanstaal voor verwerking in grote betonconstructies en prefab betonelementen.
Als zelfstandige ISO gecertificeerde onderneming produceren wij met 130 medewerkers ca. 85.000 ton kwalitatief hoogwaardige producten. Wij lopen in de markt voorop met onze producten procesontwikkeling.
Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie en leverbetrouwbaarheid zijn de fundamenten van onze vooraanstaande marktpositie. Het bedrijf opereert in een zeer competitieve markt met veel aanbieders en product en proces moeten voldoen aan een breed scala van normeringen en certificeringen.

NEDRI Spanstaal BV is gevestigd in Venlo en heeft een productiefaciliteit in Hamm (Duitsland).

MANAGER VEILIGHEID & INZETBAARHEID


Functie:
De Manager Veiligheid en Inzetbaarheid rapporteert direct aan de Chief Executive Officer (CEO) en werkt nauw samen met de andere afdelingen en disciplines en alle medewerkers in het bedrijf.

Verantwoordelijkheden:
Veiligheid:
 • Is primair verantwoordelijk voor het terugdringen van het aantal en de ernst van de bedrijfsongevallen.
 • Speurt zeer actief, vanuit een onafhankelijke rol, naar onveilige werksituaties en – handelen. Spreekt management (voorbeeldfunctie) en medewerkers hierop aan. Brengt proactief dwingende veiligheidsadviezen uit bij alle wijzigingen in productiemethoden of (werkplek) inrichtingen.
 • Beoordeelt de ongevalsmeldingen, bijna ongevallen en onveilige situaties en analyseert deze in alle facetten. Doet concrete voorstellen zowel technisch als organisatorisch als gedragsmatig. Is met het management verantwoordelijk voor de implementatie van de maatregelen, opvolging en handhaving.
 • Is verantwoordelijk voor keuze, draagplicht en het gebruik van PBM’s.
 • Verzorgt de veiligheidsintroductie van nieuwe medewerkers.
 • Bevordert actief een veiligheidscultuur gericht op het veiligheidsbewustzijn, de eigen en wederzijdse veiligheid en het persoonlijke veilig handelen. Forceert een communicatie structuur en - cultuur gericht op openheid, verantwoording, respect en positieve sociale controle en correctie.
 • Is preventiemedewerker.
Inzetbaarheid:
 • Opzetten van een professionele opleidingsstructuur
 • Inventariseert het niveau van kennis en kunde van individuele medewerkers, functiegroepen en afdelingen.
 • Ontwikkelen, onderhouden, toepassen, beheren en uitvoeren (doceren) van interne/externe individuele (POP) en/of groepsgewijze opleidings- en trainingsprogramma‘s.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, effectiviteit en doorloopsnelheid van de opleidings- en trainingsprogramma‘s.
 • Ontwikkelen en actualiseren van de interne instructie- en opleidingsmaterialen en documenten.
 • Is bedrijfsdocent cq leermeester.
 • Is verantwoordelijk voor de “bedrijfsschool”.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een (didactische) kennisbank.
 • Selecteert en monitort externe opleidingsprogramma’s medewerkers.
Profiel:
 • HBO-niveau.
 • Goed ontwikkelde vaardigheden gericht op gedagsverandering. Didactiek, beïnvloeden, overtuigen, cultuur verandering, advisering.
 • Aantoonbare ervaring met techniek en productieprocessen.
 • Kennis van en ruime ervaring met bedrijfsveiligheid en of bedrijfsopleidingen in een productiebedrijf.
 • Scherp analytisch vermogen. Hoofd – bijzaak, oorzaak –gevolg, kettingreacties, situatie vs. gedrag.
 • Engels en Duits.
 • Product- en proceskennis.
Nedri Spanstaal biedt
 • Een positie die er toe doet in een informele-, klantgerichte-, doecultuur.
 • Een zelfstandige, invloedrijke functie met een breed takenpakket.
 • Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie Uw sollicitatie