• 11 november 2020
 • Vacaturenummer lv-76197
Dedert IJs is een vooruitstrevende producent van water- en vruchtenijsjes. Wij geloven dat onze mensen de sleutel zijn tot ons succes, ongeacht hun rol binnen de organisatie. Daarom bieden we een omgeving waarin ze kunnen uitblinken in alles wat ze doen.

Dedert IJs Teamleden:
 • Voldoen continu aan de verwachtingen van zowel de interne als externe klant. Dit doen zij door middel van teamwork, respect en bereidheid om te helpen en ondersteunen waar nodig.
 • Bevorderen een veilige werkomgeving en handelen hier ook naar in hun dagelijkse werk aan de hand van persoonlijke acties rondom veiligheid.
 • Behandelen elkaar met respect en kenmerken zich door een positieve werkhouding en het tonen van eigenaarschap.
 • Zijn proactief in het voortdurend verbeteren van prestaties en werkprocessen door middel van het geven van feedback, oplossingsgericht werken en het generen van nieuwe ideeën.
 • Werken met een gevoel van urgentie om taken veilig, effectief en efficiënt te voltooien.
 • Streven in hun werk hoge productiviteit, kwaliteit, veiligheid en aanwezigheid na. 
Wij zijn op zoek naar een leidinggevende voor onze technische afdeling ter aanvulling op ons team.

Het doel van deze functie is het optimaal aansturen van onze technische dienst zodoende de omstel tijden en storingen tot een minimum worden teruggebracht. Aangevuld met het opstellen van het Health en Safety beleid en het kostenbewust en efficiënte inkopen van technische producten. 

Als manager Technische Dienst rapporteer je aan de algemeen directeur en ben je lid van het integraal management team. Je geeft leiding aan de afdeling TD en het preventieteam.

Verantwoordelijkheden:
 • Uitwerken van een visie en strategie voor de technische installaties en deze omzetten in een onderhouds- en investeringsplan voor de komende jaren in samenwerking met de Engineer.
 • Leiding geven, aansturen en motiveren van de coördinator, monteurs en Engineer binnen de Technische Dienst;
 • Structureren en plannen van het jaarlijks onderhoud (inclusief externe leveranciers) van alle onderdelen in het technische proces: bestaande uit alle machines, installaties, productielijnen, gebouwen en buitenterreinen;
 • Waarborgen van de veiligheid van technische processen en verantwoordelijk voor de uitvoering en communicatie hiervan in overleg met afdeling P&O en Productie;
 • Pro actief aandragen van kwalitatieve en duurzame verbeteringen en de praktische uitvoering hiervan in samenspraak met de Engineer;
 • Aansturen en handhaven van gestandaardiseerde procedures voor TD.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het algehele risico inventarisatie beleid en evaluatie;
 • Leiding geven aan interne technische projecten;
 • Aanwezigheid op de vloer voor enerzijds controle op de werkzaamheden monteurs en anderzijds voor de continuïteit van de machines (samen met de Engineer);
 • Beheer technisch magazijn en verantwoordelijk voor de technische inkoop binnen begroting;
 • Als voorzitter van het preventieteam verantwoordelijk voor het maken van het preventiebeleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Werkt intensief samen met de hoofd productie zodat de omstel tijden en storingen tot een minimum worden teruggebracht.
Belangrijke vereisten voor de functie:
 • Minimaal HBO denk- en werkniveau; Kennis van koeltechniek, WTB, besturingstechnieken en elektrotechniek;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als Hoofd Technische Dienst;
 • Beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Positieve en motiverende persoonlijkheid
 • Is gedreven voor het vak en weet collega’s te enthousiasmeren
 • Heeft inzicht in productieprocessen en kennis van procesbeheersing door systematisch beheersen en verbeteren;
 • Bereidheid om te werken in een seizoensgebonden productieomgeving
Competenties:
 • Leidinggeven: Andere mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen.
 • Coachen: richting geven aan medewerkers in het kader van kwaliteit; stijl van coachen aanpassen aan medewerkers.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem en voortdurend verbeteringen nastreven.
 • Voortgangsbewaking: opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.
 • Probleemoplossend vermogen: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.
 • Visie: Het vermogen om patronen en verbanden in informatie te zien en deze te vertalen naar ideeën en toekomstige situaties.
 • Klantgericht: Originele oplossingen en ideeën aandragen voor het oplossen van problemen en/of  het verbeteren van bestaande werkwijzen en benaderingen.
 • Communicatieve vaardigheden: Formuleert ideeën en informatie kernachtig zodanig dat de boodschap overkomt en begrepen wordt door de doelgroep.
 • Organisatiesensitiviteit: De invloed en gevolgen onderkennen van beslissingen, gedrag en activiteiten op onderdelen van de interne organisatie en hiernaar handelen om doelen te bereiken. Zich bewust tonen van formele en informele circuits.
 • Samenwerken, bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen belang is.
Arbeidsomstandigheden:
 • Werkzaam op kantoor en in de fabriek
 • Fast moving goods productie omgeving en seizoensgebonden
 • Dynamische en informele werkomgeving
Arbeidsvoorwaarden:
 • Functieschaal: lid van het integraal management team
 • Secundaire arbeidvoorwaarden: ondernemingsregelement
 • Arbeidstijden: van 08.00 uur tot 16.30 uur
 • Bereidheid tot (incidenteel) overwerk
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een functie voor 40 per week binnen de Technische Dienst. Het salaris wordt gebaseerd op basis van ervaring en opleiding. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen (jaarcontract), met uitzicht op een vast dienstverband.

Wil je meer weten over deze functie?  Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0475-323860 of stuur een bericht naar jobs@dedertijs.nl

Wil je solliciteren? Stuur je sollicitatie naar jobs@dedertijs.nl t.a.v. Kim Hübner, HR Manager

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD!