• 2 december 2019
  • Vacaturennummer lv-72439
Stichting Envida Logo Betrokken, deskundig, met een groot hart voor cliënten én collega’s. Bijna 3.500 medewerkers van Envida maken zich samen met 1000 vrijwilligers sterk voor de zorg aan kwetsbare mensen in Maastricht en in het Heuvelland. Dat doen we in de wijkzorg of in een van onze 14 woonzorgcentra.

Mede als gevolg van veranderingen in zowel de intramurale zorg als in de wijkzorg heeft Envida haar strategische koers herijkt. Als gevolg daarvan hebben er in 2015 en 2016 wijzigingen plaats gevonden in de besturing, inrichting en organisatie van Envida en is de positie ontstaan van Manager Informatiemanagement (IM) & ICT.

Na een periode van digitalisering (van papier naar digitaal) gaat Envida nu over naar het optimaliseren van haar werkprocessen (van digitaal naar optimaal). Daarbij wil Envida het rendement van gerichte inzet van informatietechnologie maximaliseren, waarbij wordt uitgegaan van 1 leidende proces- & informatie-architectuur. De afdeling IM & ICT heeft hierin een belangrijke rol. Om vorm te geven aan bovenstaande ambities is Equipe Professionals Only namens stichting Envida op zoek naar een:

MANAGER IM & ICT (36 UUR)

strategisch sparringpartner met gedegen kennis van ICT


De Uitdaging: De manager IM & ICT is verantwoordelijk voor het operationaliseren en onderhouden van een effectieve en integrale ICT visie en strategie, in een optimale afstemming tussen de operatie en ICT. Hierbij is de nieuwe functionaris verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT organisatie, zowel m.b.t. de kwaliteit en efficiëntie van de operationele ICT processen, alsook m.b.t. de implementatie van ICT systemen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en de applicaties. De ICT-afdeling ondersteunt ongeveer 3.500 gebruikers.

Vanuit de ICT strategie zijn - en worden - er integrale keuzes gemaakt om systemen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Envida bevindt zich op dit moment midden in dat transitieproces. De manager IM & ICT is namens de directie functioneel verantwoordelijk voor de samenhang in en beheer van de portfolio. Met het directieteam vindt de strategische afstemming plaats over deze agenda. Het team van de Manager IM & ICT bestaat uit 8 Functioneel Applicatiebeheerders, 2 Business Intelligence medewerkers en wordt er invulling gegeven aan de functie van proces- en informatie beheer. De manager IM & ICT rapporteert aan de Directeur Bedrijfsondersteuning.

Kernwoorden/omschrijvingen als werken vanuit een integrale visie, aanbrengen van structuur, people-management, werkplek 2.0, aanbrengen uniformiteit, ICT/applicaties ter ondersteuning cq. ontzorging van het primaire proces en changemanagement typeren de hoofdlijnen van de positie en de opdracht.

Uw Profiel:
U bent academisch/HBO geschoold in de richting van bedrijfskunde of een ICT gerelateerde studie. Vanuit uw (zorggerelateerde) kennis van ICT bent u een stevig sparringpartner voor het bestuur/management. U brengt behoeften vanuit de organisatie helder in kaart en weet ingewikkelde ICT vraagstukken, ook voor anderen, inzichtelijk te maken. Vanwege het overstijgende karakter van IM & ICT is een helikopterview, conceptueel denkvermogen en het kunnen leggen van verbindingen tussen de verschillende afdelingen essentieel. Daarnaast wordt er niet gezocht naar een manager die al een complete blauwdruk in gedachte heeft, maar iemand die juiste vragen weet te stellen en de spreekwoordelijke verbinding weet te leggen.

Geboden wordt : Envida is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Envida biedt een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VVT. De functie is ingedeeld in functiegroep 70/75, inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Naast een
vakantiebijslag van 8% is er een eindejaarstoeslag van 8,33%.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct via de link te reageren: www.equipe-bv.nl/nl/vacatures/Manager-IM-ICT
Voor verdere informatie over Envida: www.envida.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Luc Theunissen, Consultant/Directeur op 06-29085279 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant op 06-
82253832 van Equipe Professionals Only.