• 7 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68177
Manager Afdeling Techniek & Planning

Over de organisatie
Water. We halen er samen alles uit!
Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief 'Waterkracht' werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:
 • Het versterken van de executiekracht.
 • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht.
 • Het versterken van de samenwerking in de waterketen.
 • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.
Dat doen we samen met 165 collega's, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

In verband met de doorontwikkeling van de organisatie, zijn wij op zoek naar:

MANAGER AFDELING TECHNIEK & PLANNING

1 fte

Plaats in de organisatie
Als manager Afdeling Techniek & Planning maak je deel uit van de sector Operatie en Onderhoud. De sector Operatie & Onderhoud is verantwoordelijk voor de kerntaak: het leveren van gezuiverd water en het optimaliseren van (bij)producten binnen kwalitatieve en financiële kaders (value case). Daarnaast is deze sector verantwoordelijk voor het verkopen en leveren van producten en diensten, voortkomend uit de kerntaak, aan betalende klanten. De sector zorgt voor de inhoudelijke prioritering in het reguliere werk en het realiseren van de verbeteropgaven en de productie. De sector bestaat uit de afdelingen Productie, Product & Markt, Engineering en Techniek & Planning. In samenspraak met de sector Strategie en Innovatie worden de strategische doelen en innovaties geïmplementeerd in de operationele activiteiten.

In de afdeling Techniek en Planning zijn tactische en operationele bedrijfsonderdelen samengebracht welke ondersteunend zijn aan de operatie. De afdeling is met een totaal van ca. 20 medewerkers onder andere verantwoordelijk voor het centraal magazijn, logistiek, centrale planning, contract management, asset management, vertalen en bewaken van jaarplancijfers, data-analyse, technische ontwerprichtlijnen, afstemmen van afnameverplichtingen met gemeentes en functioneel beheer van het Enterprise Asset Management systeem.

Profielschets
Je bent als Manager Techniek & Planning verantwoordelijk voor het implementeren van procesgericht werken. Ook waarborg je de uitvoering van het jaarplan en het (meerjaren) beleidsplan. Je bouwt aan de nieuwe afdeling. Je zet de mensen in hun rol en helpt hen bij het inrichten van processen en het verbeteren daarvan. Je zorgt voor samenhang tussen de verschillende taken zodat productie optimaal wordt ondersteund. Je coacht en inspireert je medewerkers.

Functionele aspecten
 • Je stuurt integraal aan en bent verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Techniek & Planning en de resultaten.
 • Je coacht en begeleidt, draagt de organisatiecultuur uit en vertoont hierbij voorbeeldgedrag.
 • Je stuurt op procesgericht werken binnen de afdeling Techniek & Planning en afdeling overstijgend.
 • Je draagt zorg voor teamontwikkeling en -coaching.
 • Je initieert en stuurt op continu verbeteren van processen en prestaties.
 • Budgetbewaking en managementrapportages.
Verder werk je samen met de afdeling productie aan een optimale ondersteuning en analyse van de bedrijfsvoering en stem je met de sector strategie & innovatie af hoe nieuwe kaders getoetst kunnen worden.

Daarnaast heb je contact met engineering om het proces rond nieuwe ontwikkelingen te stroomlijnen en treedt je in contact met andere afdelingen over onder andere magazijn en planning.

Functie-eisen
Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau, een passende opleiding en relevante werkervaring als leidinggevende in een productie omgeving, en kennis van bedrijfskundige processen. Je werkt consequent, accuraat en documenteert op een correcte wijze. Als manager ben je proactief en voorziet de organisatie van verbetervoorstellen. Je bezit over strategisch inzicht en visie en weet strategische plannen naar tactische en operationele plannen te vertalen. Verder denk je in mogelijkheden, ben je oplossingsgericht, vasthoudend en beschik je over een goede dosis humor. Je bent communicatief vaardig en straalt passie en plezier uit in je werk. Je beschikt over een mens - resultaatgerichte leiderschapsstijl. Je hebt een passie voor de ontwikkeling mens, organisatie en cultuur. Een achtergrond in onze sector zien wij als een pré om deze functie succesvol in te vullen.

Competenties
 • Strategisch inzicht en visie.
 • Vertalen van strategische plannen naar tactische en operationele plannen.
 • Coachend en resultaatgericht.
 • Integraal samenwerken - verbindend vermogen.
 • Organisatiebewust.
 • Creatief en innovatief.
 • Oplossingsgericht en kwaliteitsgericht.
 • Teambuilding, motiveren, stimuleren.
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 6.115 ,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 13, conform cao SAW) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Een nadere uitwerking van de taken is in bijgaand overzicht 'resultaatgebieden' opgenomen. Voor meer informatie over onze organisatie kan je kijken op onze website.

Sollicitatie, procedure in inlichtingen
Je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via carriere@wbl.nl vóór 25 februari 2019. Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de HR adviseurs Eelko Ronda a.i., tel 06 - 82 531 166 of Geerte Deenen tel. 06 - 83 806 964.

Een referentie-onderzoek en assessment maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.