• 26 november 2018
  • Vacaturennummer lv-67067
In verband met aftreden, medio 2019, van twee van onze leden, zijn wij op zoek naar:

een lid RvC Wonen Wittem

Wonen Wittem is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie die haar bestaansrecht ontleent aan de noodzaak van betaalbare, goede woningen en voorzieningen voor diegenen die binnen ons werkgebied zijn aangewezen op de sociale huurmarkt. Wij beheren zo’n 500 woningen, allemaal in de gemeente Gulpen-Wittem. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase. Wij zijn bewust een kleine woningcorporatie. Eén van de grote voordelen van deze kleinschaligheid is dat de organisatielijnen kort zijn en wij dicht bij onze huurders staan. Wij kennen hen en zij kennen ons!

Gewenste specifieke competenties voor de actuele vacature zijn:
  • een achtergrond in accountancy / bedrijfseconomie / finance,
  • affiniteit met exploitatie en/of -ontwikkeling van huurwoningen.
De kandidaat die ons voor ogen staat moet voldoen aan de eisen die beschreven zijn in de “Profielschets van de Raad van Commissarissen” (raadpleeg hiervoor en voor verdere gegevens t.a.v. onze organisatie de site van Wonen Wittem www.wonenwittem.nl).

Procedure
De selectiecommissie wordt gevormd door een delegatie van de raad van commissarissen. Het bestuur heeft een adviesrol. Een referentieonderzoek kan onderdeel van de procedure zijn. Conform de regelgeving is voor benoeming een positieve zienswijze van de minister nodig.

Fit & proper toets
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van leden van raden van toezicht voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit & proper toets’’) van de beoogde kandidaat. Naast een gesprek betreft deze toets o.a. een betrouwbaarheidsonderzoek, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en referenties.

Reactietermijn en -adres
Als u de hierboven genoemde competenties bezit en van mening bent dat u in onze raad van commissarissen past, nodigen wij u uit om uiterlijk 2 januari 2019 te reageren door middel van een schriftelijke motivatie en uw CV.

U kunt uw reactie sturen naar:
Raad van Commissarissen Wonen Wittem
o.v.v. vacature RvC
Pastoor Ruttenstraat 32
6281 AB Mechelen

U kunt ook mailen: raadvancommissarissen@wonenwittem.nl