• 26 April 2023
  • Vacaturenummer lv-91490
SOML Logo Opdrachtgever
Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor. SOML biedt met 900 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 7.000 leerlingen. De ambitie is het onderwijs persoonlijker te maken en jongeren te inspireren, te motiveren en écht te raken. De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen en werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming van verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording. Naast deze garantie is het zo dat het Voortgezet Onderwijs zich bevindt in een transitiefase: een transitie van een ‘instructiecultuur’ naar een professionele, initiatiefrijke cultuur met ruimte voor eigenaarschap en een andere invulling van rollen, relaties en arbeidsverhoudingen.
Sint Ursula verzorgt een breed aanbod van Voortgezet Onderwijs in de regio gelegen tussen Roermond en Weert en telt ruim 1600 leerlingen en 200 medewerkers. De school kent twee locaties, in Horn en Heythuysen, met ieder een geheel eigen karakter. Op Sint Ursula wordt werk gemaakt van activerend en actueel onderwijs om het onderwijs persoonlijker te maken voor elke leerling. Hierbij wordt onder meer de IPad ingezet als didactisch hulpmiddel.
De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een forse krimp van het aantal leerlingen. Voor de komende jaren wordt een verdere afname van ongeveer 15% voorzien. Daarnaast is het aanbod van geschikte docenten een uitdaging. Hierbij vraagt ook een passende huisvesting om aandacht de komende tijd. Een uitdagende tijd, die maakt dat een vooruitziende blik en handelwijze gewenst is.

Namens SOML zijn wij derhalve op zoek naar een

DIRECTEUR

| stevig, veranderaar, visionair, verbinder |

Uitdaging
Als Directeur ben je eindverantwoordelijk voor en geef je sturing aan het proces van de onderwijskwaliteit, inclusief de doorontwikkeling en borging hiervan. Onder andere op het gebied van persoonlijk leren, digitalisering, de organisatie van het onderwijs in een krappe arbeidsmarkt en kleiner wordende leerlingaantallen.
De school heeft door demografische ontwikkelingen de afgelopen jaren een forse krimp van het aantal leerlingen gehad. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is om in deze krimpende trend Sint Ursula door een periode van dalende leerlingenaantallen te leiden, waarbij tot een passende huisvesting moet worden gekomen. In overleg met de gemeente moet gekozen worden tussen revitalisering of nieuwbouw.
Je begrijpt vanuit je rol dat een samenvoeging van twee locaties een grote impact heeft op leerlingen, ouders en personeelsleden. Hierin vervul je als Directeur een belangrijke verbindende schakel. Je hebt daarbij dan ook oog voor de balans in de organisatie, waarbij je specifieke aandacht geeft aan de verbinding van de beide locaties Horn (VMBO-T, HAVO, VWO en Gymnasium) en Heythuysen (VMBO) op het vlak van eenduidige cultuur, werkwijze en aanpak met behoud van de individuele kracht van beide locaties, en met oog voor wat een leerling nodig heeft.
Je biedt en geeft hierbij ondersteuning en ruimte aan het proces van teamontwikkeling (gespreid leiderschap in relatie met professionele ruimte van teams). Waarbij je doel is toe te werken naar een cultuur waar medewerkers open met elkaar communiceren en elkaar constructieve feedback geven. Je hebt een duidelijke visie op de aansluiting PO, MBO, HBO en WO. Hierbij ben je zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Ook betrek je interne en externe stakeholders bij ontwikkelingen en onderhoudt goede relaties met hen. Je richt je op kansen in de samenwerking met zowel leerlingen, ouders, medewerkers en externe relaties door deel te nemen aan regionale netwerken van gemeentes, bedrijven en instellingen en weet school en maatschappij te verbinden.
Als Directeur maak je onderdeel uit van het directieberaad van SOML. Vanuit het directieberaad wordt een bijdrage geleverd aan de strategische beleidsontwikkeling van SOML in samenwerking met de andere locaties van de stichting. Het realiseren van de strategie zoals beschreven in het schoolplan, passend binnen het SOML strategisch beleid van ‘Pluk en verwonder’. Samen met twee adjunct-directeuren en acht teamleiders vorm je het management van Sint Ursula. Je rapporteert in deze rol rechtstreeks aan het College van Bestuur. Kortom, een mooie rol waarmee je een enorme bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de regionale functie van de school.


Profiel
Voor deze uitdagende, stevige en veelzijdige rol beschik je naast een academisch niveau over meerjarige ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie binnen het onderwijs of een aanverwante sector (bijvoorbeeld zorg). Een goed bedrijfskundig inzicht, waarbij je deze inzichten inzet om op feiten gebaseerde besluiten te nemen, is een belangrijk gegeven. Je draagt zorg voor toetsing en evaluatie van het beleid volgens de PDCA-cyclus.
Vanuit een visie op onderwijs(ontwikkeling) geef je richting en sturing aan het team, onder meer door het stellen van doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Je weet als Directeur tegenstellingen te overbruggen en van individuen een team te maken. Hierbij kun je putten uit succesvolle ervaringen uit jouw werkverleden. Medewerkers geef je waardering voor hun werk, maar spreekt hen ook aan als zij zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden. Je hebt een duidelijke en brede visie op onderwijs met oog voor alle onderwijssoorten die de school aanbiedt. Je gaat hierbij uit van een brede onderwijsopdracht voor de school, waar naast kwalificatie ook nadrukkelijk aandacht is voor socialisatie en persoonsvorming. Kansengelijkheid is hierbij een vanzelfsprekendheid. Je hebt een duidelijk beeld wat onder onderwijskwaliteit wordt verstaan en hoe daarop wordt gestuurd. Hierbij kun je putten uit de kennis die aanwezig is in jouw team en weet je deze kennis te bundelen en om te zetten in beleid en kaders.
Je hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement en een trackrecord als het gaat om het succesvol managen en borgen van veranderings- en transitieprocessen. Hierbij realiseer je je dat je soms zult moeten temporiseren om de verandering succesvol te kunnen implementeren. Veranderingsprocessen weet je op uitdagende wijze op gang te brengen waarbij je een goede balans vindt tussen sturing geven aan de verandering en ruimte voor autonomie.
Je bent bekend met het begeleiden en managen van fusie- en cultuurtrajecten in een omgeving waarin professionals werkzaam zijn en bent in staat verbindingen te leggen tussen verschillende geledingen binnen de school, met name tussen beide locaties en met de externe stakeholders. Een heldere visie en overtuiging wat nodig is om een organisatiecultuur en -structuur te ontwikkelen die daarbij past is hierbij voor jou leidend.
Verder sta je bekend als besluitvaardig en een goede communicator; je weet mensen mee te nemen in het verhaal en stemt hierbij de communicatie goed af op de uiteenlopende doelgroepen van de school. Een daadkrachtige en authentieke verbinder met een goed vermogen tot zelfreflectie die anderen binnen en buiten de organisatie kan inspireren. Tevens heb je inzicht in het maatschappelijk speelveld en ervaring met relatiemanagement in politiek bestuurlijke complexe omgevingen.
Je bent zichtbaar en toegankelijk, voor leerlingen, medewerkers, ouders en andere stakeholders. Als Directeur sta je voor de school en vertegenwoordigt deze met trots en ambitie binnen en buiten de school. Vanuit het regionale belang van de school weet je waardevolle verbindingen te leggen. Je brengt de buitenwereld naar binnen en vice versa, waarbij je een ruime mate van organisatie-sensitiviteit aan de dag legt.

Het aanbod
Als Directeur biedt SOML jou een onderscheidende, zelfstandige rol met veel verantwoordelijkheid en autonomie in een uitdagende omgeving. De functie is ingeschaald in onderwijsschaal 14 CAO VO (maximaal € 7.215, - per maand op basis van een fulltime benoeming). Behalve een uitdagende werkomgeving biedt de organisatie naast 8% vakantiegeld een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris en kent de organisatie naast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede verlofregeling.

Geïnteresseerd?
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om zo spoedig mogelijk op deze vacature te reageren. Dit kan direct via onderstaande link: equipe-bv.nl/vacature/directeur-sint-ursula/

Graag ontvangen wij dan een motivatiebrief en een op deze positie toegespitst CV waaruit jouw relevante achtergrond voor deze positie blijkt.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Joyce Coensen (Sr. Consultant) bereikbaar via +31(0)6 27001356/ [email protected] of Désirée Alzer (Managing Consultant) [email protected] +31 (0)6 12829386. Ook kunt u contact opnemen met ons kantoor in Maastricht +31 (0)43 32 999 55.

Een competentieanalyse, referentieonderzoeken en selectie assessment maken deel uit van de selectie-procedure.