• 25 May 2023
 • Vacaturenummer lv-91921
Moveoo Logo Wij bieden
 • Overeenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling;
 • Salaris tussen € 2.868,00 en € 4.086,00 per maand (afhankelijk van kennis en ervaring) bij een 36-urige werkweek (functie schaal 8 CAO Sociaal Werk);
 • Reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding en laptop;
 • PFZW pensioenregeling, werkkostenregeling fiets en elektronica;
 • Individueel keuzebudget en loopbaanbudget;
 • Uitgebreid scholingsprogramma.

Wij zijn
Moveoo beweegt mensen op een laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze om grip op hun leven te houden of terug te krijgen. Bij Moveoo telt ieder mens en we gaan uit van ieders eigen kracht. Staat iemand aan de zijlijn van de samenleving? Dan zijn wij er voor opvang en herstel. Een hoge kwaliteit van leven vraagt immers om meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen. We geven persoonlijke aandacht, bieden perspectief en luisteren naar de doelen en dromen van elk individu. Met ruim 200 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg, zijn wij altijd in de buurt.

Wij verwachten
 • Het op de kaart zetten van onze activering;
 • Intra- en extramurale inzetbaarheid;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s van team Noord- en Midden-Limburg en hen coachen, adviseren en ondersteunen bij het begeleiden van cliënten;
 • Het zoeken van nieuwe samenwerkingspartners en het onderhouden van het contact met de huidige samenwerkingspartners;
 • Monitoren en eindverantwoordelijkheid dragen voor de trajecten en begeleidingsplannen van cliënten specifiek gericht op het gebied activering;
 • Het signaleren van knelpunten binnen het team of in de werkwijze van team Activering Noord- en Midden-Limburg, deze knelpunten agenderen en verbetervoorstellen doen aan het team en aan je leidinggevende;
 • Een spil in het contact met (coördinerend) begeleiders van de verschillende woonlocaties van Moveoo en andere hulpverleningsinstanties;
 • Oog voor de aanvraag en de inhoud van de verschillende (activerings-)indicaties;
 • Bewaken van methodisch werken en collega’s hierin coachen.
Jij neemt mee
 • Een afgerond relevant hbo-diploma;
 • Rijbewijs B en een auto;
 • Stevige, zelfstandige persoonlijkheid;
 • Flexibiliteit (ook telefonisch) in werkdagen en -tijden;
 • Helicopterview en in staat de regierol te nemen;
 • Bekendheid met relevante wet- en regelgeving en de domein overstijgende samenloop daarin;
 • Kennis van ketenpartners;
 • Inspirerende en activerende houding die mensen sterkt in het nemen van eigen regie;
 • Analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Proactieve, vasthoudende en daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Geduld en doorzettingsvermogen.
Over Activering Noord- en Midden-Limburg
Moveoo biedt meerdere doelgroepen verschillende activiteiten aan. Deze activiteiten worden aangeboden aan bewoners van haar woonvoorzieningen, personen die ambulante hulpverlening ontvangen en personen die zelfstandig wonen of begeleid worden door andere hulpverleningsinstanties. De vormen van indicaties die verzilverd worden verschillen, naar de activering komen cliënten met een Wlz-indicatie, een activeringsindicatie vanuit de Wmo en forensische cliënten. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Afhankelijk van de eisen vanuit de indicatie kan de cliënt creatieve en inloopactiviteiten uitvoeren, andere zijn bezig met arbeidsmatige activiteiten.

Activering is een zinvolle bezigheid. Voor de een is het sociale aspect en de omgang met andere mensen een belangrijk motief. Voor de ander is het gewoon werk waarvoor wordt betaald. De structuur en het vaste ritme die onlosmakelijk verbonden zijn met activering vormen voor veel cliënten de opmaat voor de vaste structuren van een normaal bestaan. De meeste cliënten ervaren activering als erg zinvol. Ze zitten niet te malen op hun kamer, zijn bezig en betekenen iets.

Sluit je aan?
Solliciteren kan via www.werkenbijmoveoo.nl. Je hebt de mogelijkheid om tot en met zondag 25 juni 2023 te solliciteren op deze functie, voeg jouw CV en motivatiebrief toe als bijlage.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten. Voor deze functie is bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.