• 12 oktober 2018
  • Vacaturennummer lv-66437
Vanaf 2009 is binnen het ketenzorgprogramma Hulp bij Dementie Parkstad door organisaties geïnvesteerd om de zorg rondom mensen met dementie te verbeteren. Inmiddels werken alle huisartsen in deze regio samen met een van de 29 Casemanagers Dementie.

In de keten Hulp bij Dementie Parkstad nemen deel: MeanderGroep, Cicero Zorggroep, Sevagram, Mondriaan GGZ, Huisartsen OZL, Welzijnsgroep Parkstad Limburg, de 8 Parkstadgemeenten, Steunpunt Mantelzorg, Zuyderland, Verpleeghuis Bergweide, Parc Imstenrade, Lionarons GGZ en Alzheimer Nederland afdeling Parkstad.

Vanwege de toenemende vraag is binnen de zorgketen per 1 december de functie vacant van

CASEMANAGER

‘Hulp bij Dementie Parkstad’
32-36 uur per week

Functie-omschrijving
Als Casemanager dementie ben je hét aanspreekpunt binnen de zorgketen rondom een cliënt. Je bent gekoppeld aan meerdere huisartsenpraktijken in Brunssum en Hoensbroek, waarbij de huisarts de medische regie over de patiënt behoudt. Als casemanager werk je samen met alle betrokken zorgverleners, waarbij je complementair taken uitvoert. Je hebt de regie in de cliëntsituatie wat betreft het coördineren van zorg en dienstverlening.
Je stelt het ketenproces centraal en neemt voor wat betreft de inhoudelijke taken een onafhankelijke positie in ten opzichte van de participerende zorgorganisaties. Je bent verantwoordelijk voor het actief volgen en begeleiden van de cliënt en zijn naaste omgeving. Je organiseert en coördineert de noodzakelijke ondersteuning voor cliënt en mantelzorger(s) en je spreekt zorgverleners aan op hun verantwoordelijkheden binnen het traject.

Functie-eisen
Je beschikt over:
  • een afgeronde HBO-opleiding Verpleegkunde of Social Work;
  • kennis van dementie en de daarbij optredende knelpunten;
  • kennis van/ervaring met de sociale kaart van dementiezorg in Brunssum en Hoensbroek.
  • ervaring met het coördineren van werkzaamheden;
  • bij voorkeur ervaring met het werken in een netwerkorganisatie;
  • een hoge mate van zelfstandigheid;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • het vermogen tegengestelde belangen te kunnen overbruggen en door te zetten;
  • rijbewijs en auto.
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt aangeboden voor de duur van één jaar, met de intentie om bij gebleken geschiktheid, het dienstverband om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Je verricht werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een van de deelnemende partijen (in dit geval Cicero Zorggroep, die als technisch werkgever zal optreden) van de keten Hulp bij Dementie en legt verantwoording af aan de ketenregisseur. De functie wordt gehonoreerd volgens CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in functiegroep 50. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT van toepassing.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast wordt een uitvraag gedaan bij de laatste werkgever in het kader van de vergewisplicht (na aanname) en worden originele relevante diploma’s gecontroleerd.

Inlichtingen
Raadpleeg voor meer informatie www.hulpbijdementie.nl of neem contact op met Marion de Ruijter, Directeur Cicero Revalidatie & Herstel en Transmurale zorg, M 06 46 06 26 85 of via E-mail m.de.ruyter@cicerozorggroep.nl.

Sollicitaties
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 29 oktober richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum, t.a.v. Ellis Op den Kamp, recruiter, onder vermelding van vacaturenummer: AS-V1895. Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl