• 8 april 2021
 • Vacaturenummer lv-78368

BESTUURSLID STICHTING BEWINDVOERING CLIËNTENGELDEN


Stichting Bewindvoering Cliëntengelden biedt professionele ondersteuning aan individuele cliënten en aan de curator of bewindvoerder van cliënten met een zorgvraag op het gebied van zorg en financiën. Deze ondersteuning bestaat uit het voeren van curatele, bewind, mentorschap en administratieve ondersteuning.

Stichting Bewindvoering Cliëntengelden zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van haar bestuursleden, per 1 juni 2021 een nieuw bestuurslid.

Wij streven naar een bestuur dat op evenwichtige wijze is samengesteld uit een team van mensen met verschillende achtergronden. Ons bestuur dient uit minimaal 5 bestuursleden te bestaan.

De taken die bij de functie horen:
 • Vertegenwoordiging stichting binnen en buiten de organisatie
 • Vaststellen beleid organisatie
 • Beheer vermogen organisatie
Vereiste opleiding:
 • Afgeronde HBO opleiding
Benodigde competenties:
 • Bestuurlijke ervaring, evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Ervaring met het werken met professionals
 • Een proactieve houding en gewend om te werken in teamverband
 • Vermogen om met informatie op afstand toch snel inzicht te krijgen in wat er speelt
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Juridische kennis of kennis op het gebied van Personeel en Arbeid
Gevraagde tijdsinzet:
 • Het bestuur komt minimaal 6 maal per jaar in een vergadering bijeen.
 • De stukken voor de vergaderingen vragen een gemiddelde voorbereidingstijd van 2 uur.
Wat bieden wij:
 • Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie in beweging
 • Vergoeding van gemaakte onkosten (betreft een onbezoldigde functie)
 • Betrokken en enthousiaste mede-bestuursleden
 • Een cursus bewindvoering/mentorschap om meer inzicht in de werkzaamheden te verschaffen
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan motivatiebrief met CV naar info@stichtingbc.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Daniela Belfi, directeurSBC, 085-3305151.
De sollicitatiegesprekken zullen mogelijk via videobellen worden gevoerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.