• 6 mei 2019
 • Vacaturennummer lv-69497
Vanwege het vertrek van onze huidige bestuurder per 01-01-2020 is azM Herstelzorg (Stichting Bejaardenzorg Clara Feij) op zoek naar een nieuwe bestuurder per 1-10-2019.

Hoe ziet uw werkomgeving er uit!
azM Herstelzorg is een zelfstandige stichting met ruim 100 bedden en een jaaromzet van € 12.000.000 (Stichting Bejaardenzorg Clara Feij). De organisatie kent korte lijnen. Wij bieden ouderen geriatrische revalidatie zorg en persoonlijke begeleiding na een ingreep of specialistische behandeling in het ziekenhuis. Hiermee bereiken we dat onze patiënten, na begeleiding in onze kliniek, langer en gelukkiger thuis blijven wonen. azM Herstelzorg zal de komende jaren blijven inspelen op veranderingen in de zorgmarkt en zal zich verder ontwikkelen en positioneren om tot een effectieve en efficiënte en toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen.

Voor meer informatie: www.azmherstelzorg.nl

Wat gaat u doen:
De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing, positionering en kwantitatieve/ kwalitatieve resultaten van azM Herstelzorg. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van toezicht. Het managementteam bestaat momenteel uit de zorgmanager, manager facilitaire dienst, manager paramedici en P&O adviseur.

azM Herstelzorg is op zoek naar een bestuurder met een heldere toekomstvisie, die goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. De bestuurder heeft een scherpe en integrale visie op de zorgverlening en zorgprocessen en ook op de financiering en bedrijfsvoering en speelt actief in op toekomstige ontwikkelingen hier aangaande. De bestuurder kan op inspirerende wijze de veranderingen in de eigen organisatie initiëren en managen, medewerkers en cliënten meenemen en de instelling positioneren en waar mogelijk qua zorgverlening uitbouwen.

De bestuurder is daarom ondernemend ingesteld en speelt samen met het managementteam in op toekomstige kansen in de zorgmarkt. De bestuurder is een goede netwerkspeler en weet op de juiste wijze van dit netwerk gebruik te maken, ten dienste van azM Herstelzorg.

We zoeken een kandidaat die duidelijk is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Die de kracht van de medewerkers benut, op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de medewerkers. De bestuurder is zowel intern als extern het boegbeeld van de organisatie.

Wat vragen we van u:
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Heeft ruime ervaring opgedaan in een management functie. Ervaring in de (ouderen)zorg is een grote pré.
 • Heeft ervaring met netwerken en positioneren van de eigen organisatie in het veld, de samenleving en richting samenwerkingspartners en financiers.
 • Is bekend met de beoordeling en (proces)sturing op kwaliteit van zorgverlening.
 • Heeft grote kennis over het veranderende zorglandschap en de positie van organisaties daarin.
 • Heeft samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit voor langere termijn te beleggen in de organisatie.
 • Werkt goed samen met medezeggenschapsorganen: ziet hen als belangrijke adviseurs en samenwerkingspartners.
 • Is op de hoogte van management informatie systemen.
 • Communicatief en sociaal sterk.
 • Daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht.
 • Delegerend en coachend; zet mensen in hun kracht.
Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor één jaar met de intentie om het contract daarna om te zetten voor onbepaalde tijd. Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering Topfunctionarissen zorgsector (WNT 2) klasse.

Inlichtingen:
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kunt u contact opnemen met mw. I. Sprooten-Beckers, P&O adviseur azM Herstelzorg. Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00-14.00 uur. Er is tevens een uitgebreid functieprofiel beschikbaar deze kan opgevraagd worden via: i.sprooten@azmherstelzorg.nl.

Sollicitaties:
Wij verzoeken u vóór 25 mei 2019, te solliciteren via: www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s0001n9p

Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.
Het online screenen bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks en/of assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de Raad van Toezicht. De adviescommissie is samengesteld uit leden van het managementteam/ondernemingsraad/cliëntenraad.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17, 18 en 21 juni a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld