• 12 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64452
Toe aan verfrissing? WML zoekt een ervaren en sprankelende professional…

WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) is de drinkwaterproducent en –leverancier voor de provincie Limburg. WML maakt en levert jaarlijks 71 miljard liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan 540.000 huishoudens. Kwaliteit, gemak, lage kosten, betrouwbaarheid en service staan voorop als het om onze klanten gaat. In toenemende mate ontwikkelen we nieuwe producten en diensten voor de zakelijke markt. Ook zijn we nauw betrokken bij waterprojecten in de derde wereld. WML is een ambitieuze organisatie en werkt met goed opgeleide vakmensen en moderne technologieën. Onze uitdaging ligt in het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en –levering voor alle Limburgers, ook in de toekomst. Om dat te bereiken, investeren we in behoud en ontwikkeling van de kennis van onze medewerkers. Aangezien dit een traject van jaren is, bieden we onze medewerkers veel ontwikkelmogelijkheden en uitgebreid pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om onze ambities nog verder invulling te kunnen geven, zijn we op zoek naar een enthousiaste:

COÖRDINATOR KWALITEIT, ARBO, EN MILIEU

Vacaturenummer: BO.P&A.2018.14 | FTE: 1,0


De Coördinator Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) (tevens preventiemedewerker) adviseert het management over beleidszaken op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu, en biedt ondersteuning aan het lijnmanagement inzake de uitvoering van deze vakgebieden. Hieraan liggen ten grondslag de geldende wet- en regelgeving, certificeringseisen, missie, visie en doelstellingen van WML, en ontwikkelingen binnen de watersector. De Coördinator KAM is daarnaast op operationeel en tactisch niveau verantwoordelijk voor het onderhouden en (door)ontwikkelen van het ISO9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het streven naar continue verbetering in alle bedrijfsprocessen volgens de PDCA-systematiek is geborgd. Je coördineert team KAM, bestaande uit de Coördinator KAM en twee Medewerkers KAM.

Kernactiviteiten
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en de optimalisatie van het KAM beleid en de jaarlijkse beoordeling van het KAM systeem.
 • Je bent verantwoordelijk voor het (mede) opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het (laten) uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de organisatie op gebied van verbeteringen aangaande het KAM-beleid.
 • Je registreert, analyseert (bijna) arbeidsongevallen en implementeert maatregelen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.
 • Je plant en organiseert werkplekbezoeken en rapporteert hierover aan het management.
 • Je houdt vaktechnische kennis bij door relevante ontwikkelingen en opleidingen binnen het vakgebied te volgen. Vervolgens vertaal je deze kennis naar praktische adviezen.
 • In nauwe samenwerking met team Operational Performance Management (OPM), proceseigenaren en -experts leg je de keten- en werkprocessen, procedures, werkinstructies en verantwoordelijkheden vast.
 • Je draagt zorg voor diverse rapportages ten behoeve van de afdeling P&A waaronder je ressorteert, en het management.
Opleiding, werkervaring en competenties
 • Je hebt een Hbo-opleiding Kwaliteitsmanagement, Milieukunde of vergelijkbaar afgerond.
 • Je bent in het bezit van een geldig diploma MVK. HVK is een pré.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van ISO9001, Arbo & Milieu wet- en regelgeving.
 • Je neemt graag een adviserende rol en bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig.
 • Je hebt kennis van technische veiligheid, waaronder machineveiligheid, V&G plannen, gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, verontreinigde bodem, elektrische veiligheid, besloten ruimten, solitair werken, PBM's, keuringseisen etc.
 • Je beschikt over het vermogen om de organisatie te overtuigen van het belang van veilig werken en de eigen verantwoordelijkheid die eenieder hierin heeft.
 • Je bent in staat om binnen de functie complexe en beleidsmatige taken uit te voeren.
Overige informatie
 • De standplaats is hoofdkantoor Maastricht. Reizen binnen Limburg behoort tot de functie.
 • Een pré-employmentscreening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Heb je nog vragen?
 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Peter Hoedemakers, Afdelingshoofd P&A, via e-mail p.hoedemakers@wml.nl of via telefoonnummer 043 - 8808723.
 • Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met Sven Kok, Adviseur HRM, via e-mail s.kok@wml.nl of op telefoonnummer 043 - 8808720.
Interesse?
Stuur dan uiterlijk maandag 2 juli 2018 je sollicitatiebrief met CV via het digitale reactieformulier op www.wml.nl, Werken bij WML. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 juli 2018 (in de middag). Gelieve met deze voornoemde data rekening te houden.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.