• 30 October 2023
 • Vacaturenummer lv-94014
Simons Halal Food Logo Wij zijn op zoek naar een expeditiemedewerker! 🚛

Ben jij klaar om je carrière te starten bij Simons Halal Food? We zijn op zoek naar een Expeditiemedewerker om ons team te versterken! Als onderdeel van ons team in Roermond speel je een cruciale rol in het waarborgen van onze hoogwaardige halal vleeswaren die wereldwijd worden verspreid. Met verantwoordelijkheden variërend van PBM-inkoop tot nauwkeurige voorraadregistratie, ben je de spil in onze logistieke operatie.

Heb je MBO werk- en denkniveau, ben je een teamspeler en ben je communicatief vaardig in Nederlands, Engels of Duits. Laten we kennismaken en samen bouwen aan een glansrijke toekomst bij Simons Halal Food! 🌍

Klik hier voor meer informatie: https://simonsholland.nl/vacatures/expeditie-medewerker

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN EXPEDITIE MEDEWERKER!


Simons Halal Food levert hoogwaardige halal vleeswaren vanuit onze state-of-the-art productielocatie in Roermond. We leveren onze vleeswaren aan importeurs, distributeurs en groothandels in heel Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië.

Als Expeditie medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het tijdig transporteren van onze producten met de juiste documentatie én het correct bijhouden van onze voorraadregistratie. In deze functie heb jij dus een belangrijke rol bij het bewaken van de hoge kwaliteitsnormen in ons productieproces en zorg je ervoor dat onze logistieke processen lopen als een trein.

Wij zijn op zoek naar iemand met minimaal MBO werk- en denkniveau die zowel zelfstandig als in teamverband kan functioneren en beschikt over communicatieve vaardigheden in Engels of Duits. Heb jij kennis van de voedingsindustrie, de diverse bedrijfsbeheersystemen en herken jij jezelf in dit profiel? Laten we dan snel kennis maken, want wie weet zijn wij een goede match en kun jij bij Simons Halal Food verder bouwen aan onze én jouw eigen toekomst!

Deze functie in het kort
 • 40 uur per week
 • MBO werk-en denkniveau
 • Expeditie Medewerker
Zo ziet jouw werkdag eruit
Geen dag is hetzelfde voor een Expeditiemedewerker bij Simons Halal Food! Wel begin je iedere dag met een lekkere kop koffie om je shift met goede energie te starten. Eerst controleer je of er eventuele afwezigen of zieke collega’s zijn. Mocht dit het geval zijn dan zorg je ervoor dat deze taken worden vervuld door collega’s of neem je deze waar mogelijk over.

Vervolgens zorg je onder andere voor het transport van grondstoffen en eindproducten tussen de verschillende vestigingen en afdelingen van Simons Halal Food. Uiteraard plan je deze route zorgvuldig. Als een leverancier grondstoffen aflevert, registreer, label en controleer je alle ontvangen grond- en hulpstoffen op kleur, hoeveel, etc. om deze vervolgens in ons voorraadsysteem Reflex in te boeken.

Tussendoor houd je met je collega’s pauze in de gezamenlijke kantine en klets je bij over het weekend. Daarna focus je je weer op de overige werkzaamheden. Storingen en defecten komen geregeld voor. Je meldt dit direct aan de Technische Dienst en zorgt voor een passende oplossing. Ten slotte neem je binnenkomende pakketten aan en rij je incidenteel met onze pendelwagen om goederen te verplaatsen. Als de werkdag zijn einde nadert, check je of alles goed is verlopen en heb je nog even contact met de manager om de dag netjes af te sluiten.

Dit verwachten wij van jou
 • Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat de technische en elektrische systemen goed functioneren.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Het beheren, controleren en tijdig boeken van grondstoffen behoort tot je primaire takenpakket, maar soms vereisen storingen jouw directe aandacht. Daarom verwachten we dat je stressbestendig en besluitvaardig bent, goed kunt prioriteren en probleemoplossend kunt denken en handelen.
 • Je hebt kennis van de voedingsindustrie en verschillende bedrijfssystemen zoals Word, Excel, Reflex en Supply Chain Management (SCM).
 • Je bent in het bezit van een heftruck- en stapelaarcertificaat of bent bereid deze op korte termijn te behalen.
 • We vinden het belangrijk dat je de Duitse en Engelse taal beheerst op B2-niveau (of bereid bent hiervoor een cursus te volgen) en op de hoogte bent van relevante technische vaktermen in deze talen.
Dit kun je van ons verwachten
Als je bij ons komt werken, kun je rekenen op 25 vakantiedagen en 15 atv-dagen bij een werkweek van 40 uur. Ook bieden we je een eindejaarsuitkering van 3,25% en betalen we je reiskosten vanaf 10 km (enkele reis). Bij Simons Halal Food vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich vitaal voelen. Daarom is er iedere week vers fruit beschikbaar en kun je deelnemen aan een fietsplan en bedrijfsfitness. Ook stimuleren we graag jouw ontwikkeling. Daarom bieden we een persoonlijk ontwikkelingsplan waarmee jij cursussen en trainingen kunt volgen en/of door kunt groeien naar een hogere functie.
WE ARE LOOKING FOR A COLLEAGUE IN LOGISTICS!


Simons Halal Food delivers high-quality halal meat products from our state-of-the-art production facility in Roermond, The Netherlands. We supply our meat products to importers, distributors, and wholesalers across Europe, the Middle East, North Africa, and Asia.

As an Expedition Worker, your responsibilities include procuring personal protective equipment (PPE), ensuring the timely transportation of our products with the correct documentation, and maintaining accurate inventory records. In this role, you play a vital part in upholding the high-quality standards in our production process and ensuring that our logistical processes run smoothly.

We are seeking someone with at least an MBO (Intermediate Vocational Education) level of education who can work both independently and as part of a team and possesses communication skills in Dutch, English or German. If you have knowledge of the food industry, various business management systems, and you see yourself fitting this profile, let's get to know each other quickly, as we might be a good match, and you can contribute to the future of Simons Halal Food and your own!

Key Information for this role:
 • 40 hours per week
 • (Dutch) MBO level of education
 • Expedition Worker
A day in your work life:
Everyday is different at Simons Halal Food’s logistics department! However, you always start your day with a nice cup of coffee, or tea, to get ready for your shift. First, you check if there are any absent or sick colleagues. If so, you ensure that these tasks are handled by other colleagues or take them on yourself when possible.

Next, you are responsible for transporting pre-processed meat and finished products between various locations and departments within Simons Halal Food. You plan these routes carefully. When a supplier delivers raw materials, you register, label, and inspect all received raw and auxiliary materials for color, quantity, etc., and then book them into our inventory system, Reflex.

During breaks in the shared cafeteria, you can catch up with colleagues. Afterward, you refocus on your remaining tasks. Stoppages and defects are common occurrences. You report these directly to the Technical Department and ensure a suitable solution. Finally, you receive incoming packages and occasionally drive our shuttle wagon to move goods. As the workday comes to an end, you check if everything has gone smoothly and have a brief conversation with the manager to wrap up the day.

What we expect from you:
 • You, along with your colleagues, ensure that the technical and electrical systems function properly.
 • You can work both independently and as part of a team.
 • Managing, inspecting, and timely booking of raw materials is part of your primary responsibilities, but occasionally, emergencies may demand your immediate attention. Therefore, we expect you to be stress-resistant, decisive, able to prioritize effectively, and capable of thinking and acting in a problem-solving manner.
 • You have knowledge of the food industry and various business systems such as Word, Excel, Reflex, and Supply Chain Management (SCM).
 • You hold a forklift and stacker certificate or are willing to obtain them shortly.
 • We value proficiency in the Dutch, German and English languages at B2 level (or a willingness to undergo language courses) and familiarity with relevant technical terminology in these languages.
What you can expect from us:
When you join us, you can count on 25 paid vacation days and 15 Additional Time Off (ATV) days for a 40-hour workweek. We also offer a year-end bonus of 3.25% and cover your travel expenses from 10 km (one way). At Simons Halal Food, we believe in ensuring our employees enjoy their work and feel vital. That's why fresh fruit is available every week, and you can participate in a bike plan and company fitness program. We also encourage your development, offering a personal development plan that allows you to take courses and training or advance to a higher position.