• 20 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-65133
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Bestuursdienst
Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door twee centrale afdelingen uitgevoerd. De Bestuursdienst, één van deze centrale afdelingen, draagt zorg voor (de voorbereiding van) de (kaderstellende) beleids- en strategieontwikkeling op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst het kwaliteits- en informatiemanagement en de concerncontrol.

Binnen de afdeling Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering van de Bestuursdienst is momenteel de functie vacant van

JURIST
(1,0 fte) tijdelijk, voor de duur van 1 jaar, met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Vacaturenummer: BD/18053

U adviseert over juridische zaken, toetst en stelt juridische documenten op op het gebied van privaat- en bestuursrecht met daarbij privacywetgeving en aanbestedingen als bijzonder aandachtsgebied. U zorgt voor de beantwoording van privacy gerelateerde vraagstukken, begeleidt, beoordeelt en stelt contracten op waaronder bewerkersovereenkomsten. Ook werkzaamheden op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht behoren tot het takenpakket, als ook het voeren van ambtelijke secretariaten.

Eisen
U heeft een afgeronde universitaire masteropleiding Privaatrecht met bij voorkeur tevens bestuursrechtelijk affiniteit en drie tot vijf jaar relevante werkervaring. U heeft kennis van relevante wet- en regelingeving waaronder AVG en Aanbestedingswet. U heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels. U bent zorgvuldig en praktisch ingesteld en kunt goed onder druk functioneren.

Salaris
Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.852,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen.

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Oscar Spee, hoofd afdeling beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering, e-mail oscar.spee@ou.nl, tel.045-5762508.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, sturen naar Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook per e-mail solliciteren: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op: 26 augustus 2018