• 8 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93372
het Openbaar Ministerie Logo Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Interventies is de Officier van Justitie verantwoordelijk voor afdoenings- en routeringsbeslissingen en wordt hierin ondersteund door de interventiejurist en Adjunct Officier van Justitie. Je werkt samen met ketenpartners op ZSM of vertegenwoordigt het OM op zitting.

Wat je als Adjunct Officier van Justitie gaat doen:
 • Zittingservaring opdoen middels zittingen in de eerste lijn, zoals: hoor-, politierechter- en kantonzittingen;
 • Op basis van verkregen informatie van ketenpartners, zoals een proces-verbaal neem je - onder auspiciën van een arrondissementsofficier - een afdoeningsbeslissing;
 • Informatie beoordelen over schade en slachtoffer(s) en de mogelijkheden om te komen tot een schadevergoeding of eventuele regeling met inzet van Bureau Mediation;
 • De mogelijkheden tot het leggen en afdoen van beslag beoordelen;
 • Politie en ketenpartners informeren over de afdoeningsbeslissing en de benodigde vervolgstappen;
 • De afdoeningsbeslissing uitwerken, registreren in ons systeem en de betrokkenen informeren;
 • Nadat je je opleiding hebt afgerond en goed en volledig functioneert, is er ruimte om een taakaccent uit te oefenen. Hierbij kun je onder meer denken aan verkeer, jeugd, hennep en economie of kun je op termijn als een van de opleiders aan de slag.

Wie ben je?
Jij schrikt niet van tijdsdruk en hectiek wanneer er veel dingen tegelijk moeten gebeuren, hiervan krijg jij juist energie. In deze dynamische omgeving weet jij de rust voor jezelf te bewaren, kun je goede analyses maken, snel beslissingen nemen en ga je resultaatgericht te werk. Je behoudt daarbij oog voor je omgeving en dus de ketenpartners en collega’s waarmee je samenwerkt. Deze hectiek wissel je graag af door het OM te vertegenwoordigen op zitting. Je weet je dan ook zowel binnen de ZSM omgeving als wanneer je op zitting staat goed en helder te verwoorden.
Verder neem je mee:
 • Een afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht met verklaring ‘civiel effect’;
 • De Nederlandse Nationaliteit;
 • Kennis van het straf- en procesrecht en beschikt daarbij tevens over minimaal 2 jaar relevante juridische werkervaring na het behalen van je master;
 • Je bent bereid om in onregelmatige diensten te werken op de ZSM locatie. Dit betekent dat je zeven dagen per week tussen 08.00 uur en 22.00 uur ingeroosterd kan worden.

Waar kom je te werken?
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Limburg is een internationaal georiënteerd arrondissement gelegen tussen België en Duitsland. Het heeft een landsgrens van ongeveer 350 km en goede (internationale) verbindingen. Grensoverschrijdend verkeer van mensen en goederen is een gegeven en vindt veelvuldig plaats. Grote bevolkingsconcentraties in Duitsland en België liggen letterlijk op steenworpafstand. Niet voor niets wordt er gesproken over de Euregio.
Grenzen zijn dus een deel van de realiteit in Limburg. Ook het parket Limburg kent grenzen. Maar in het dagelijks werk wil ons parket vooral grenzen slechten. Dat doen we door onze zaken te doen vanuit internationaal perspectief, door intensief samen te werken, binnen onze organisatie maar ook met ketenpartners met als doel het voorkomen en aanpakken van criminaliteit. Ons werk krijgt maatschappelijke betekenis als onze interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. We zijn met recht een civil servant.

Het team Interventies houdt zich bezig met veel voorkomende criminaliteit waaronder ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat). Een belangrijk onderdeel van het werken op ZSM is daders en slachtoffers snel laten weten waar ze aan toe zijn. Als Adjunct Officier van Justitie word je ingezet binnen de interventie-omgeving, bij ZSM en voor het doen van enkelvoudige en politierechter zittingen welke plaatsvinden in Maastricht en Roermond. Binnen ZSM werk je direct samen met ketenpartners zoals: de politie, slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en de reclassering aan een maatwerk aanpak die recht doet aan de belangen van de maatschappij, de dader en het slachtoffer. Daarnaast zijn er nog vele andere werkzaamheden zoals het beoordelen van klachten inzake met name geseponeerde zaken en het beoordelen van klaagschriften tegen bijvoorbeeld afname van DNA, beslag of schadevergoeding.

Bij de afdeling Interventies zijn er drie werklocaties: de ZSM locatie in het hoofdbureau van politie en twee rechtbanklocaties in Limburg waarbij het OM is gevestigd in de Rechtbank locatie van Maastricht.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van Adjunct Officier is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Rijk (minimaal € 3.662,77,- en maximaal € 5.586,12,-). met een aanvullende benoeming tot onbezoldigd plv. officier enkelvoudige zittingen. Gedurende je opleiding vindt er inschaling plaats in schaal 10 ( minimaal € 3.091,60,- en maximaal € 4.921,54,-) Je ontvangt daarnaast een vergoeding voor het werken in onregelmatige dienst. Wanneer de opleiding wordt voltooid behoort een vast dienstverband bij goed en volledig functioneren tot de mogelijkheden.

Overige Arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
De procedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Schriftelijke sollicitatie met brief en CV.
2. Na positieve brievenselectie volgt een pre-selectiegesprek bij AP Limburg inclusief requisitoir.
3. Bij positief advies naar aanleiding van de pre-selectie volgt een selecterend ontwikkelassessment waaruit de geschiktheid voor de functie en het academisch werk- en denkniveau moet blijken.
4. Bij een positief assessment volgt een gesprek met de Landelijke Selectiecommissie OM.
5. Bij positief advies van de LSOM kan gestart worden met de opleiding tot Adjunct OvJ. Het behalen van het daaraan gekoppelde ZVB is een harde eis voor definitieve plaatsing in de functie.

Verder:
De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Dit betekent dat reizen met eigen gemotoriseerd vervoer niet wordt aangemoedigd en financieel nadeliger is. Tevens zijn er geen mogelijkheden tot parkeren;
De pre-selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 oktober 2023. Wij zijn op zoek naar twee adjunct officieren voor de opleidingslichting van februari 2024.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Om Adjunct Officier van Justitie te worden start je met een opleiding van 12 maanden. Je start met een introductieprogramma van 15 weken waarin er géén verlof opgenomen kan worden. Dit introductieprogramma sluit je af met een proeve van bekwaamheid. Indien die positief wordt afgerond dan behaal je het zittingsvaardigheidsbewijs (ZVB). Hiermee kun je de rest van de opleiding voortzetten en intussen ervaring opdoen door als adjunct officier in de praktijk aan de slag te gaan

Meer informatie
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met M. Hogenboom (Teamleider Interventies) via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 06 - 46636951.

Sollicitatieprocedure
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je tot en met 14 september 2023 contact opnemen met Joëlle Boonstra (HR Adviseur) via telefoonnummer 06 - 50160105 of via e-mail [email protected]. Na 14 september 2023 kun je contact opnemen met Judith de Kwaadsteniet (Senior HR Adviseur) via telefoonnummer 06 - 29661371 of via e-mail [email protected]

Sollicitatiewijze
Je kan je sollicitatiebrief en cv uploaden tot en met 24-9-2023 via werkenbijhetom.nl.