• 7 januari 2020
  • Vacaturennummer lv-72919
Wonen Limburg Logo Externe vacature

Wij zijn momenteel op zoek naar een

SR. STRATEGISCH ADVISEUR DUURZAAMHEID

(36 uur)


Bij Wonen Limburg thuis
Wij geloven in de kracht van een dynamisch team dat zich aanpast aan de omstandigheden. Jouw persoonlijke specialisme verrijkt je collega’s. En andersom, want onze kracht zit in optimaal samenwerken. Met 250 medewerkers en beheer over circa 26.000 woningen en maatschappelijk vastgoed, zijn we de grootste woningcorporatie van Limburg. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee, waar al onze medewerkers zich bewust van moeten zijn. Of je nu werkt in het Wonen Limburg Huis in Roermond of vanuit een van onze buurtwinkels verdeeld over de provincie. De mens staat bij ons altijd centraal en ons vastgoed is geen doel, maar een middel. Daarbij ligt de focus op onze primaire doelgroep: mensen die ondersteuning nodig hebben bij het voorzien in hun huisvesting. Wij streven naar een thuis voor iedereen, iets dat verder gaat dan alleen een dak boven je hoofd.

Jij schetst vandaag de wereld van morgen
Onze organisatie is op zoek naar een senior Strategisch adviseur Duurzaamheid. Als senior Strategisch adviseur Duurzaamheid werk je vanuit het team Strategie, Communicatie & Kwaliteit. Je ondersteunt en adviseert zowel het bestuur als directie. Je werkt organisatiebreed en in het bijzonder met de afdelingen Publieke waarde, Wonen, Vastgoedontwikkeling en -beheer (inclusief de energieprojecten) en Assetmanagement.

Vanuit jouw inhoudelijke kennis van en affiniteit met duurzame (technische) ontwikkelingen, bouwtechniek en energie denk je mee met andere vakdisciplines en weet jij met de juiste drive (strategisch) advies te ontwikkelen waar belanghebbenden en/of de organisatie zich in kunnen vinden. Naast het ontwikkelen van dat advies en bijbehorend beleid ondersteun je ook in de implementatie ervan. Je bent verantwoordelijk voor de vertaalslag van strategisch advies, naar tactisch en operationeel niveau. Je bent hierin resultaatgedreven.

Je bent gesprekspartner van de verschillende gemeenten en speelt een cruciale rol in de totstandkoming van de (gezamenlijke) plannen op dit niveau.

Je geeft (mede) vorm aan de ontwikkeling van de lange termijnvisie van Wonen Limburg en geeft daarmee vorm aan de strategische koers richting 2050. Ontwikkelingen van vandaag weet je aan diezelfde koers te toetsen zodat je inziet waar we ‘iets’ mee willen en kunnen en waarmee niet.

Op nationaal en regionaal niveau word je gezien en herkend als vertegenwoordiger van Wonen Limburg en draag je bij aan haar koploperspositie.
Je beschikt over een sterk netwerk in bouw, duurzaamheid, energie en/of vastgoed.

Jij zorgt ervoor dat Wonen Limburg gezien wordt als een samenwerkende partij, zowel intern als extern. Je voelt je thuis aan de bestuurstafel van zowel gemeentes en provincie als bijvoorbeeld ook warmteleveranciers. Je bent een volwassen gesprekspartner met empathie voor de relatie waarbij je je inhoudsdeskundigheid volop inzet.

Je overziet de scope van de duurzaamheidsambitie van Wonen Limburg, bent je bewust van de consequenties van het Klimaatakkoord. Je hebt kennis, expertise en ervaring in huis waar het gaat om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in zowel de breedte als de diepte.

Je volgt marktontwikkelingen en trends en haakt hier proactief op in. Je bent daarnaast in staat om verschillende interne en externe belangen aan de voorkant af te wegen en zet jouw visie hierbij feilloos in ten aanzien van adequaat en overtuigend advies en beleid.

Je bent een teamspeler die van nature andere partijen in processen meeneemt. Je vindt makkelijk je weg binnen de organisatie en stemt regelmatig af, waarbij je in staat bent anderen mee te nemen en te enthousiasmeren. Je zoekt kansen en neemt creatieve initiatieven. Je bent niet alleen zelf resultaatgericht, maar weet ook je collega's te inspireren en te motiveren om tot concrete resultaten te komen.

Je hebt in ieder geval:
  • Vakgerichte opleiding op minimaal HBO-niveau
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
  • Grote affiniteit met en kennis van energie, duurzaamheid en bouwtechniek
  • Belangrijkste competenties: innovatief, klantgericht, overtuigingskracht en zelfstandig. Gevolgd door initiatiefrijk, betrokken, doelgericht en sociaal vaardig.
Standplaats
Je werkt vanuit een vaste thuisbasis, het Wonen Limburg Huis in Roermond.

Voor wat, hoort wat
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Woondiensten. De functiewaardering is gebaseerd op functieschaal K (max. € 5.474,- bruto per maand, peildatum 1 januari 2020, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week). Verder zijn eigentijdse arbeidsvoorwaarden van toepassing en is er volop ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Ben jij degene die we zoeken?
Denk je op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn? Mail dan je schriftelijke reactie, vergezeld van je cv, uiterlijk 20 januari 2020 naar de afdeling P&O in Roermond, via peno@wonenlimburg.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wil je eerst graag aanvullende informatie? Neem dan contact op met Marita Muller, Manager Strategie, Communicatie & Kwaliteit via telefoonnummer 06 – 50812368.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.