• 7 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64335

Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) met diverse locaties in Heerlen en Sittard.

Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van ruim 200 opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg. Met meer dan 8.000 studenten is Arcus de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en tevens leverancier van werknemers aan het bedrijfsleven. Het MBO is sterk in beweging en Arcus biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, het aanbod aan opleidingen nog optimaler vorm te geven. Kortom een opleidingencentrum met ambitie en potentie.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een medewerker (m/v) binnen het Facilitair Bedrijf van het Arcus.

SENIOR FACILITAIR MEDEWERKER (1,0 FTE)

vacaturenummer: 2018-029


Plaats in de organisatie
De werkzaamheden komen voor binnen het organisatie onderdeel FAB (Facilitair Bedrijf). FAB is verantwoordelijk voor integrale dienstverlening ter ondersteuning van het primaire proces. De senior facilitair medewerker is een allrounder die alle voorkomende facilitaire werkzaamheden uitvoert. Hij/zij rapporteert aan de teamleider. Er is een onderscheid tussen de facilitair medewerker en de senior facilitair medewerker. De senior voert naast de uitvoerende taken ook coördinerende taken uit, zoals rapportage en werkplanning. De senior stuurt als meewerkend voorman de (assistent) facilitair medewerkers aan en coördineert de taken binnen het team.

De functie kent de volgende resultaatgebieden:
Conciërge taken:
 • Beheert vergader-, communicatie- en presentatiemiddelen en verzorgt de juiste inrichting en apparatuur die bij de reservering is aangevraagd;
 • Houdt toezicht op het gebruik van gebouwen en accommodaties;
 • Draagt zorg voor het totale sleutelbeheer;
 • Voert BHV taken uit;
 • Ondersteunt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van de RI&E;
 • Ondersteunt bij (de organisatie) van evenementen.
Onderhoud:
 • Beheert de ruimtes van gebouwen en accommodaties en verzorgt de juiste temperatuur, verlichting en technische staat. Past het GBS toe;
 • Verricht inspecties, kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan materiaal, materieel, accommodatie en/of voorzieningen (zowel correctief als preventief);
 • Ziet toe op/coördineert in- en externe technici bij het opheffen van storingen o.a. bij keuring en certificering van facilitair georiënteerde arbeidsmiddelen;
 • Verricht voorkomende werkzaamheden bij representatieve aangelegenheden;
 • Voert administratieve werkzaamheden uit mede in relatie tot FMIS.
Goederen en logistiek:
 • Neemt goederen in ontvangst en distribueert deze;
 • Beheert de magazijnen volgens de afgesproken procedures;
 • Verzorgt (kleinere) verhuizingen en werkplekomzettingen.
Toezicht en beheer:
 • Loopt preventieve orde- en netheidsrondes in gebouwen en op terreinen;
 • Neemt dagrapporten externe beveiliging door en neemt de vereiste actie;
 • Controleert de veiligheidssituatie in de gebouwen en op de terreinen;
 • Beheert de brandmeldinstallatie en blusmiddelen;
 • Verzorgt de open- en sluitrondes;
 • Registreert en rapporteert incidenten.
Coördinatie:
 • Ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening;
 • Stelt prioriteiten bij de afhandeling van vragen/werkopdrachten;
 • Stuurt de (assistent) facilitair medewerkers aan en coördineert de taken binnen het team (meewerkend voorman);
 • Coördineert en ziet toe op werkzaamheden van derden, in- of externen, op de locatie;
 • Rapporteert structureel over de uitgevoerde werkzaamheden, dienstverlening aan de regie-organisatie;
 • Stelt de werkplanningen op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan;
 • Levert ken- en stuurgetallen aan vanuit de werkvloer;
 • Stelt (mede) procedures, werkprocessen en protocollen op t.b.v. de output van het team;
 • Begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden.
Functievereisten:
 • Minimaal een afgeronde MBO4 opleiding op het gebied van facilitaire dienstverlening. Dit is een harde eis. Alternatief is een HBO werk- en denkniveau met aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van facilitair management of bedrijfskunde;
 • Ervaring met Microsoft Office;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Technisch bekwaam;
 • De bereidheid om te werken met wisselende diensten is vereist.
Wij bieden:
 • Werk in een organisatie met ambitie en verandervermogen;
 • Ruimte voor eigen inbreng en mee richting geven aan de koers;
 • Kansen voor persoonlijke ontwikkeling, die wij ook financieel ondersteunen door een ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden;
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een jaarcontract met reële mogelijkheden voor verlenging bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
Salaris:
Schaal 6 conform CAO MBO, minimaal € 24.792,- / maximaal € 36.100,- bruto op jaarbasis bij een fulltime dienstverband (dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen:
Wil je meer weten over Arcus? Bezoek onze website www.arcuscollege.nl.
Wil je meer over deze functie weten, neem dan contact op met de heer Joost Starremans, teamleider inkoop, facilitair beheer en uitvoering onder telefoonnummer: 088-0272723.

Sollicitatie:
Aan belangstellenden wordt verzocht vóór 21-06-2018 te reageren. Je kunt uitsluitend solliciteren via de website van Arcus, www.arcuscollege.nl, bij de betreffende vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.