• 28 August 2023
 • Vacaturenummer lv-93232
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Logo
Onze opdrachtgever, de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.

SVO|PL scholen voorzien in elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten. Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

De afgelopen jaren heeft het onderwijs, net als alle andere sectoren, te maken gekregen met de terugtredende overheid. Scholen hebben daardoor meer autonomie gekregen en meer mogelijkheden om beleid te ontwikkelen op verschillende terreinen, van onderwijskundig tot personeels– en financieel beleid. Niettemin wordt alles wat SVO|PL doet gefinancierd met gemeenschapsgeld, met middelen die beschikbaar zijn gesteld door de overheid. Voor SVO|PL gaat dat om ongeveer 60 miljoen euro per jaar.

Het Bestuursbureau ondersteunt de 9 scholen, de schooldirecties het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van o.a. Kwaliteit, ICT, P&O, Financiën en facilitaire zaken. De koers die is uitgezet is dat de ondersteunende diensten meer op centraal niveau gaan acteren. Binnen het domein facilitaire zaken is momenteel de positie van Sr. Facilitair Coördinator vacant.

Functieomschrijving

De afdeling facilitaire dienst van SVO|PL heeft o.a. tot taak het beheer en onderhoud van gebouwen, het verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro, de inkoop van goederen en diensten, de beveiliging en bewaking van de school en de inrichting van de school. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle scholen/gebouwen van de stichting. De afdeling facilitaire dienst bestaat uit de manager Vastgoed & Facilitair, twee senior facilitair coördinatoren en een facilitair medewerker.

De senior facilitair coördinator is onder verantwoordelijkheid van de manager Vastgoed & Facilitair belast met beleidsadvisering, coördinatie op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, beheer en onderhoud, aanbestedingen, het investeringsloket, Arbozaken en het adviseren en ondersteunen van de facilitaire medewerkers op de scholen.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 • het beoordelen op inhoud van beleidsadviezen;
 • het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en terreinen;
 • het opvragen van offertes en het afsluiten van contracten;
 • het overleggen met gebruikers over huidige en toekomstige behoeften;
 • het bewaken van het vastgestelde budget en de kwaliteit van de uitvoering;
 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het arbobeleid.
Hierbij houd je rekening met het meer jaren onderhoudsplan (MOP), het meer jaren investeringsplan (MIP) en de investeringsbegroting per schooljaar (IB). De geldende relevante wet- en regelging. De veiligheids- en inspectierichtlijnen en het specifiek beleid van SVO|PL.

Doordat er momenteel een nieuwbouw wordt gerealiseerd, een nieuwbouw voorbereid wordt en er een verbouwing en verduurzaming aanstaande is, zal de Manager Vastgoed & Facilitair hier veelal mee belast worden. Als toekomstig collega ben je bij een of meerdere projecten betrokken ter ondersteuning van de Manager Vastgoed & Facilitair.

Jouw profiel
 • Je bent in bezit van een afgeronde HBO opleiding of opereert op HBO denk- en werkniveau. Bij voorkeur in de richting van Facility, Bouwkunde of vergelijkbaar;
 • Je beschikt over algemeen theoretische kennis en praktisch gerichte kennis en ervaring van het vakgebied;
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen en van aanbestedingen;
 • Je hebt kennis van de werking van technische installaties binnen de gebouwen;
 • Je hebt een commerciële instelling en bent cijfermatig sterk onderlegd;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je staat stevig in je schoenen, bent assertief, communicatief vaardig, denkt mee en durft besluiten te nemen.
 • Je bent in staat om te verbinden, bent creatief en neemt eigen initiatieven.
 • Kennis van Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving en inspectie richtlijnen is een pre;
Wat krijg je ervoor?

Je komt te werken in een zeer betrokken, informele en ontwikkelgerichte organisatie. Het onderwijs is continue aan veranderingen onderhevig en verder aan het professionaliseren. Binnen SVO|PL kun jij hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO VO. Je krijgt een contract van 36.86 uur, maar in de praktijk werk je 40 uur waardoor je recht hebt op 53.25 verlofdagen per jaar.

Interesse:
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit om via de button Solliciteren te reageren.