• 14 september 2018
 • Vacaturennummer lv-65968
Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!
Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden.

De afdeling Samenleving heeft tot taak om:
 • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.
Voor het team Publiekszaken zijn wij op zoek naar een:

MEDEWERKER RECEPTIE / TELEFONIE (0,5 FTE)


Wat houdt de functie in?
 • Je ontvangt en geleidt bezoekers door in het gemeentehuis;
 • Je handelt binnenkomende telefoon af;
 • Je registreert meldingen voor de openbare ruimte en geleid deze door naar de betreffende medewerker;
 • Je bent belast met administratieve ondersteuning aan afdeling en organisatie;
 • Je bent belast met overige werkzaamheden op de afdeling.
Wat vragen wij van jou?
 • VMBO + opleidingsniveau;
 • Richting: administratief, secretarieel;
 • ca. 1 (relevante) ervaringsjaren;
 • (eventueel) cursussen op het eigen terrein;
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, doorzettingsvermogen, discipline, nauwkeurigheid, concentratievermogen.
Wat bieden wij jou?
 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 4 tussen € 1.657 - € 2.470, functionele schaal 5 tussen € 1.705 - € 2.599, uitloopschaal 6 tussen € 1.818 - € 2.729 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato).
 • Een 18-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (19 uur per week) of volledige ADV (20 uur per week).
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Uitvoerend medewerker C. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046 - 43 89 211).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 1 oktober a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature6@gemeentebeek.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 oktober (ochtend) en 12 oktober (middag).

Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.