• 4 september 2019
 • Vacaturennummer lv-71250
Rijksoverheid Logo

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ZORG

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen


Functieomschrijving
De Administratief Medewerker Zorg draagt bij aan de gezondheidszorg binnen de penitentiaire inrichting door het bieden van administratieve en secretariële ondersteuning aan het medisch personeel binnen de afdeling Zorg.
 • Behandelt in- en uitgaande post;
 • Verzorgt de interne informatievoorziening ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden;
 • Notuleert het werkoverleg van de Medische Dienst, werkt het verslag uit, verspreidt en archiveert.En notuleert andere voorkomende overlegvormen, zoals teamvergaderingen, PMO, overleg ketenpartners.;
 • Maakt patiëntendossiers aan en archiveert daartoe de stukken;
 • Draagt zorg voor de afhandeling van de administratie van TBC-onderzoek;
 • Draagt zorg voor de aanvraag van medische en tandheelkundige verstrekkingen conform de geldende afspraken;
 • Verzorgt de correspondentie voor de afdeling Zorg;
 • Maakt telefonische afspraken in verband met de verwijzing van gedetineerden naar de specialist;
 • Draagt de verantwoording voor de planning van het spreekuur van penitentiaire verpleegkundigen, penitentiair geneeskundige, tandarts, fysiotherapeut, opticien, etc;
 • Draagt zorg voor de aanwezigheid van de verwijsbrief (en ponsplaatje) van de justitieel verpleegkundige;
 • Informeert derden in verband met het zorgdragen voor het (spoed) ziekenhuistransport van gedetineerden;
 • Onderhoudt contacten met trombosedienst, opticien en tandarts, verzorgt hiertoe afspraken en de verwijsbrieven;
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken met externe instanties.
Functie-eisen
 • Minimaal MBO-3;
 • Secretaresse opleiding met (afgeronde) medische module;
 • Flexibele en klantgerichte instelling;
 • Bereidheid om in teamverband te werken;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Praktische kennis van administratieve en secretariële werkzaamheden;
 • Kennis van archiveringmethoden;
 • Vaardigheid in het toepassen van Word, Excel en HIS;
 • Kennis van medisch-administratieve procedures;
 • Kennis van medische terminologie;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Vaardigheid met de in gebruik zijnde computerapparatuur;
 • Vaardig in het inschatten van de prioriteiten op de medisch afdeling.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 4, schaal 5
Maandsalaris: Min €1.952 – Max. €2.683 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 18
Maximaal aantal uren per week: 18


Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden
Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

Opleiding medisch secretaresse is een pre, evenals kennis van medische terminologie. De administratief medewerker zorg van PI Zuid-Oost zijn vestigingsbreed inzetbaar, voor de functie geldt dat er wekelijks inzet op beide locaties is.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Digitaal solliciteren
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.