• 11 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70561
Universiteit Maastricht (UM) Logo

FINANCIAL CONSULTANT, FINANCE (V/M, 1,0 FTE)


Organisatie
Universiteit Maastricht (UM)
De UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Wij staan voor:
 • Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.
 • Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Het vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools.
 • Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.
 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.
De UM bestaat uit 6 faculteiten: de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de Faculty of Law, de School of Business and Economics, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Science and Engineering.

Daarnaast zijn er 5 servicecentra: de Universiteitsbibliotheek, het Studenten Service Centrum, Facilily Services, het ICT Servicecentrum en Finance. Tot slot is er nog het Maastricht University Office, dat het College van Bestuur, de faculteiten en de servicecentra adviseert en ondersteunt.

Finance
Finance zorgt enerzijds voor het adequaat voeren van de gehele financiële administratie en anderzijds heeft het een beleidsmatige / adviserende functie voor alle universitaire bestuurs- en adviesorganen. Het servicecentrum bestaat uit circa 130 medewerkers (115fte), ingedeeld in een zevental afdelingen, waaronder het Front Office.
De afdeling Front Office bestaat uit een pool van circa 40 medewerkers. Het merendeel daarvan is weer gedetacheerd naar één van de faculteiten en/of servicecentra alwaar ze dicht bij de interne klant hun werkzaamheden verrichten.

Functiebeschrijving
Binnen de dienst Finance van de Universiteit Maastricht zijn er 2 vacatures voor een Financial Consultant 1,0 fte (0,8 fte bespreekbaar).

Als Financial Consultant vervul je een belangrijke brugfunctie tussen de dagelijkse praktijk van een internationale, innovatieve en dynamische omgeving enerzijds en (financiële) wet- en regelgeving anderzijds. Als jij het als een uitdaging ziet deze twee werelden met elkaar te verbinden is een functie als Financial Consultant wellicht iets voor jou!

Afhankelijk van de plek in de organisatie zal de nadruk liggen bij het administreren en beheersen van onderzoeksprojecten in de 2e en 3e geldstroom danwel het ondersteunen van de controller ten behoeve van de Planning & Control cyclus. Je bent (mede) verantwoordelijke voor zowel externe (financiële) verslaglegging, veelal richting subsidiegevers, alsook interne verslaglegging richting projectleiding en beheerseenheden. Daarnaast is het mogelijk dat je de volledige administratie voert van een aan de Universiteit Maastricht gelieerde rechtspersoon inclusief het samenstellen van de jaarrekening. Als vooruitgeschoven post van Finance vervul je tevens een belangrijke rol als intermediar tussen de (interne) klant enerzijds en de centrale afdelingen van Finance anderzijds.

De Financial Consultant legt over zijn/haar functioneren zowel verantwoording af aan de manager Front Office die optreedt als (gemandateerd) beherend baas en vakbaas, als ook aan de werkbaas zijnde de verantwoordelijke functionaris met betrekking tot de bedrijfsvoering van de betreffende eenheid waarvoor de Financial Consultant op dat moment werkzaam is.

Functie-eisen
Wat verwachten wij van jou?
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Relevante afgeronde bedrijfseconomische HBO opleiding;
 • Kennis van MS-Office, goede beheersing van MS-Excel is een must;
 • Kennis van SAP is een pré;
 • Kennis van subsidieverantwoordingstrajecten is een pré;
 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast vinden wij de volgende competenties van belang:
 • Leervermogen en initiatief;
 • Mondelinge- en schriftelijke communicatie;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Samenwerken;
 • Plannen en organiseren;
 • Klantbetrokkenheid;
 • Integriteit;
 • Accuratesse.

Arbeidsvoorwaarden
De UM wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en aandacht voor loopbaanontwikkeling wil de UM haar werknemers boeien en binden.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, Over de UM > Over de UM > Werken bij de UM > Jij en je werk > Arbeidsvoorwaarden.

Omvang aanstelling: 1,0 fte (0,8 fte bespreekbaar).

Dienstverband: Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Inschaling: De functie Financial Consultant is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in Administrateur niveau 2, salarisschaal 9 (€2.835,- tot €3.895,- bij een voltijds aanstelling, excl. 8% vakantiegeld en excl. 8,3% eindejaarsuitkering). Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 8 (€2.579,- tot €3.445,- bij een voltijds aanstelling, excl. 8% vakantiegeld en excl. 8,3% eindejaarsuitkering).

Additionele informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met E. Packbier, manager Front Office (etienne.packbier@maastrichtuniversity.nl, of na 29 juli ook telefonisch via 043-3884364 en 06-46705506).

Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan voor 10 augustus 2019 een gemotiveerde brief met CV liefst per e-mail naar povacatures@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van vacaturenummer AT2019.227.

De data van de eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden bepaald.