• 8 oktober 2018
  • Vacaturennummer lv-66349
Per 1-1-2018 is fusiecorporatie Zaam Wonen ontstaan. Zaam Wonen is een woningcorporatie met bijna 3000 verhuureenheden die actief is in de gemeente Stein en de gemeente Sittard-Geleen. Met een sterke lokale verankering willen wij ons onderscheiden als dé volkshuisvester in het landelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek. We zijn voor de gemeenten en onze huurders een partner die dichtbij is en die in staat is om de opgaven op het terrein van wonen vanuit lokale binding op te pakken. We stellen de klant centraal en werken met efficiënte processen aan excellente dienstverlening voor onze huurders en woningzoekenden.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

controller 0,66 fte (m/v)

De controller is het onafhankelijke geweten van de organisatie. Hij/zij is betrokken bij alle besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en toetst en adviseert over de efficiency en de effectiviteit van de organisatie. Hij/zij rapporteert – gevraagd en ongevraagd aan het bestuur en de raad van commissarissen. Bijzondere aandachtsgebieden van de controller zijn het risicomanagement, interne beheersingssystemen en compliance van de organisatie.

De belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de controller zijn:
  • Draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de control strategie en – instrumentarium.
  • Stelt kaders op en toetst de uitvoering van de PDCA-cyclus, risicomanagement en AO/IC.
  • Stelt een auditplan op, voert audits uit en geeft naar aanleiding daarvan voorstellen voor interne beheersing, kwaliteitsverbetering en procesmanagement. -
  • Adviseert over de toepassing van relevante wetgeving in de organisatie en ziet toe op correcte naleving daarvan.
  • Toetst de kwaliteit en volume van reglementen en statuten, waaronder het reglement financieel beleid en beheer, treasury-, verbindingen- en investeringsstatuut.
  • Adviseert over de structuur van informatievoorziening en bewaakt de kwaliteit.
  • Signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen op het vakgebied voor verdere optimalisering van interne beheersing en doet voorstellen ter verbetering.
De controller valt hiërarchisch onder het bestuur, rapporteert direct aan de bestuurder en kan daarnaast rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er is een functionele relatie met alle afdelingen van de organisatie.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
Een afgeronde relevante opleiding op HBO- of WO-niveau op het gebied van accountancy en/of controlling, in combinatie met een gedegen kennis en ervaring met planning & control cyclus, risicomanagement, interne beheersing en wet- en regelgeving. De controller beschikt over overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. Hij/zij zet verwachtingen goed neer, weet de organisatie te betrekken en neemt een adviserende rol op zich. Voor het uitoefenen van de functie zijn onafhankelijkheid en autonoom werken van belang. Enige jaren ervaring met de corporatiesector is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een parttime functie voor 24 uur per week (0,66 fte). Voor de functie geldt in eerste instantie een dienstverband van één jaar. De functie is ingeschaald op functieniveau L (€4.138,- tot €5.747,- bruto per maand bij fulltime dienstverband) conform de geldende CAO Woondiensten. Verder kan de kandidaat gebruik maken van een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Selectieprocedure
De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden in de maand november 2018 plaats. Het streven is om de procedure vóór 15 december 2018 af te ronden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
De sollicitatie (met motivatie en CV) ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 29 oktober 2018. Je kunt deze digitaal of per post sturen naar één van de volgende adressen:

Zaam Wonen
T.a.v. de heer D. Urlings
Postbus 18
6170 AA STEIN
Email: d.urlings@zaam-wonen.nl

Vermeld in het onderwerp dat het gaat om de vacature van controller.

Vragen / inlichtingen
Voor nadere vragen en/of inlichtingen kun je contact opnemen met de heer Gerd Ghijsen van Zaam Wonen (g.ghijsen@zaam-wonen.nl / 046-4203535.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.