• 13 November 2023
 • Vacaturenummer lv-94197
gemeente Beek Logo Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!
Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, autonomie en hoge voorzieningenniveau. Beek werkt conti-nue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht en heeft de gemeente goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidings-mogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Dit biedt medewerkers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en geeft een goede balans tussen werk en privé. Wil jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze vormt samen met de directiesecretaris en de afdelingshoofden het Managementteam. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementonder-steuning.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

MEDEWERKER BACKOFFICE PUBLIEKSZAKEN

(0,9 fte)

Wat houdt de functie in?
 • Je verwerkt gegevens in de Basisregistratie Personen (zorgdragen voor juiste, actuele en betrouwbare gegevens;
 • Je verwerkt mutaties in de Burgerlijke stand/ inschrijvingen / brondocumenten uit het buitenland;
 • Je verricht applicatiebeheer voor iBurgerzaken/ JCC;
 • Je verzoekt adresonderzoeken uit;
 • Je verricht werkzaamheden in Naturalisaties en opties;
 • Je verricht controles in kwaliteitsbeheer / berichtenverkeer BRP;
 • Je voert zelfevaluaties uit;
 • Je verricht werkzaamheden rondom de organisatie van verkiezingen;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?
 • MBO+ tot HBO opleidingsniveau richting (sociaal)-juridisch;
 • Cursussen op het eigen vakgebied, zoals medewerker Burgerzaken, BRP-specialist, naturalisatie/optie, verkiezingen;
 • 1 – 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, verzamelen van infor-matie, samenwerken, flexibiliteit, signaleren.

Wat bieden wij jou?
 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een tijdelijke ar-beidsovereenkomst. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoorde-ling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 8 tussen € 2.878 - € 4.052, functionele schaal 9 tussen € 3.167 - € 4.537 bruto per maand (o.b.v. fullti-me aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 32,4-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (34,2 uur per week) of volledige ADV (36 uur per week);
 • Het Individueel Keuze Budget (17,05%, t.b.v. uitruil van arbeidsvoorwaarden);
 • Een thuiswerkvergoeding conform Cao Gemeenten;
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.
De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker C. Voor meer infor-matie ga naar www.gemeentebeek.nl.

Wil je solliciteren?
Een spiegeltest maakt deel uit van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046 - 43 89 211, bereikbaar op maandag tot en met donderdag).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie voor 17 december a.s. inclusief CV digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via de knop 'solliciteer' op www.igom.nl/vacatures/46355a2f-6693-4827-9024-033059cfadd3

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 januari in de ochtend en op 16 januari in de middag. Wij stellen het op prijs als met deze data rekening gehouden wordt.

De briefselectie zal plaatsvinden in de week van 8 januari, hierna zult u bericht ontvangen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.