Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62197

Vacature: Parttime Coordinator Jongeren Buurt Bemiddeling voor Trajekt in Maastricht en Heuvelland

VACATURENR lv-62197 (09-02-2018)

Interne en externe vacature
we zijn per direct op zoek naar een


COÖRDINATOR JONGEREN BUURT BEMIDDELING (JBB)
18 uur p/w (- eind 2018)

Vacaturenummer 18.04


De organisatie Trajekt
Trajekt is dé organisatie voor sociale ontwikkeling in Maastricht en Heuvelland. Trajekt is een frontlijn-organisatie, dat wil zeggen een organisatie die werkt in de haarvaten van de maatschappij, dichtbij de burgers in de wijken en de kernen. Haar medewerkers (ongeveer 135) zijn present in de wijken, kennen de wijken en hun bewoners en zijn er gekend.
De inzet richt zich op de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie en het versterken van hun eigen kracht. Participatie vat de strategische focus van Trajekt in één woord samen. Dit houdt in dat alle burgers van jong tot oud meetellen en meedoen binnen het kader van de vitale samenleving.
Tevens richt Trajekt zich op bevordering van de vitaliteit en de levensloopbestendigheid van wijken en kernen die onder druk staan. Trajekt doet dit vanuit een onafhankelijke visie en positie, gebaseerd op actuele kennis en deskundigheid. Met ruim 800 vrijwilligers is Trajekt een van de grootste vrijwilligersorganisatie in de regio Maastricht en omstreken.

Wat is je plaats in de organisatie
De medewerker werkt zelfstandig binnen een zogenaamd ‘projectteam’. Je rapporteert aan de verantwoordelijke manager.

Zie jij een uitdaging in het onderstaande
Jongerenbuurtbemiddeling (JBB) is bedoeld voor het vroegtijdig aanpakken van problemen tussen jeugd onderling, jeugdgroepen onderling en jeugd en volwassen binnen het sociaal domein. Voor jongeren, door jongeren. De methodiek kan ingezet worden als eerste trap van escalatie in problemen als de bewoners en scholieren/ studenten van Maastricht er zelf niet meer uitkomen of als de situatie zodanig is geëscaleerd dat de politie erbij te pas moet komen. Het voordeel van bemiddeling is dat jeugd en volwassen in hun eigen kracht worden gezet om zelf, via open dialoog te komen tot oplossingen voor deervaren hinder. Dit zijn oplossingen die de betrokkenen zelf hebben gekozen, daardoor zijn deze oplossingen duurzamer voor de goede onderlinge relatie dan oplossingen die worden opgelegd.

De laatste jaren is de nadruk vooral komen te liggen op ‘studentenoverlast’ en vindt de bemiddeling vooral daarop plaats. De bemiddelaars hebben inmiddels vaak een ‘student’ achtergrond. De gemeente Maastricht onderschrijft en ondersteunt deze koerswijziging.

Concrete taken:
 • De aanpak/bemiddeling studentenoverlast in samenwerking met politie, handhaving, universiteit, Hogeschool, Pilot Student en Leefbaarheid
 • Vormgeving van Maatschappelijk Betrokken Studeren in samenwerking met de Mediation Clinic van de Universiteit Maastricht
 • De preventie d.m.v. leerling-bemiddeling op de scholen
 • De werving en selectie alsmede het scholen van nieuwe bemiddelaars
 • Het vormgeven van het cyclisch proces van Jongerenbuurtbemiddeling

Heb jij of ben jij iemand:
 • met een relevante opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur social work;
 • die inzicht en/of ervaring heeft in het werken met jeugd/studenten/onderwijs;
 • die gemakkelijk vertrouwensrelaties kan opbouwen, resultaatgericht, planmatig en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
 • die beschikt over doorzettingsvermogen en gemakkelijk initiatieven neemt.
 • die beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • kwaliteiten zoals resultaatgerichtheid, samenwerken, flexibiliteit, inlevingsvermogen, omgevingsbewustzijn.
 • Zich makkelijk beweegt in de noodzakelijke netwerken.
 • Affiniteit heeft met ‘een studentenstad’.

Wij bieden je:
 • een afwisselende en zelfstandige functie in een enthousiast team;
 • ruimte voor eigen ideeën en inbreng;
 • salaris volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening op basis van salarisschaal 8 (matrixfunctie SCW3).
 • (in eerste instantie) een tijdelijk contract tot 1 januari 2019.

Inlichtingen bij
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij mevr. Mardoeka Christensen, coördinator JBB (06 – 31004686) of voor overige vragen bij dhr. Marcel Vermeulen, manager (06 –55695263).

Solliciteren
Een sollicitatiebrief + cv o.v.v. vacaturenummer vóór donderdag 1 maart a.s. sturen naar mevr. Gemma Braeken, medewerker HR, via solliciteren@trajekt.nl.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

E-mail  solliciteren@trajekt.nl
Meer info  www.trajekt.nl