Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61650

Vacature: Jeugdzorgwerker Residentie voor Xonar in Maastricht

VACATURENR lv-61650 (11-01-2018)

JEUGDZORGWERKER RESIDENTIE (M/V)


XONAR

Werkveld: Jeugdzorg
Soort vacature: Overige functies
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: 28-36 uren


De organisatie
XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder bieden wij opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij hebben zo’n dertig locaties, verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd pleeggezinnen.

Functieomschrijving
De behandelgroep
In deze groep komen jeugdigen terecht die geen perspectief hebben naar huis of een gezinsvervangend milieu, vanwege leeftijd, problematiek of andere omstandigheden. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp is gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden die ook aangepakt. Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk.

De functie van Jeugdzorgwerker residentieel kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor elke in de groep geplaatste jeugdige, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kan komen. De hoofdactiviteiten bestaan onder andere uit:
  • het samen met ouders, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
  • het evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
  • het begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
  • het onderhouden van contacten met scholen, BJZ en eventueel andere externe instanties;
  • het schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdige en de groep;
  • het verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
  • het uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en evalueren;
  • het uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

Een ervaren medewerker die meerwaarde kan bieden in ons team. Een passend HBO diploma en registratie bij SKJ als jeugdzorgwerker zijn een eis. Ervaring met onze doelgroep is een pre. Daarnaast is het belangrijk dat je flexibel bent en stevig in je schoenen staat.

Wij vragen
Jeugdzorgwerker residentie (m/v)

Dienstverband
Het contract is in eerste instantie voor bepaalde tijd met de duur van 1 jaar.

Werktijden
28-36 uur per week.

Salaris
Arbeidsvoorwaarden: In deze functie wordt gewerkt met een 7 maal 24-uurs rooster. De functie is ingedeeld in schaal 8 COA jeugdzorg (tussen € 2.265,62 en € 3.364,43 bruto per maand).

Informatie
Interesse? Stuur je reactie voor 26 januari 2018 naar: sollicitatie@xonar.nl onder vermelding van het vacaturenummer: 18-02.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Boris Cornelissen 06-13753721.
Ons werkgebied is Zuid-Limburg.

Solliciteren
Organisatie: XONAR
E-mail: sollicitatie@xonar.nl
Vacaturenummer: 18-02
Contactpersoon naam: Boris Cornelissen
Contactpersoon functie: Teamcoach
Plaatsingsdatum 11/01/2018
Sluitingsdatum 26/01/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  sollicitatie@xonar.nl
Meer info  www.xonar.nl