Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61538

Vacature: Functionaris Gegevensbescherming voor Servicecentrum MER in Sint Odilienberg

VACATURENR lv-61538 (05-01-2018)

Vacature: Functionaris Gegevensbescherming voor Servicecentrum MER in Sint Odilienberg

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER vinden privacy een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid. Daarom hebben drie gemeenten besloten te investeren in dit thema door gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering Servicecentrum MER zijn we op zoek naar een:

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Het betreft een structurele functie voor 36 uur per week.

Functie
Wat zoeken wij?
Als Functionaris Gegevensbescherming (FG) ben je onze onafhankelijk adviseur voor de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je doet aanbevelingen over de implementatie van privacywetgeving binnen de MER organisatie(s) en adviseert over de coördinatie van het proces van gegevensbescherming. Waar noodzakelijk geef je adviezen om het gezamenlijke beleid hierin aan te scherpen.
Hierbij werk je nauw samen met de Privacy Coördinatoren en de Ciso’s van de gemeentelijke MER organisaties en de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

De functie is voorlopig onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering Sc MER, maar je werkt zelfstandig én rapporteert direct aan de drie Colleges van de MER gemeenten alsmede het dagelijks bestuur van het Sc MER.

Jouw voornaamste taken en werkzaamheden als Functionaris Gegevensbescherming:
 • Je gaat werken voor 4 organisaties; de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het servicecentrum MER;
 • je ziet als wettelijk adviseur toe dat persoonsgegevens binnen de organisatie blijvend op een behoorlijke, zorgvuldige, transparante wijze worden verwerkt.
 • Je adviseert onafhankelijk op de naleving van wet- en regelgeving en het gezamenlijke privacy beleid MER op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies en verstrekt informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens aan de Colleges, Dagelijks Bestuur en management;
 • je beoordeelt mede en adviseert inzake beveiligingsincidenten/datalekken betreffende persoonsgegevens en het melden van deze incidenten aan externe toezichthouder(s).
 • je adviseert over het op peil brengen en houden van kennis en het vergroten van bewustzijn van leidinggevenden en medewerkers rondom gegevensbescherming en informatiebeveiliging in de MER organisaties.
 • de MER organisaties adviseer je bij het (verder) formaliseren van en realiseren van een passend niveau van gegevensbescherming en het gebruik van passende technologie en methoden (audits, privacy impact assessment (PIA), bewerkersovereenkomsten etc.);
 • je treedt op als aanspreekpunt / contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • je helpt privacy klachten tot een goed einde te brengen (ombudsfunctie);
 • je adviseert bij privacy incidenten over ernst en omvang;
 • je ziet toe op een goede privacy boekhouding;
 • je onderhoudt nauw contact met de privacy coördinator(en) en in de regio midden Limburg met de collegae FG waarbij onderlinge vervangbaarheid is uitgesproken;
 • je draagt mede bij aan het afstemming en verbinding leggen met de verschillende belanghebbenden uit de vier organisaties (Servicecentrum MER en moedergemeenten)

Competenties
Wat vragen wij?
 • Je bent een deskundige op het gebied van Privacy en bent sterk in het fungeren als sparringpartner voor het management van de 4 MER-organisaties;
 • je kunt omgaan met de verschillende belangen in de organisatie en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • je denkt strategisch, risico gebaseerd en bent procesmatig sterk;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • je beschikt over adequate adviesvaardigheden;
 • je bent multidisciplinair en pragmatisch en in staat om eerlijk en met tact te signaleren wanneer de organisatie buiten de kaders van de privacywetgeving opereert;
 • je hebt WO werk- en denkniveau. Een juridische opleiding is een pré;
 • gedegen en aantoonbare kennis op het gebied van privacybescherming is een eis. Op hoofdlijnen heb je kennis van informatietechnologie, je werkt nauw samen met de Ciso’s. Dat geldt ook voor opgedane ervaring bij een grotere en complexere (gemeentelijke) organisatie;
 • Je hebt kennis van:
  • Relevante wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens;
  • Governance en compliance;
  • Informatie- en communicatietechnologie en informatiebeveiliging;
  • De administratieve organisatie;
 • je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van risicoanalyse methoden, audits en Privacy Impact Assessment;
 • je bent zorgvuldig, alert, integer en resultaatgericht;
 • je neemt initiatief en je bent gericht op samenwerken.

Evenzo belangrijke competenties die onze nieuwe collega kenmerken zijn klant- en resultaatgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit, creativiteit, integriteit en stressbestendigheid.
Je werkt binnen de beleidskaders zeer zelfstandig en vertaalt de problematiek, waaronder wet- en regelgeving, in correcte procedures, adviezen en overige documenten.
Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;

We stellen hoge eisen aan tact, luistervaardigheid, gespreksvoering, probleemoplossend vermogen, het omgaan met tegenstellingen en het kunnen overtuigen. Eveneens stellen we hoge eisen aan de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bij in- en externe contacten.

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij?
Afhankelijk van opleiding en ervaring, bieden wij een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (indicatieve functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek. Naast een Individueel Keuze Budget (IKB) van 16,8% van je bruto salaris, bieden wij de geschikte kandidaat veel ruimte voor eigen initiatief en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en een bijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering van IZA, CZ en Menzis (afhankelijk van het gekozen pakket).
Integriteit is een van de belangrijke speerpunten binnen onze organisatie. De aanstelling vindt plaats onder voorwaarde dat er een VOG-verklaring afgegeven wordt.

Sollicitatie en procedure
Wil je solliciteren?
Zie je deze baan wel zitten? Ben jij die Functionaris Gegevensbescherming die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan direct online uiterlijk 28 januari 2018 via IGOM. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die via IGOM zijn ingediend,.
De eerste gespreksronde staat gepland in week 6 van 2018

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjan Koudijs, afdelingshoofd bedrijfsvoering Marjan Koudijs (06-13796281).

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld, waarbij interne kandidaten bij geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Servicecentrum MER
Wie zijn wij?
De Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER-gemeenten) hebben samen de gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht.
Deze GR Sc MER richt zich op intergemeentelijke samenwerking bij de realisatie van diverse taken op het gebied van bedrijfsvoering en taken in de backoffice van de dienstverlening.
De GR kent een Algemeen Bestuur, bestaand uit de drie Colleges en een Dagelijks Bestuur, bestaand uit de drie burgemeesters. De directie van het Servicecentrum wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen. In september 2013 is de GR Sc MER gestart met een gezamenlijke omgevingsdienst. Het betrof hier de backoffice ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein als onderdeel van het Servicecentrum MER gestart. Per 1 juli 2017 is de Afdeling Bedrijfsvoering ondergebracht in de GR.
De contouren van de afdeling zijn vastgelegd in het bedrijfsplan bedrijfsvoering die de beoogde verandering tot 2019 aangeven. Het nieuwe management (afdelingshoofd en teamleiders) zal als bouwer en bevlogen boegbeeld richting en koers moeten uitstralen rondom de in het bedrijfsplan genoemde contouren. Het bedrijfsplan richt zich met name op de ambitie, de organisatie en de financiële middelen van de nieuwe afdeling per 2019. Ten aanzien van de ambitie voor 2019 is uitgangspunt dat we een servicecentrum willen zijn dat model staat voor de samenwerking op interne dienstverlening in gemeenteland. Het servicecentrum blinkt uit doordat de klant centraal staat, het werk op een efficiënte manier wordt gedaan, de klant integrale adviezen ontvangt en er wordt samengewerkt. Medewerkers zijn dienstbaar waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen en kennis wordt gedeeld en is geborgd. Medewerkers die in het servicecentrum werken zijn trots op de behaalde resultaten, doen met passie en plezier hun werk en kunnen zich ontwikkelen.

De nieuwe afdeling bestaat uit het team Advies (30 fte) dat overwegend beleidsadviserend en specialistisch van aard is en het team Service en Beheer (47 fte) dat beheersmatige – en kortcyclische werkzaamheden uitvoert. De totale afdeling bedrijfsvoering bestaat uit circa 80 fte.

Solliciteren