Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60123

Vacature: Senior Project Manager voor Maastricht University in Maastricht

VACATURENR lv-60123 (10-10-2017)

Vacature: Senior Project Manager voor Maastricht University in Maastricht

Het team Projecten van de afdeling Vastgoed is op zoek naar een

SENIOR PROJECT MANAGER (1.0 FTE).


Werkzaamheden
Je bewaakt de voortgang en het uiteindelijke resultaat van één of meerdere grotere en complexere projecten. Je coördineert, begeleidt en stuurt projectteams aan en ondersteunt deze en al degenen die direct bij het project betrokken zijn en je voert periodiek overleg met hen.
De werkzaamheden van senior projectmanager verricht je binnen de kaders van het meerjaren huisvestingsplan van de Universiteit Maastricht. Dankzij jouw aansturing van de projectbeheersprocessen kunnen de projectteams de tot het huisvestingsplan behorende projecten gestructureerd beheersen. Je zorgt voor de toepassing van de juiste standaarden, kaders en normen. Je staat tijdig klaar met volledige en juiste managementinformatie. Je adviseert de projectmanagers over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen en beheersingsdocumenten. Uniformiteit staat daarbij voorop.

Verantwoordelijkheden
Als senior projectmanager ben je verantwoordelijk voor de verschillende werkvelden die horen bij projectbeheersing, waaronder risico-, financieel, kwaliteits- en planningsmanagement. Je let scherp op projectrisico’s en legt verantwoording af in de lijn van teamleider Projecten, hoofd Vastgoed en directeur Facility Services. Je legt, onderhoudt en behoudt de contacten met klanten. Je durft kritisch te zijn en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de ontwikkeling van de managementsystemen en beheersingsdocumenten. Onder jouw leiding onderkennen en onderschrijven de leden van de projectteams het belang van projectbeheersing. Je geeft sturing aan de projectmanagers en aan externe partners. Je maakt je sterk voor de verbetering en standaardisering van jouw vakgebied. Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen. Met enthousiasme zet je jouw ervaringen om in verbeteringen. Dit doe je binnen de afdeling Vastgoed, maar ook binnen de overige teams van Facility Services en bevordert daarbij de samenwerking tussen de projectteams en de andere disciplines binnen Facility Services.

Functie-eisen:
 • WO-diploma op het gebied van (werktuig)bouwkunde met affiniteit voor bedrijfsvoering.
 • Minimaal twee jaar ervaring met integrale projectbeheersing en met het leiden van projectteams.
 • Gedegen kennis van systemen, methodieken, normen en richtlijnen op het gebied van projectbeheersing, waaronder risico-, financieel, kwaliteits- en planningsmanagement.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met de bouw en renovatie van onderwijs- en onderzoekgebouwen.
 • Bekend met én inzicht in de opbouw en organisatie van hoger onderwijs.
 • Creatief en organisatiesensitief, je weet te motiveren en bent goed in het opbouwen en onderhouden van netwerken.
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, inrichting, beheer en onderhoud van gebouwen.
 • Bekend met relevante wet- en regelgeving (arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving) in kantoren en laboratoria op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van gebouwen.
 • Beheersing van de Engelse taal.
 • In bezit van rijbewijs B.
 • Bekend met Europese aanbestedingsregels.
 • Financieel en analytisch inzicht/ervaring, vaardigheid in het beoordelen van financiële en technische consequenties op het oog op continue bewaking van TCO.
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met contractors/aannemers, verhuurders, leveranciers, eindgebruikers etc.

Competenties:
 • Resultaatgerichtheid: Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.
 • Verbindend leiderschap: Synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in het team.
 • Overtuigingskracht: Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen
 • Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.
 • Plannen en organiseren: Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.
 • Kostenbewust handelen: Zich bewust zijn van de financiële gevolgen van het eigen handelen en van de waarde van middelen.

Arbeidsvoorwaarden
Indeling vindt plaats in UFO-profiel Projectmanager 1, zijnde schaal 12.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website.

Dienstverband:
Tijdelijk, 1 jaar, met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren.

Werkgever
Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling
Facility Services (FS) van de Universiteit Maastricht (UM) biedt een breed scala aan ondersteunende en adviserende diensten aan de UM en enkele aan de universiteit gelieerde instellingen. Het is de missie van FS om vanuit de eigen expertise en dienstverlening een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische doelen van de UM. FS wil zorgen voor een prettige, inspirerende werkomgeving voor medewerkers en studenten; een omgeving die onderwijs en onderzoek ten goede komt. Om dat te bereiken voorziet FS het management, de faculteiten en Servicecentra van deskundige, betrouwbare en klantgerichte facilitaire dienstverlening die daadwerkelijk waarde toevoegt.

FS bestaat vanaf 1 januari 2017 uit drie onderdelen: Vastgoed, Services en Inkoop/Expertise. Daarnaast is er een stafdienst voor interne dienstverlening. De afdeling Vastgoed bestaat uit de teams Projecten, Ontwikkeling en Beheer & Onderhoud.

Het team Projecten bestaat uit projectmanagers ieder met eigen inhoudsdeskundigheid waaronder; architectuur, bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. De projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren, bewaken en opleveren van projectresultaten, inclusief de aansturing van interne projectmedewerkers en/of derde partijen. Naast de inhoudsdeskundigheid van de projectmanagers zijn binnen Facility Services in het team Expertise adviseurs werkzaam op gebied van; arbo & preventie, milieu & duurzaamheid, en safety & security.

Facility Services beschikt ook over een technische wachtdienst na werktijden en in de weekenden. Deze wachtdienst is uitbesteed, echter kan het voorkomen dat firma’s met vragen zitten vanwege de ontbrekende proceskennis van de UM. Om deze vragen te beantwoorden heeft de UM een aantal personen op genomen in de zogeheten achterwacht.

Additionele informatie
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 23 oktober 2017. Selectie vindt plaats door middel van een tweetal gespreksronden. U kunt uw belangstelling voor de functie kenbaar maken door middel van een motivatiebrief waarin u onderbouwt waarom u denkt geschikt te zijn voor de functie. Uw brief en Curriculum Vitae kunt u per e-mail richten aan povacatures@maastrichtuniversity.nl.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kunt u terecht bij Ronald Wilmes, Hoofd Vastgoed, tel. 043-3882622.

E-mail  povacatures@maastrichtuniversity.nl
Meer info  www.maastrichtuniversity.nl