Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60066

Vacature: Klantmanager WMO/Jeugd voor Gemeente Stein

VACATURENR lv-60066 (05-10-2017)

Vacature: Klantmanager WMO/Jeugd voor Gemeente Stein

Stein… wil je zien!
Gemeente Stein is volop in beweging. Stein investeert in een moderne en professionele werkomgeving afgestemd op de visie van de nieuwe organisatie. Samenwerking staat centraal bij het uitvoeren van huidige taken en de uitdagingen in de toekomst. Een vernieuwende organisatie waarin je graag jouw steentje wilt bijdragen! Samen bouwen we enthousiast aan de toekomst waarin we garant staan voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven. Stein, een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn wij voor de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, team WMO/Jeugd op zoek naar geschikte kandidaten voor de structurele en fulltime functie van “Klantmanager WMO/Jeugd”.

KLANTMANAGER WMO/JEUGD

(1 fte)

(met de nadruk op Jeugd !)

Algemeen.
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg bestaat uit de teams Soza en WMO/Jeugd. Soza is gericht op de uitvoering van de Participatiewet en de WMO op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de uitvoering van de taken op het sociale domein staat het appel aan de eigen verantwoordelijkheid centraal. Om onze inwoners hierbij te helpen zetten we ons in om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarbij werken we kerngericht zodat onze medewerkers weten wat in de lokale situatie speelt en welke oplossingen in de maatschappelijke omgeving te vinden zijn. Als die oplossingen er niet of onvoldoende zijn bieden wij het vangnet op grond van de regelingen op het vlak van werk, inkomensondersteuning, maatschappelijke participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Zowel in het team Soza als het team WMO/Jeugd worden de taken op dit gebied uitgeoefend door allround klantmanagers. Binnen het team Wmo/Jeugd worden ook taken uitgevoerd op grond van de Jeugdwet.

Werkzaamheden.
De allround klantmanager WMO/Jeugd (in het bijzonder gericht op het taakveld Jeugd met bijbehorende casemanagement!) verstrekt informatie en advies op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Hij/zij is verantwoordelijk voor het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een ondersteuningsbehoefte. Binnen 1 van de 5 kernen van gemeente Stein participeert de klantmanager WMO/Jeugd in een wijkteam waarbinnen de contacten met lokale spelers worden onderhouden. Op grond van een melding beoordeelt de klantmanager of een keukentafelgesprek nodig is. In dat gesprek worden de omstandigheden van een inwoner in kaart gebracht op alle leefgebieden en wordt beoordeeld op welk vlak ondersteuning nodig is. Daarbij gaat het met name om de gebieden wonen, vervoer, hulp bij huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en een deel van de jeugdzorg. Voor jeugdigen geldt dat wordt gekeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Op grond van de bevindingen wordt getracht binnen de omgeving van de burger een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is wordt een ondersteunende voorziening ingezet. De klantmanager vervult zowel taken op het gebied van de WMO/Jeugd alsook de Jeugdwet.
Hierbij vormt de klantmanager zoveel mogelijk zelf een oordeel over de situatie. Slechts als eigen oordeel niet mogelijk is wordt advies ingewonnen bij bijvoorbeeld een externe medische adviseur.
De grote uitdaging in het werk van de klantmanager WMO/Jeugd is het werken volgens de kanteling. Burgers verwachten ondersteuning van hun gemeente maar die zal eerst proberen te bevorderen dat de burgers hun eigen maatschappelijke omgeving inzetten om hun probleem zelf op te lossen.

Positie binnen de organisatie.
In deze functie ben je werkzaam binnen het team WMO/Jeugd, onder aansturing van de Teamleider WMO/Jeugd.

vWie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde HBO opleiding aangevuld met relevante opleidingen en/of cursussen op het gebied van de AWBZ/WMO/AWB. Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring. Kennis van relevante wetgeving alsook van de doelgroep en ziektebeelden is noodzakelijk. Verder ben je klantgericht, sterk in samenwerken en gericht op resultaat. Ervaring met en kennis van de applicatie Civison Samenlevingszaken is een pré. Als voorwaarde voor benoeming geldt dat je beschikt over een SKJ registratie.

Wat bieden wij?
De functie is ingeschaald in schaal 9 (maximaal € 3712,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 januari 2017). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden.

Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden.
Aanvullend hierop zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:
  • Eindejaarsuitkering;
  • Vakantiegeld;
  • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
  • Levensloopbijdrage;
  • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
  • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%.

Vanaf 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuzebudget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet. Thuiswerken en flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Maar een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Floor Sonnemans, de Teamleider WMO/Jeugd (06-38427587).
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij Rob Nabuurs, Adviseur Personeel & Organisatie (046-4359314).

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van cv kun je tot en met 22 oktober 2017, gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Vacature Klantmanager WMO/Jeugd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

E-mail  vacature@gemeentestein.nl
Meer info  www.gemeentestein.nl