Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60007

Vacature: Verpleegkundige/Agogische Teamleden voor Mondriaan in Heerlen

VACATURENR lv-60007 (02-10-2017)

Vacature: Verpleegkundige/Agogische Teamleden voor Mondriaan in Heerlen

Volwassenenzorg/Radix
Mondriaan Volwassenen biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en / of verslavingsproblematiek. Wij leveren onder andere zorg in de wijk (Fact), gespecialiseerde psychiatrische zorg (PsyQ), verslavingszorg, forensische psychiatrische zorg (Radix), generalistische basiszorg en verslavingszorgpreventie. Daarnaast bieden wij beschermd wonen en tal van dagbestedingsactiviteiten in samenwerking met de wijk.

Mondriaan bestaat uit drie zorgbedrijven namelijk Kinderen en Jeugdigen, Volwassenen en Ouderen en de ondersteuning wordt geleverd vanuit Mondriaan Services.

Radix, Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg is per direct op zoek naar enthousiaste en dynamische medewerkers voor onze klinische afdelingen. We hebben meerdere vacatures voor

VERPLEEGKUNDIGE / AGOGISCHE TEAMLEDEN

32 – 36 uur per week


Situatieschets
Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delictrisico tot op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staat. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling wordt merendeels uitgevoerd middels het stepped care principe.

Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recidive, waarbij voortdurend een link wordt gelegd naar de delictanalyse en de delictketen.

Wat worden uw taken als forensich afdelingsteamlid?
 • U bent verantwoordelijk voor het persoonlijk begeleiderschap van een aantal toegewezen patiënten, waarbij u zowel groepsgericht als individueel programmaonderdelen uitvoert en de gemaakte behandelafspraken toepast.
 • U verricht verpleegkundige en agogische taken.
 • U geeft gestalte aan een veilig leer- c.q. woon- en werkmilieu binnen de afdeling om een verandering bij de patiënt te faciliteren.
 • U draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.
 • U participeert in de bedrijfshulpverlening.

Wat verwachten wij van u als forensich afdelingsteamlid?
 • U bent in het bezit van een diploma HBO Agogisch Werkende of HBO Verpleegkundige met een BIG registratie of een vergelijkbaar diploma.
 • U beschikt over cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en beschikt over kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen.
 • U heeft bij voorkeur kennis en praktijkervaring op het gebied van de forensische psychiatrie.
 • U beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid, durft initiatieven te nemen, u bent een teamplayer, u bent in staat tot zelfreflectie en u kunt als rolmodel fungeren.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Flexibele werkhouding.
 • U vindt het prettig om in een dynamische werkomgeving te functioneren.

Wat bieden wij?
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij u een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving “Verpleegkundige 2” of “Agogisch Werkende 2”. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats in functiegroep 45, zijnde minimaal € 1.814,- en maximaal € 3.086,- bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mondriaan draagt bij aan een eventueel benodigde bijscholing en beschikt over een diverse e-learning modules.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Heeft u meer informatie nodig?
Kitty Vaessen, Unitmanager (06-23222694), kan u nadere informatie verstrekken over de functie en afdelingen.

Wilt u solliciteren?
Reacties via onderstaande link:
www.mondriaan.eu/nl/vacatures/verpleegkundige-agogische-teamleden

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu