Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-59672

Vacature: Medewerker Planning en Control voor Gemeente Maastricht

VACATURENR lv-59672 (07-09-2017)

Vacature: Medewerker Planning en Control voor Gemeente Maastricht

MEDEWERKER PLANNING EN CONTROL TEAM HANDHAVEN OPENBARE RUIMTE

Functieprofiel: vakspecialist D
OIK: 8
FTE: 1

Doel van de functie:
Ondersteunen van de werkprocessen van het Team Handhaven Openbare ruimte door het ontwikkelen, genereren en beheren van standaardrapportages en planningen op het gebied van personele inzet, productie en andere indicatoren.

Inbedding
Functionaris legt rechtstreeks verantwoording af aan het managementteam van het Team Handhaven Openbare Ruimte.

Verantwoordelijkheden
Functionaris is verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd, tijdig en correct aanleveren van planningen en/of rapportages ten behoeve van de bedrijfsvoering van het team.

Functie-inhoud:
 • Ontwikkelen, genereren en beheren van planningen en rapportages. Dit omvat met name planning en outputgegevens (op termijn outcome) op gebied van inzet van personeel, roosterplanning personeel, productie, ramingen, analyses, rapportages voor Dienstverleningsovereenkomsten (DVO)en andere indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering van Team Handhaven Openbare Ruimte;
 • Adviseert het managementteam over relevante ontwikkelingen op het werkveld van het team ten behoeve van de kwaliteit van de analyses en planningen.
 • Vertaalt de gegevens uit het dashboard.
 • Adviseert – op basis van de analyses van de rapportages,dashboard enz. - het managementteam met betrekking tot de productieplanning en personeelsplanning.
 • Nauwe samenwerking met de overige medewerkers van het team en met de toeleveranciers en gebruikers van managementinformatie.
 • Ondersteunt de medewerker contractbeheer.
 • Levert in afstemming met het managementteam Handhaven Openbare Ruimte een bijdrage aan de afdelingsdoelstellingen in de vorm van inzet bij taakaccenten van het team.

Functie-eisen
 • Kennis en ervaring ten aanzien van specifieke plannings-, sturings en informatievragen
 • Kennis en ervaring in het maken van managementrapportages.
 • Goede kennis en vaardigheden ten aanzien van relevante geautomatiseerde systemen
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je beschikt over goede analytische en conceptuele vermogens;
 • Je hebt een eigen visie op de ontwikkeling en toepassing van managementinformatiesystemen binnen organisaties en weet deze te vertalen naar de praktijk

Inzicht, kennis en ervaring binnen het werkveld van een Vergunnings- en Handhavingsorganisatie is een pré.

Competenties
Samenwerken
Klantgerichtheid
Integriteit
Analyseren
Plannen en organiseren
Omgevingsbewustzijn
Initiatief
Presentatie

Functiekarakter
Uitvoerend

Functie niveau
MBO+ / HBO –

Bijzonderheden
Het team Handhaven Openbare Ruimte is belast met toezicht en handhaving van de regels in de Openbare Ruimte. Handhaving vindt zowel programmatisch plaats (o.a. milieucontroles, terrassen, Drank en Horeca Wet), als naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken. Het team probeert het kerndoel, het bewerkstelligen van normconform gedrag door burgers en bezoekers in de stad, te bereiken door te controleren op het naleven van regels, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de openbare ruimte.

Het team draagt bij aan de realisatie van de beleidsdoelen van de volgende programma’s van de programmabegroting:
Integrale Veiligheid
Stadsontwikkeling
Verkeer en mobiliteit
Openbare ruimte en buurtgericht werken
Natuur, milieu en afval.

Informatie:
Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je contact opnemen met Brigit Dela Haije, Teammanager, telefoonnummer 043-3504573.

Interesse? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk 21 september 2017 tegemoet. Solliciteren kan via www.werkenvoorlimburg.nl

Solliciteren
Meer info  www.maastricht.nl