Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-57899

Vacature: Zorgmanager voor Cicero Zorggroep in Brunssum

VACATURENR lv-57899 (18-05-2017)

Vacature: Zorgmanager voor Cicero Zorggroep in Brunssum

Vacaturemelding

Je verstaat je vak.
Je wilt voortdurend leren.
Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet.
Je bent nieuwsgierig en creatief.
Je bent vriendelijk en hebt aandacht voor anderen.
Je communiceert hartelijk, duidelijk en met respect.
Je houdt rekening met en sluit waar mogelijk aan bij vertrouwde waarden en gewoonten van anderen.

Past dit bij jou? Dan pas jij bij Cicero Zorggroep!

Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.
Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan ruim 2.000 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 1.500 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Bij Stichting Cicero Zorggroep is ten behoeve van Zorgcentrum Emmastaete, afdeling de Schacht de functie vacant van

ZORGMANAGER

36 uur per week

Functie-informatie
 • Je bent verantwoordelijk voor zowel de medewerkers- als cliëntentevredenheid.
 • Je geeft leiding aan en coacht de medewerkers verpleging en verzorging van de desbetreffende locatieonderdeel c.q. de binnen de locatie toegewezen unit.
 • Je coördineert het proces van zorgverlening voor de toegewezen cliënten van de desbetreffende afdeling en ondersteunt de locatiemanager bij diens streven naar optimale cliënt- en medewerkerstevredenheid.
 • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de invulling van het primaire proces en participeert met regelmaat in de directe zorgverlening.
 • Je streeft – in nadrukkelijke samenwerking met de locatiemanager, collega zorg-managers, behandelaren, verantwoordelijke welzijn en verantwoordelijke eten & drinken – naar de optimale zorg- en dienstverlening.
 • Je bent het merendeel van de werktijd op de werkvloer aanwezig en bent zichtbaar bereikbaar voor cliënten en hun netwerk, ook buiten kantooruren en in het weekend. Je bent inhoudelijk zelfstandig verantwoordelijk voor een optimale zorg-verlening aan cliënten op de desbetreffende afdeling binnen de kaders en afspra-ken zoals die binnen de instelling gelden.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers en coacht op de aspecten gedrag, houding en bejegening.
 • Je bent verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke aspecten van de afdeling en de directe aansturing van de medewerkers, en voor de optimale, passende perso-neelsinzet van de betreffende afdeling, binnen de vastgestelde formatie en afge-stemd op de behoefte van cliënten.
 • Je levert tevens een bijdrage aan de exploitatie- en investeringsbegroting voor de afdeling. Attendeert de locatiemanager op ontwikkelingen die relevant zijn voor de locatie en/of organisatie.

Functie-eisen
 • Beschikt over een afgeronde opleiding tot verpleegkundige (niveau 4 of 5), aan-gevuld met ruime ervaring en een vervolgopleiding op HBO niveau (management).
 • Heeft aantoonbare ervaring in leidinggeven.
 • Beschikt over een geldige BIG-registratie als verpleegkundige.
 • Is uitstekend op de hoogte van relevante regelgeving, ontwikkelingen in de zorg-sector en kan de relevantie daarvan voor de eigen organisatie inschatten en om-zetten in een concreet beleid en/of activiteiten.
 • Is verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de cliënten op de desbetreffende unit/afdeling, waarbij besluiten gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg van cliënten.
 • Beschikt over sociale vaardigheden als tact, invoelingsvermogen, overzicht en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd volgens FWG VVT functiegroep 55. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) van toepassing.

Inlichtingen?
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je hiervoor terecht bij Mw. Ingrid Raaijmakers, locatiemanager, 045-5280700.

Sollicitaties
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 1 juni 2017 richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum, t.a.v. Marij VanderBroeck, HR Businesspartner, onder vermelding van vacaturenummer: MV-V1744
Of reageer per mail: e.opdenkamp@cicerozorggroep.nl

E-mail  e.opdenkamp@cicerozorggroep.nl
Meer info  www.cicerozorggroep.nl